CIMIC

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Civil Military Cooperation (CIMIC) on siviili-sotilas-yhteistyötä, toimintaa, millä rauhanturva-, rauhaanpalauttamis- tai rauhaanpakottamisjoukko pyrkii luomaan suhteita paikalliseen väestöön täyttääkseen vakauttavan tehtävänsä. CIMIC saattaa viitata NATO:n siviili-sotilasyhteistyöhön, kun taas CIMICOORD tarkoittaa Yhdistyneiden kansankuntien siviili-sotilasyhteistyötä.

Suomen puolustusministeriön verkkosivuillaan tarjoama väljä käännös CIMIC:stä on seuraava:

CIMIC Engl. Civil Military Co-operation. Siviilien ja sotilaiden yhteistoimintaa. Yhteistoiminta voi sisältää sotilas- ja siviiliviranomaisten, sotilaiden ja paikallisen väestön ja kansalaisjärjestöjen tai sotilasviranomaisten ja eritasoisten avustusjärjestöjen yhteyksiä. CIMIC-toiminnalla pyritään koordinoimaan muun muassa kriisinhallinnan tavoitteiden saavuttamista. [1]

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

CIMIC käsitteenä palautuu palautuu toisen maailmansodan aikoihin. Britannian pääministeri käytti käsitettä yksityisveneiden värväämisessä Brittiläisen siirtoarmeijan pelastamiseksi Dunkerquesta Englannin kanaalin yli 1940.

Klassiseksi tulleena esimerkkinä CIMIC:stä kuitenkin pidetään Eisenhowerin muistelmiinsa kokemia ongelmia Saksan miehityshallinnon järjestämisessä ennen kuin Saksan liittotasavalta muodostui. Dwight D. Eisenhower valitti, miten paljon komentaja-aikaa menee siviilihallinnollisten asioiden hoitamiseen.

Eisenhowerin avuksi Franklin Delano Roosevelt nimitti 1945 apulaissotilaskuvernööriksi siviiliasioita hoitamaan Saksaan Lucius Clayn, josta tuli kaksi vuotta myöhemmin Eisenhowerin lähdettyä niin Yhdysvaltain joukkojen komentaja Länsi-Euroopassa kuin Yhdysvaltain miehitysvyöhykkeen sotilaskuvernöörikin. Hallinto onnistui Saksassa hoitamaan Berliinin ilmasillankin Berliinin saarron aikana. Saksan hallitsemiseksi Yhdysvallat oli Saksan kanssa käymänsä sodan ensi vuodesta 1942 alkaen valmentanut henkilöitä hallintotehtäviin [2]

Toinen merkittävä hallintoon liittyvä tehtävä Yhdysvalloilla oli Japanissa, missä Yhdysvallat miehitti Japanin 1945-1951 ja missä ylimpänä viranomaisena oli Douglas MacArthur. Pienessä mittakaavassa CIMIC tunnetaan Yhdysvaltain Iwo Jiman saaren valtauksen jälkeen kun luutnantin arvoinen sotilaspastori sai järjestääkseen kaiken saarelle jääneiden 1 100 siviilin tarvitseman turvan ja huollon.

Japanin ja Saksan kokemusten perusteella Yhdysvalloissa kehitettiin teoriaa 1950-luvulla sotilashallituksesta, mikä jatkui 1970-luvulle saakka, minkä jälkeen siitä luovuttiin. NATO ei käytä nimitystä sotilashallinto ja sen ohjesäännöissä kielletään politiikka, nation building eli kansankunnan (uudelleen) rakentaminen, mitä Yhdysvallat aloitti suorittamaan Irakin sodan jälkeen miehitysvaiheessa sekä sen jälkeen, kun miehittäjävalta oli virallisesti luovuttanut valtiovallan Irakin väliaikaiselle hallitukselle.

Erilaisia CIMIC-käsityksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

NATO:n CIMIC[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suppeimman lähinnä rauhaanpakottamiseen liittyvän operatiivisen näkemyksen mukaan kyseessä on toiminta, minkä tarkoituksena on harjoittaa väkivallatonta tiedustelua tietojen hankkimiseksi sotilasoperaation tehokasta toimeenpanemista varten eikä tarkoituksena ole poliittiseksi toiminnaksi joskus katsottu valtion uudelleen rakentaminen (nation building) sodan, laajan kansalaislevottomuuden tai muun kriisin jälkeen. Tämä on rajattu pois NATO:n CIMIC:ssä ohjesäännöllä. Rajauksella on tarkoitus estää CIMIC:iä laajenemasta sotilashallinnoksi, mikä voisi rajoittaa paikallisen hallinnon omaa kehitystä.

Naton yhteinen CIMIC-doktriini on määritelty kesäkuussa 2003 AJP-9 Nato Civil Military Cooperation (CIMIC) doctrine:ssa, (.pdf).

Yhdysvaltain johtaman koalition CIMIC Irakissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvallat toimeenpanee CIMIC:iä Irakissa valtion rakentamismielessä pyrkien koordinoimaan sotilaskomponentin ulkopuolisiakin avustuksia sekä ehdottamaan hallituksesta riippumattomille järjestöille kehityskohteita.

Yhdistyneiden kansakuntien CIMIC[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laajemman lähinnä rauhanturvaamiseen liittyvän näkemyksen mukaan CIMIC on osallistumista lähi- ja paikallisyhteisön arkeen väestön enemmistön asteittaisen luottamuksen hankkimiseksi, jotta yleistilanne rauhoittuu ja sotilasjoukko voidaan vetää pois aikaisemmin kuin muutoin toimittaessa.

CIMIC rauhanturvatehtävässä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käytännössä CIMIC-henkilöstö kerää systemaattisesti koko toiminta-aluettaan koskevaa tietoa partioimalla säännöllisesti, mitä voidaan käyttää valtiollisella tasolla uusista operaatioista sovittaessa ja mitä uusi keskushallinto voi hyödyntää työssään. Samoilla tiedoilla voidaan myös antaa ehdotuksia riippumattomille kansalaisjärjestöille ja ulkomaalaisille avustusjärjestöille soveltuvista avustus- ja kehityskohteista.

Suomalaisia CIMIC-tehtävissä on Afganistanissa suoraan ISAF:n komentajan alaisina. Heidän tehtävänään on ylläpitää yhteyksiä paikalliseen väestöön, kerätä jatkuvasti tietoa paikallisista olosuhteista toimenpiteistä päättämisen tueksi.

Opetusta CIMIC-tehtäviin tarjoaa Suomessa Puolustusvoimien kansainvälinen keskus suomalaiseen rauhanturvajoukkoon käskettäville.

CIMIC ja hallituksista riippumattomat järjestöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

CIMIC:in toimiessa suppeimman ja operatiivisimman näkemyksen mukaisesti riippumattomat kansalaisjärjestöt ovat esittäneet, että CIMICin mahdollinen tiukka koordinaatio militarisoi humanitaarisen avun ja tällä tavalla vaikeuttaa kansalais- ja avustusjärjestöjen omien päämäärien toteutumista. Toiminnallisen tehokkuuden edellyttämän koordinaation ja laajempien humanitaaristen tavoitteiden kompromissina tarjoaa CIMIC ehdotuksia kansalais- ja avustusjärjestöille mahdollisiksi avustuskohteiksi.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Crusade in Europe, Dwingt D. Eisenhower, 1948, Doubleday, New York, IDK 909.61, EISCIEU99000 [3] [4]
  • Decision in Germany, Lucius D. Clay, 1950, Garden City, NY Doubleday & Company, Inc.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]