Wikiprojekti:Historialliset kartat/Kartta-aineistot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kartta-aineistoista tarvittavat tiedot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Kokoelma
 • Hallinnoija ja verkko-osoite
 • Digitoinnin edistyminen ja laatu
 • Karttapalvelu?
 • Lisensointi

Yleiskatsaus kartta-aineistoihin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maanmittauslaitoksessa on vuonna 2020 koottu luettelo Suomen historiallisista kartoista, mukaan lukien linkit karttoihin, joita on julkaistu internetissä.

Ennen em. luettelon kokoamista alle on koottu joitakin Suomea kuvaavia historiallisia karttoja sisältäviä tai niistä tietoa sisältäviä verkkopalveluita. Näiden sisältämistä aineistoista voidaan laatia alle tarkempi kuvaus ja analysoida ja kuvata kunkin palvelun sisältämiä aineistoja yllä esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Luettelo tässä ei ole kaikilta osoin ajantasainen eikä täydellinen ja sisältää vain joitakin keskeisempiä. Myös palvelujen sisältöä tulisi eritellä tarkemmin (so. mitä kaikkia aineistoja on kussakin palvelussa jne.) Joukosta voi vielä puuttua merkittäviä aineistoja. Palvelut myös karttuvat jatkuvasti.

Arkistolaitos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tietoa Arkistolaitoksen kartoista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Arkistojen Portti: Kartat Kansallisarkiston ylläpitämä sivusto sisältää tietoa arkistolaitoksen karttakoelmista, myös indeksikarttoja eräisiin karttasarjoihin. Arkistolaitoksen karttoja on digitoituna kansallisarkiston digitaaliarkistossa, ks. alla.
  • https://portti.kansallisarkisto.fi/fi/aineisto-oppaat/maanmittaushallituksen-uudistusarkisto Maanmittaushallituksen uudistusarkisto] (Tietoa Maanmittaushallituksen uudistusarkistosta. Arkistoon sisältyy maanmittaustoimituksissa syntyneitä renovoituja eli puhtaaksipiirrettyjä maanmittauskarttoja asiakirjoineen. Toistaiseksi on digitoitu Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Porin läänin alueita ja Uudistushakemistot.)
  • Maanmittaushallituksen verollepanokartat (Tietoa Verollepanokartoista Viipurin kuvernementin alueelta vuosilta 1765–1802. Kartat on digitoitu.)
  • Pitäjänkartasto (Tietoja vuosina 1840–1865 valmistuneesta pitäjänkartastosta 1:20 000. Kartasto perustuu maanmittaustoimitustusten karttojen pienennöksiin. Kartat on tehty pitäjittäin ja leikelty 1950-luvulla yleislehtijakoon. Kartasto on digitoitu. Mielenkiintoinen, mutta laadultaan vaihteleva ja tietosisällöltään usein epäluotettava ja puutteellinen karttasarja. Kattaa suurimman osan suomea.)
   • Yleislehtijako (Maanmittauslaitos). (Yleislehtijaolla voi hakea myös painettuja peruskarttoja 1940-luvulta 2000-luvulle. 2000-luvulla peruskartan lehtijakoa muutettiin.)
  • Senaatin kartastot (Tietoa venjän armeijan sotilaskarttoittajien 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa mittakaavassa 1:21 000 laatimista kahdesta kartastosta. Kartat on digitoitu. Erinomainen ja merkittävä lähde. Koostuu kahdesta lähes identtisestä kartastosta, joista toinen väritetty ruotsalaiseen ja toinen venäläiseen tyyliin. Kartastot on digitoitu.)
 • Karttahaku (Haun voi kohdistaa joko digitoituihin aineistoihin tai kaikkiin. Lisää hakuohjeita Portti-palvelussa eri aineistojen yhteydessä.)
 • Digitoinnin eteneminen (kartat ja piirustukset)

Arkistolaitoksen karttoja internetissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansallisarkiston digitaaliarkisto (Kansallisarkiston digitaaliarkisto) on Arkistolaitoksen digitaalinen arkisto internetissä. Se sisältää muun muassa asiakirjoja, hakemistoja, kortistoja, oppaita, piirustuksia (rakennukset liput, kunniamerkit, heraldiikka) ja karttoja. Skannauksen laatu erinomainen (kartat värillisinä, monet asiakirjat mustavalkoisina, osa asiakirjoista digitoitu mikrofilmeiltä). Nykyisessä palvelussa internetissä olevat kuvatiedostot ovat suurikokoisia jpg-tiedostoja, palvelun aiemmassa versiossa (jotkin ensimmäisistä Wikimedia commonsiin tallennetuista kartoista) ne olivat pienempiä. Sisältää monia tärkeitä karttasarjoja koko Suomesta. Aineisto karttuu jatkuvasti. Alla on lueteltuna huhtikuun 2013 tilanteeen mukaisesti digitaaliarkistoon sisältyviä karttoja. Karttoja sisältäviä kokoelmia on lueteltu digitaaliarkiston hakutoiminnan puunäkymän mukaisessa järjestyksessä. Koska arkisto on järjestetty arkistonmuodostajittain, sekä samojen että eri aiheiden karttoja on eri kohdissa sekä aiheen mukaan että aiheesta riippumatta. Osasta karttakokoelmia digitaaliarkistossa voi tiettynä hetkenä olla koko karttakokoelma tai karttasarja, osasta ehkä vain yksittäisiä karttoja näytteenä, vaikka itse kokoelmaan sisältyisikin karttoja suuri määrä. Niiden karttakokoelmien osalta, joista on varma tieto että karttoja itse kokoelmassa on huomattavasti enemmän kuin digitaaliarkistossa on ollut tarkasteluhetkellä, tämä on saatettu mainita alla linkin yhteydessä. Joskus myös samoja tai vastaavia karttoja voi olla muissa arkistoissa tai kirjastoissa ja muissa verkkopalveluissa.

Kansalliskirjasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maanmittauslaitos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Unkarilainen Mapire-karttapalvelu yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa, julkaistuja georeferoituja aineistoja 2018:

Kartta-aineistoja Ruotsista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavat kartta-aineistot eivät ehkä ole soveltuvia projektiin, mutta luetellaan ne tässä kuitenkin:

 • Atlas över rikets indelningar 1992. Ruotsin läänit, kunnat, seurakunnat ja taajamat kartalla vuonna 1992. Karttojen tekijänoikeudet kuuluvat SCB:lle ja Lantmäterietille (”Copyright: SCB och Lantmäteriet Kartcentrum”).
 • Geoskikt från SCB. Karttoja esimerkiksi taajamien ja pientaajamien rajoista. Tekijänoikeudesta todetaan: ”Upphovsrätt Kartbilderna är fria. Digitala gränser kan köpas, se Förklaring per tema.
 • Statistiska centralbyrån - Historisk statistik: Eräiden julkaisuiden lopussa karttoja. Tekijänoikeudet pitää selvittää.
 • Rikantikvarieämbetet - Fornsök. Ruotsin ”Museoviraston” karttapalvelu, josta saa Kartinställningar-kohdasta valinnalla Socken näkyviin pitäjien rajat. Tekijänoikeudet pitää selvittää. Jos pitäjistä laaditaan artikkeleita, niin Aiheesta muualla -kohtaan artikkeleissa voisi lisätä linkin rajoja esittävään karttanäkymään. Epäselvää, miltä vuodelta rajat ovat, koska esimerkiksi kaikkia vanhojakaan kaupunkeja ei ole rajattu omiksi ”pitäjikseen”.
 • Svenska orter: atlas över Sverige med ortbeskrivning / Del I: atlas. Project Runebergiin skannattu atlas 1930-luvun Ruotsista linjalle Göteborg-Jönköping-Visby asti. Tekijänoikeudet pitää selvittää.
 • SCB:s Öppna geodata. Taajamien (tätorter), pientaajamien (småorter), ”vapaa-ajanasuntoalueiden” (fritidshusområden) ja ”taajaman ulkopuolisten työpaikka-alueiden” (arbetsplatsområden utanför tätort) rajat vuosilta 2000, 2005, 2010 ja 2015.
 • Lantmäteriet: Öppna data. Ruotsin ”Maanmittauslaitoksen” avoin karttadata. Sisältää mm. 2016 perustettujen piirien (distrikt) rajat.

Kartta-aineistoja Venäjältä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tähän voidaan eritellä yllä kohdassa ”Tarvittavat tiedot” lueteltuja tietoja kustakin aineistosta sekä jaotella kunkin palvelun tarkkaa sisältöä tarkemmin. (Ellei täydennetä jo yllä olevaan listaan.)

 • Esimerkiksi karttojen skannauspalvelut

Yhdistyksiä ja muita kiinnostuneita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Artikkelitoiveet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tähän voidaan koota aihepiriin liittyviä artikkelitoiveita tai jo olemassa olevia artikkeleita, jotka kaipaisivat kehittämistä, päivitystä tai laajennusta joko yleisesti tai historiallisia karttoja käsitteleviltä osiltaan.

Jo tehtyjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laajennettavia ja päivitettäviä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Artikkelitoiveita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikidatasta haettua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Karttatoiveet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansallisarkiston digitaaliarkisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]