Web 2.0

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Web 2.0 -termillä viitataan World Wide Webin konseptin asiakaskeskeiseen kehitykseen, jota jotkut pitävät Webin toisena vaiheena.[1] Käsite on alun perin kehitetty vuonna 2004 O'Reilly and Associatesin ja MediaLive Internationalin järjestämän konferenssin markkinointiin, mutta se on sittemmin levinnyt laajempaan käyttöön.[2][3]

Termin kannattajat viittaavat sillä seuraavanlaisiin asioihin:

 • Siirtyminen toiminnallisempiin, www-pohjaisiin sovelluksiin
 • Sosiaalisempi lähestymistapa sisällön tuottamiseen ja jakeluun, jossa korostetaan avointa kommunikointia, päätösvallan hajauttamista ja tiedon vapaata jakamista ja uudelleen käyttöä.

Web 2.0:aa voidaan pitää internetiin liittyvänä uutena liiketoimintamallina, jossa yritykset tuottavat palveluita valmiiksi tehtyjen staattisten sisältötuotteiden sijasta. Web 2.0 -ajattelua edustaa esimerkiksi Flickr, johon käyttäjät lataavat sisältönä olevat kuvat yhteisöllisesti katseltaviksi, kommentoitaviksi ja käytettäviksi. [4]

Termin merkityksestä ei ole kuitenkaan vielä täyttä yksimielisyyttä. Epäilijät väittävät joko koko termin olevan turha, tai että sitä käytetään miten halutaan, jotta saataisiin media ja sijoittajat uskomaan, että ollaan rakentamassa jotain täysin uutta. Esimerkiksi Holtz (2006) toteaa, että termiä Web 2.0 voidaan kritisoida väkisin tehdyksi ja pinnalliseksi, mutta toisaalta on hyödyllistä tarkastelun helpottamiseksi nimetä ilmiöitä, jotka eivät sovi vanhoihin kategorioihin.[5]

Rakenteellisesti termi Web 2.0 sisältää viittauksen World Wide Webiin sekä ohjelmistotuotannossa käytetyn tavan esittää tuotteen edistymistä versionumeron (tässä 2.0) avulla. "Perinteinen web" olisi "Web 1.0", vaikka tätä nimitystä ei sinänsä käytetä.

Monet uudet käsitteet ja teknologiat on yhdistetty Web 2.0 -ilmiöön, esimerkiksi weblogit, podcastit, RSS-syötteet, erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat www-sovellukset kuten Wikipedia tai Flickr, www-pohjaiset ohjelmointirajapinnat, Web-standardit ja Ajax.[6] Yhteisöllisen tiedon jalostamisen termi on käyttäjätuotanto (eng. Produsage).[7] Esimerkiksi Lin (2007) kuitenkin korostaa, ettei Web 2.0 tarkoita mitään kaikille sovelluksille yhteistä teknologioiden joukkoa.[8]

Teknologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Web 2.0:n infrastruktuuri on kehittyvä ja monitahoinen. Se sisältää palvelinpuolen ohjelmistoja, sisällön syndikointia, viestiprotokollia ja standardeihin pohjautuvia selaimia. Termiä käyttävät kehittäjät välttävät yleisesti epästandardien selainten pluginien käyttöä. Yhdessä nämä erilaiset välineet täydentävät toisiaan ja mahdollistavat Web 2.0:n tietojen varastoimisen, luomisen ja välittämisen tavoilla, joita ei ole ennen odotettu sivustoilta.

Sivuston voidaan sanoa käyttävän Web 2.0 -teknologioita, jos se on toteutettu käyttäen useampia seuraavista tekniikoista:kenen mukaan?

Yleisiä periaatteita:

 • Sivuston ei tulisi olla suljettu tietovarasto, vaan tietoa pitäisi saada helposti sekä sisään järjestelmään että ulos siitä.
 • Käyttäjien tulisi omistaa oma tietoaineistonsa: pystyä tallentamaan ja käyttämään sitä muissa yhteyksissä.
 • Puhdas www-pohjaisuus: menestyneimmät Web 2.0 -sivustot toimivat pelkällä www-selaimella.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bruns, Axel: Produsage. Creativity and Cognition: Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity & cognition, 2007, nro 13-15 June 2007. New York, NY: Association for Computing Machinery.

 • Harrison, Teresa M. & Barthel, Rea: Wielding new media in Web 2.0: exploring the history of engagement with the collaborative construction of media products. New Media & Society, 2009, 11. vsk, nro 1-2, s. 155-178.
 • Holtz, Shel: Communicating in the world of Web 2.0. Communication World, 2006, 23. vsk, nro 3, s. 24-27.
 • Knobel, Michele & Wilber, Dana: Let's talk 2.0. Educational leadership, 2009, nro March 2009, s. 22-24. Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lin, Kwei-Jay: Building Web 2.0. Computer, 2007, nro May 2007, s. 101-102. IEEE.
 • O'Hear, Steve: Web's second phase puts users in control. The Guardian, 2006, nro Tuesday 20 June. Artikkelin verkkoversio Viitattu 17.5.2009. englanti
 • O'Reilly, Tim: What Is Web 2.0:Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software 30.9.2005. O'Reilly Media. Viitattu 16.5.2009. englanti
 • Wood, Lauren: Web 2.0: Technical Anyway:meandering thoughts from Lauren Wood. 9.11.2007. Viitattu 17.5.2009. englanti

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. ks. esim. O'Hear 2006
 2. Reddy S.K. ASP Alliance: Myths and Realities of Web 2.0
 3. O'Reilly 2005
 4. Knobel & Wilber 2009
 5. Holtz 2006
 6. Esim. Wood (2007)
 7. Bruns 2007; Harrison & Barthel 2009
 8. Lin 2007, 101

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esimerkkisivustoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Digg, epähierarkkinen, käyttäjien päivittämä uutissivusto
 • Flickr, sosiaalinen verkosto kuvien jakamiseen
 • Last.fm, sosiaalinen verkosto musiikkimaun jakamiseen ja kartuttamiseen
 • Backpack, työkalu tietojen järjestämiseen ja jakamiseen
 • 43 Things, sosiaalinen verkosto päämäärien jakamiseen ja saavuttamiseen
 • Kuvablogi.com, kotimainen palvelu kuvien jakamiseen

Yleistä selostusta ja keskustelua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Boxen, Jennifer L.: Library 2.0: a Review of the Literature. Reference Librarian, 2008, 49. vsk, nro 1, s. 21-34.
 • Knobel, Michele & Wilber, Dana: Let's talk 2.0. Educational leadership, 2009, nro March 2009, s. 22-24. Association for Supervision and Curriculum Development.