Pysyvä välitystuomioistuin

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Permanent Court of Arbitration
Cour permanente d'arbitrage
Permanent Court of Arbitration - Cour permanente d'arbitrage.svg
Perustettu 1899
Toimiala välitystuomioistuin
Päämaja Haag, Alankomaat
Jäsenet 121 jäsenvaltiota
Viralliset kielet ranska, englanti
Sivusto www.pca-cpa.org

Pysyvä välitystuomioistuin (engl. Permanent Court of Arbitration (PCA), ransk. Cour permanente d'arbitrage (CPA)) on maailmanlaajuisesti toimiva hallitustenvälinen järjestö, joka on perustettu tarjoamaan palveluita valtioiden välisten riitojen ratkaisuun. Tuomioistuin toimii nykyisin valtioiden välisten ja toisaalta valtioiden ja yksityishenkilöiden välisten riitojen ratkaisemiseksi. Samoin se käsittelee riitoja, joissa osapuolena on valtiollinen toimija tai hallitustenvälinen organisaatio. Välitystuomioistuimella on nykyisin 121 jäsenvaltiota.[1] Se sijaitsee Haagissa Rauhanpalatsissa, samassa rakennuksessa kuin Kansainvälinen tuomioistuin. Välitystuomioistuin ei ole YK:n alainen toimielin, mutta sillä on pysyvä tarkkailijan rooli YK:n yleiskokouksessa.[2][3]

Pysyvä välitystuomioistuin ei ole sanan tavanomaisessa merkityksessä tuomioistuin, vaan pysyvä ja aina käytössä oleva hallinnollinen kehys välimiesoikeuden käytölle kansainvälisissä kiistoissa. Tuomioistuin tarjoaa kansainväliselle yhteisölle välitysoikeudellisen menettelyn ohella muita riitojen ratkaisemiseen tähtääviä palveluita kuten sovittelua, välitysapua ja tiedonkeruusta vastaavia tutkintalautakuntia.[4][5] Kansainvälisiä riitoja voidaan välitysoikeudellisessa menettelyssä ratkaista yksittäisen tapauksen käsittelyä varten perustetuissa välitystuomioistuimissa. Yksittäistapausta varten perustetun välitystuomistuimen toiminta perustuu riidan osapuolten väliseen välityssopimukseen, eikä tuomioistuimella ole pysyvän välitystuomioistuimen tavoin valmista organisaatiota ja menettelytapasääntöä.[6]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvän välitystuomioistuimen toimitilat sijaitsevat Haagissa Rauhanpalatsissa (holl. Vredespaleis).

Pysyvä välitystuomioistuin perustettiin vuonna 1899 Haagin ensimmäisessä rauhankonferenssissa ja vahvistettiin toisessa rauhankonferenssissa vuonna 1907. Siitä tuli ensimmäinen globaali ratkaisumekanismi, jonka tavoitteena oli valtioiden välisten riitojen sovittelu.[7][8] Välitystuomioistuin kirjattiin rauhankonferenssin ensimmäiseen yleissopimukseen kansainvälisten riitaisuuksien sovinnollisesta ratkaisemisesta:

»Helpoittaakseen sellaisten kansainvälisten riitaisuuksien lykkäämistä välitystuomion alaisiksi, joita ei ole voitu ratkaista diplomaattista tietä, sitoutuvat sopimusvallat säilyttämään pysyväisen välitystuomioistuimen sellaisena kuin ensimäinen rauhankonferenssi on sen perustanut.»
(Yleissopimus kansainvälisten riitaisuuksien sovinnollisesta ratkaisemisesta[9])

Pysyvään välitystystuomioistuimeen tuotiin sen perustamisen jälkeisinä vuosina useita tapauksia, kunnes kiinnostus tuomioistuimen palveluja kohtaan väheni jo maailmansotien välisinä vuosina. Tapausten määrä on kuitenkin kasvanut merkittävästi uudelleen 2000-luvulla.[6]

Tapauksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvän välitystuomioistuimen jäsenmaat
  vuoden 1907 yleissopimuksen perusteella
  vuoden 1899 yleissopimuksen perusteella
  ei jäsenmaa

Pysyvän välitystuomioistuimen jäsenmaita ovat ne valtiot, jotka ovat allekirjoittaneet joko vuoden 1899 tai vuoden 1907 rauhankonferenssin yleissopimuksen. Yleissopimuksen allekirjoittaneita tuomioistuimen jäsenmaita on 121. Suomen osalta vuoden 1907 yleissopimus on astunut voimaan 9. kesäkuuta 1922.[1]

Tuomioistuimella on Haagissa sijaitseva toimisto, jota kutsutaan kansainväliseksi toimistoksi. Toimistoa johtaa tuomioistuimen pääsihteeri, jonka alaisuudessa työskentelee tuomioistuimen sihteeristö. Sihteeristö tarjoaa tuomioistuimen toimintaa tukevia juridisia, tutkimuksellisia ja hallinnollisia palveluja, jotka liittyvät muun muassa välimiesmenettelyyn, taloushallintoon, logistiikkaan, matkajärjestelyihin ja kielenkääntämiseen.[13] Tuomioistuimella on lisäksi hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa tuomioistuimen hallintoa ja taloutta. Hallintoneuvosto koostuu jäsenmaiden Alankomaihin lähettämistä diplomaattisista edustajista, ja sen puheenjohtajana toimii Alankomaiden ulkoministeri, joka on myös hallintoneuvoston jäsen. Tuomioistuimen pääsihteeri antaa vuosittain hallintoneuvostolle raportin tuomioistuimen toiminnasta ja taloudesta.[5][13]

Pysyvä välitystuomioistuin toimii samassa rakennuksessa kuin Kansainvälinen tuomioistuin, johon se toisinaan sekoitetaan. Kansainvälisestä tuomioistuimesta poiketen pysyvä välitystuomistuin ei kuitenkaan toimi YK:n alaisuudessa. Välitystuomioistuimella on kuitenkin tarkkailijan rooli YK:n yleiskokouksessa.[2][3][5]

Jäsenet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvän välitystuomioistuimen keskeinen hallinnollinen rakenne on tuomariluettelo, johon kirjataan kaikki välitystuomareiksi tai sovittelijoiksi käytettävissä olevat henkilöt eli välitystuomioistuimen jäsenet. Kullekin tuomioistuimeen tuodulle tapaukselle riidan osapuolet valitsevat tapauskohtaisen välitystuomioistuimen, joka koostuu yhdestä tai useammasta välitystuomarista. Tuomariluetteloon merkityn välitystuomioistuimen jäsenen ei tarvitse oleskella Haagissa.[14][13]

Jokainen välitystuomioistuimen jäsenvaltio saa nimetä tuomioistuimen jäseneksi enintään neljä henkilöä. Haagin vuoden 1907 rauhankonferenssissa laaditun yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti jäsenen tulee olla kansainvälisissä oikeuskysymyksissä päteväksi tunnustettu ja tunnetusti korkean moraalin omaava henkilö, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Yksittäisen tuomioistuimen jäsenen toimikausi on enintään kuusi vuotta, joskin toimikauden kokonaiskestoa voidaan pidentää tästä uudistamalla määräys jäsenyydestä.[13][15] Kunkin jäsenmaan nimeämät välitystuomarit muodostavat niin kutsutun kansallisen ryhmän, jolla on oikeus nimittää ehdokkaita Kansainvälisen tuomioistuimen tuomarivaaliin.[16]

Suomessa päätösvalta tuomioistuinten jäsenten nimittämisestä on siirtynyt tasavallan presidentiltä valtioneuvoston yleisistunnolle, jolle asiasta antaa esityksen kansainvälisten tuomioistuinten tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä vastaava asiantuntijalautakunta.[14][16][17] Suomen nimittämiä jäseniä välitystuomioistuimessa ovat Martti Koskenniemi, Asko Välimaa, Gustav Bygglin ja Päivi Kaukoranta.[18]

Välimiesmenettely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Välimiesten nimeäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pysyvään välitystuomioistuimeen tuotavan tapauksen osapuolet voivat sopia välimiesten lukumäärästä siten kuin välitystuomioistuimen menettelytapasäännössä määrätään. Osapuolet voivat sopia, että tapauksen käsittelyyn nimetään joko yksi, kolme tai viisi välimiestä. Jos osapuolet sopivat yhdestä välimiehestä, voidaan välimies nimetä joko toisen osapuolen ehdotuksen perusteella tai välitystuomioistuimen pääsihteerin, viranomaisen tai muun tahon toimesta. Jos osapuolet sopivat kolmesta välimiehestä, nimeävät molemmat osapuolet yhden välimiehen. Tämän jälkeen osapuolten nimeämät välimiehet valitsevat kolmannen välimiehen, josta tulee välimiesoikeuden puheenjohtaja. Vastaavasti jos sovitaan viidestä välimiehestä, kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen. Nimetyt välimiehet nimeävät loput kolme välimiestä, joista yhden he nimeävät välimiesoikeuden puheenjohtajaksi. Välimiesten määrän sopimiseen on määrätty välitystuomioistuimen säännöissä tarkat määräajat ja menettelykäytännöt, mikäli määräajoista poiketaan.[19][20]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Member States PCA-CPA pca-cpa.org. Pysyvä välitystuomistuin. Viitattu 24.10.2016. (englanniksi)
 2. a b China Daily/Asia News Network: Arbitral court not a UN agency globalnation.inquirer.net. Viitattu 24.10.2016. (englanniksi)
 3. a b Permanent Observers: Intergovernmental Organizations www.un.org. United Nations. Viitattu 12.12.2017. (englanniksi)
 4. Euroopan komissio: Oikeuslaitos - Kansainvälinen oikeus Viitattu 23.10.2016.
 5. a b c Permanent Court of Arbitration: Annual Report 2014. Permanent Court of Arbitration, 2014. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 6. a b Hakapää, Kari: Uusi kansainvälinen oikeus, s. 595–598. Hämeenlinna: Talentum, 2010. ISBN 978-952-14-1462-6.
 7. History PCA-CPA pca-cpa.org. Pysyvä välitystuomistuin. Viitattu 24.10.2016. (englanniksi)
 8. Permanent Court of Arbitration The Hague Justice Portal. Viitattu 26.11.2016. (englanniksi)
 9. Finlex - Valtiosopimukset: 11/1924 www.finlex.fi. Viitattu 24.10.2016.
 10. Pysyvä välitystuomioistuin: The Grisbådarna Case pca-cpa.org. Viitattu 2.7.2017. (englanniksi)
 11. Iron Rhine Arbitration (Belgium/Netherlands) The Hague Justice Portal. Viitattu 2.7.2017. (englanniksi)
 12. Pysyvä välitystuomioistuin: Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between Bangladesh and India www.pcacases.com. Viitattu 2.7.2017. (englanniksi)
 13. a b c d Structure PCA-CPA pca-cpa.org. Pysyvä välitystuomioistuin. Viitattu 24.10.2016. (englanniksi)
 14. a b Laukkanen, Virpi: Suomen ulkoasianministeriön muistio (esitys valtioneuvostolle): Jäsenten määrääminen pysyvään välitystuomioistuimeen 29.4.2013. Viitattu 24.10.2016.
 15. Finlex - Valtiosopimukset: 11/1924 www.finlex.fi. Viitattu 24.10.2016.
 16. a b Hallituksen esitys 51/2010 www.edilex.fi. Viitattu 29.10.2016.
 17. Finlex - Säädökset alkuperäisinä: Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta www.finlex.fi. Viitattu 24.10.2016.
 18. Members of the Court of Arbitration 14.11.2017. Pysyvä välitystuomioistuin. Viitattu 15.11.2017. (englanniksi)
 19. Ovaska, Risto: Välimiesmenettely – kansallinen ja kansainvälinen riidanratkaisukeino, s. 126-133. Edita Publishing Oy, 2007. ISBN 978-951-37-4922-4.
 20. ”Section II. Composition of the arbitral tribunal”, Permanent Court of Arbitration – Arbitration Rules 2012, s. 8-11. Permanent Court of Arbitration, 2012. Teoksen verkkoversio (pdf). (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]