Omnia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Omnia
Omnian Kirkkokadun toimipiste Espoon keskuksessa.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on vuonna 1982 toimintansa aloittanut monialainen koulutuksen järjestäjä sekä Espoon seudun alueellinen kehittämiskeskus, jossa työskentelee noin 860 henkilöä [1]. Omnialla on 13 toimipistettä Espoossa ja 1 toimipiste Kirkkonummella. Omistajakunnat ovat Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen.

Omnia tarjoaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteella. Sen koulutustarjontaan kuuluvat toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio-opetus, työpajatoiminta sekä vapaan sivistystyön kurssit. Yrityspalveluina Omnia tarjoaa valmennuksia, oppisopimuskoulutusta, yrittäjäyhteisöpalveluita sekä ammatillista koulutusvientiä ulkomaille koulutusvientiyhtiö Omnia Education Partnerships Oy:n (OEP) kautta.

Yksi Omnian strategisista painopisteistä on syrjäytymisen ja syrjinnän ehkäiseminen koulutuksen avulla. Omnia osallistuu alueelliseen kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Valtakunnallisesti Omnia tekee yhteistyötä kaupunkien, kauppakamarien, organisaatioiden, yrittäjien sekä ammattiyhdistysten kanssa.

Omniassa opiskelee vuosittain noin 10 000 ammatillisen tutkinnon opiskelijaa, noin 2 000 lukio-opiskelijaa ja noin 40 000 opiskelijaa vapaan sivistystyön kursseilla. [1]

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnia on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka omistaa kolme kuntaa: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Jokaisesta kunnasta valitaan yksi edustaja ja varajäsen kaksi kertaa vuodessa pidettävään yhtymäkokoukseen, joka on Omnian ylin päättävä toimielin. Omnian hallitus huolehtii toiminnan tuloksellisesta ja taloudellisesta toiminnasta. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joilla kaikilla on varajäsen.

Omnian laadunhallinta perustuu Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM Excellence model). Laadunhallinnan osana toteutetaan vuosittainen itsearviointi. Syksyllä 2017 OKKA-säätiö myönsi Omnialle koko toiminnan kattavan kestävän kehityksen sertifikaatin. [2]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuntayhtymän toiminta aloitettiin vuonna 1982. Kuntayhtymän nimi oli alussa Espoon keskustan ammatillisten oppilaitosten kuntainliitto.

Vuosien varrella Omniaan on yhdistetty useita Espoossa toimineita eri ammattialojen oppilaitoksia.

Vuonna 2000 Espoon seudun koulutuskuntayhtymän toiminta laajeni käsittämään koko Espoon ja Kirkkonummen alueen suomenkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen. Kuntayhtymän kokeiluna ollut ammattikorkeakoulutoiminta vakinaistui, jolloin koulutuksen järjestämistehtävä siirtyi Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu Oy:lle, joka tunnetaan nykyisin nimellä Laurea-ammattikorkeakoulu.

Vuodesta 2001 lähtien kuntayhtymään kuului neljä erillään toimivaa oppilaitosta: Espoon liiketalousinstituutti, Espoon palvelualojen oppilaitos, Espoon tekniikan ja kulttuurin oppilaitos ja Espoon terveys- ja sosiaalialan oppilaitos sekä Espoon oppisopimustoimisto.

Vuonna 2005 kuntayhtymä otti käyttöönsä markkinointinimen Omnia. Oppilaitosrakenne muuttui yhdeksi Omniaksi ja vanhat oppilaitosnimet poistuivat käytöstä. Espoon nuorten työpajat liittyivät Omniaan vuonna 2005. Espoon aikuislukio ja Espoon työväenopisto yhdistyivät Omniaan vuonna 2015. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat alusta asti olleet Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta.

Koulutustarjonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian koulutustarjonta kattaa koko elinikäisen oppimisen. Koulutustarjonnassa on ammatillinen koulutus, aikuislukio, valmentava koulutus, nuorten työpajatoiminta, aikuisten perusopetus sekä vapaan sivistystyön kurssit.

Ammatilliset koulutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perustutkinnot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian koulutustarjonnassa on noin 20 ammatillista perustutkintoa. Teemapoluilla voi yhdistää oman kiinnostuksensa kohteet ja opinnot hyödylliseksi kokonaisuudeksi. Teemapolkuja on tarjolla esimerkiksi urheilijoille sekä kansainvälisestä toiminnasta ja vaikuttamisesta tai yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Omniassa voi suorittaa perustutkinnon seuraavilla aloilla:

 • Autoala
 • Elintarvikeala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Laboratorioala
 • Liiketoiminta
 • Matkailuala
 • Media-ala
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
 • Puutarha-ala
 • Puuteollisuus
 • Rakennusala
 • Ravintola- ja catering-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Taideteollisuusala
 • Talotekniikka
 • Tekninen suunnittelu
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Turvallisuusala
 • Veneenrakennus

Ammattitutkinnot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnia tarjoaa ammattitutkintoja alalla jo pitkään työskennelleille. Ammattitutkintoja on esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalle, sosiaali- ja terveysalalle, sihteerin työhön ja lähiesimiestyöhön sekä tullialalle. Omniassa on mahdollista suorittaa myös muun muassa vartijan ja yrittäjän ammattitutkinto.

Ammattitutkintoon voi hakeutua opiskelemaan hankittuaan peruskoulutuksen jälkeistä alan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Omnian koulutustarjonnassa on noin 20 eri ammattitutkintoa.

Erikoisammattitutkinnot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian tarjonnassa on noin 15 erikoisammattitutkintoa, jotka on tarkoitettu vaativimpiin tehtäviin tähtääville ammattilaisille. Erikoisammattitutkintoon voi hakea hankittuaan peruskoulutuksen jälkeen alan työkokemusta vähintään viisi vuotta.

Täydennyskoulutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian täydennyskoulutuksissa voi suorittaa esimerkiksi hygieniapassin tai erikoistua muistisairaan hoitotyöhön. Lisäksi voi suorittaa esimerkiksi turva-alan korttikoulutuksia, työnohjaaja- ja organisaatiokonsultointikoulutuksen sekä voimaannuttavan valokuvan koulutuksia. Täydennyskoulutukset on tarkoitettu ammattiin opiskelleille tai ammattia jo harjoittaneille osaajille.

Espoon aikuislukio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espoon aikuislukiossa voi suorittaa aikuislukion oppimäärän, kirjoittaa ylioppilaaksi, opiskella yksittäisiä aineita tai täydentää opintoja. Verkko-opinnot voi aloittaa milloin tahansa, ja niissä voi suorittaa joko yksittäisiä kursseja tai koko aikuislukion oppimäärän. Lukioon valmentava koulutus maahanmuuttajille on osa Espoon aikuislukion tarjontaa syksystä 2018 alkaen.

Espoon työväenopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espoon työväenopistossa opiskelee vuosittain noin 40 000 kursseilla kävijää. [1]

Työväenopistossa on muun muassa ikääntyvien yliopisto sekä harrastelijoille suunnatut avoimet oppimisympäristöt, kuten Nikkariverstas ja kudonta-asemat.

Espoon työväenopistossa on avoimia yleisöluentoja sekä laaja valikoima kursseja eri aloilta. Muun muassa kielet, liikunta, kädentaidot ja musiikki sekä erilaiset luontoon ja ympäristöön liittyvät opinnot ovat osa Espoon työväenopiston koulutustarjontaa.

Perusopetus aikuisille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa loppuun kesken jääneet peruskouluopinnot ja korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. Perusopetuksessa voi myös opiskella perusopetuksen alkuvaiheen kursseja muun muassa suomen kielen, englannin, matematiikan, yhteiskuntatiedon ja ympäristötiedon aloilta. Perusopetuksessa on kolme eri vaihetta: lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe.

Nuorten työpajatoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian nuorten työpajoilla voi osallistua työkokeiluihin tai kuntouttavaan työtoimintaan. Yhdeksän ammatillista nuorten työpajaa ovat avoinna 17-28 -vuotiaille nuorille. Pajojen toiminta on keskitetty Espoon Viherlaaksoon, mutta toimintaa on myös Kirkkonummella ja Kauklahdessa Espoossa.

Omnian työpajoilla työskentelevät nuoret ovat osallistuneet muun muassa teatteri- ja elokuvaesitysten lavasteiden ja äänituotannon toteutukseen. Osalla pajoista voi opiskella oppisopimuksella ammatin.

Oppisopimuskoulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon käytännön työtehtävissä. Yrittäjän oppisopimuksella kehitetään liiketoimintaa ja vahvistetaan osaamista yrittäjänä. Työnantaja saa oppisopimuksella täsmäkoulutusta henkilöstön kehittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen.

Valmentava koulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kun oma ala ei ole vielä selvillä, valmentava koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua ammatillisiin perustutkintoihin ja pohtia eri vaihtoehtoja. VALMA-opinnoissa edetään henkilökohtaisen suunnitelman mukaan ja vahvistetaan muun muassa opiskelu- ja arkielämän taitoja. VALMA:ssa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon osia.

VALMA on suunnattu peruskoulun päättäneille nuorille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa, tai aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat siirtyä ammatilliseen peruskoulutukseen (kielitaitovaatimus A2.2).

Koulutukset maahanmuuttajille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omniassa maahanmuuttajat voivat suorittaa kotoutumiskoulutuksen, peruskoulun, lukion, ammatillisen tutkinnon tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä hakeutua työkokeiluun nuorten työpajoille. Omniassa Espoon työväenopistossa maahanmuuttajat voivat opiskella eri taitotasojen suomen kielen kursseja ja suorittaa suomen kielen yleisen kielitutkinnon.

Palvelut yrityksille ja yhteisöille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian Työelämä- ja yrityspalvelut tarjoavat tukea, koulutuksia ja rekrytointiapua yrittäjän ja työelämän tarpeisiin. Koulutuspalveluihin kuuluvat räätälöidyt perus-, ammatti-, ja erikoisammattitutkinnot, täsmä- ja täydennyskoulutukset sekä johtamisen ja esimiestyön valmennukset.

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan toteuttaa joko oppisopimuksena, koulutussopimuksena tai näitä yhdistämällä. Työpaikoille tarjottavia valmennuksia ovat työpaikkaohjaajavalmennukset sekä alakohtaiset arvioinnin perehdytyskoulutukset.

Luoviva on Omniassa toimiva yrittäjäyhteisö, joka on avoin kaikille Espoon seudun alueen yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Omnian toimii myös yritysten yhteistyökumppanina ulkomaille tai kotimaahan suuntautuviin projekteihin.

Palvelut asiakkaille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian ammatilliset opiskelijat tekevät asiakastöitä osana opintojaan. Tarjolla on mm. ajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluja, LVI-alan palveluja sekä kauneudenhoitopalveluja. Nuorten työpajoilta voi ostaa esimerkiksi kuljetus- ja audiovisuaalisia palveluja.

Kestävän kehityksen myymälä OmniaShop, jossa myydään mm. nuorten työpajojen oppijoiden tuotoksia, palvelee asiakkaita Espoon keskuksessa Kirkkokadulla. Fridan torilla Lakelankadulla myydään ravintola- ja catering-alan sekä elintarvikealan opiskelijoiden valmistamaa ruokaa ja leivonnaisia.

Opiskelijoiden lisäksi myös ammattilaiset tarjoavat palveluja Omniassa. Esimerkiksi parturi-, kampaamo- ja muut kauneudenhoidon palvelut tarjotaan Espoon keskuksessa. Finnsin kartanomiljöössä on majoitus- ja ravintolapalveluja.

Hankkeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian hanketoiminnan painopisteitä ovat digitaaliset oppimisratkaisut, kansainvälinen liikkuvuus ja verkostot, monikulttuurisuus ja vieraskielisten opetuksen kehittäminen, osaamisen kehittäminen, organisaation kehittäminen ja yhteiskuntavastuu.

Omniassa innovoidaan uusia oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä. Digiosaamista painotetaan oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen rakentamisessa.

Omnia AI Lab[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnia AI Lab on aikuisten osaamiskiihdyttämö, jossa voi päivittää tekoälyyn ja robotiikkaan liittyvää osaamistaan. AI Labissa järjestetään tietoiskuja, kursseja ja projekteja. Omnia AI Lab sijaitsee Espoon Otaniemessä Sähkömiehentiellä.

InnoOmnia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian kehittämisyksikkö InnoOmnia on pedagogisen ja digitaalisen osaamisen kehittämisen asiantuntijayhteisö. Sen tehtävänä on toimia proaktiivisena kumppanina Omnian henkilöstölle, opiskelijoille ja muille sidosryhmille ideoimalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla erityisesti digiosaamiseen, yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen toimintaan painottuvia projekteja ja koulutuksia.

Kansainvälisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omnian kansainväliset verkostot ja yhteistyösopimukset mahdollistavat kaikille Omnian opiskelijoille ja opettajille osallistumisen kansainväliseen vaihtojaksoon. Vuosittain Omniasta ja Omniaan toteutetaan satoja opiskelijavaihtoja. [3]

Omniassa vierailee vuosittain useita ryhmiä tutustumassa suomalaiseen koulutukseen ja koulutuksen kehittämiseen.

Omnia kehittää koulutuksesta liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille koulutusviestinyhtiö Omnia Education Partnership Oy:n (OEP) kautta. OEP:hen kuuluvat myös Suomen Yrittäjäopisto, Savon koulutuskuntayhtymä ja Kirkon Ulkomaanapu. Vuonna 2017 OEP oli mukana muun muassa Saudi-Arabiaan, Palestiinaan ja Somaliaan kohdistuvassa koulutusviennissä.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c Omnian organisaatio omnia.fi.
 2. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr: Espoon Omnialle koko toiminnan kattava keke-sertifikaatti okka-saatio.com.
 3. Kansainvälinen Omnia omnia.fi.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]