Luovat alat

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luovien alojen määrittely Suomessa pohjautuu usein kansainvälisiin malleihin. Kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän määritelmän [1] mukaan luoviin aloihin Suomessa luetaan seuraavat toimialat.

Luovien alojen tarkka määrittely on siksi hankalaa, että luovat alat muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Nopeasta teknisestä kehityksestä johtuen siihen voi liittyä aloja, joita ei vielä Suomessa tunnisteta tai ne ovat vielä hyvin marginaalisia. Yksi kiistellyimmistä luovista aloista on liikunta - ja elämyspalvelut. Myös matkailupalvelut monipuolistuvat ja niihin usein liitetään erilaisia elämyksiä, esimerkiksi ulkoilua kulttuurimaisemissa. Luovien alojen termillä onkin yhtäläisyyksiä muun muassa seuraavien käsitteiden kanssa: kulttuuriteollisuus, elämysteollisuus, sisältöliiketoiminta ja tekijänoikeusalat. [1] Laajasti ottaen kaikki kulttuuripalvelut kuuluvat luovien alojen piiriin. Viime aikoina taidelähtöisiä palvelumalleja on tuotu myös hyvinvointialan (sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotyö jne.) organisaatioihin. Toiminta on synnyttänyt uusia luovien alojen yrityksiä.