Luettelo fysiikan osa-alueista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luettelo fysiikan osa-alueista ja merkittävästi fysiikan menetelmiä käyttävistä aloista aakkosjärjestyksessä.

Osa-alue Luonnehdinta Läheinen osa-alue Osana suurempaa tutkimusaluetta
Aerosolifysiikka Tutkii kaasuun sekoittuneiden kiinteiden tai nestemäisten aineiden käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa.
Akustiikka äänioppi Tutkii ääntä, mekaanista aaltoliikettä kaasussa, nesteessä ja kiinteän olomuodon väliaineessa.
Astrofysiikka Tutkii avaruuden ilmiöitä
Astronomia eli tähtitiede Tutkii avaruutta ja maailmankaikkeutta.
Atomifysiikka Tutkii yksittäisten atomien ominaisuuksia.
Biofysiikka Tutkii biologisten aineiden ja järjestelmien ominaisuuksia fysiikan lähestymistavoilla.
Dynamiikka Tutkii voimien vaikutusta kappaleiden liikkumiseen.
Ekonofysiikka Talouden tutkimista fysiikan menetelmin.
Erityinen suhteellisuusteoria
Fysikaalinen kemia Soveltaa fysiikan menetelmiä kemian ongelmien ratkaisemiseksi.
Geofysiikka Tutkii maapalloa fysikaalisin menetelmin.
Hiukkasfysiikka Tutkii alkeishiukkasia ja niiden välisiä perusvuorovaikutuksia.
Kiinteän olomuodon fysiikka Tutkii kiinteiden aineiden ominaisuuksia, esimerkiksi sähkönjohtavuutta.
Kinematiikka Tutkii kappaleiden liikettä geometriselta kannalta kiinnittämättä lainkaan huomiota liikkeen syihin.
Klassinen mekaniikka Kuvaa kappaleiden massaan perustuvia vuorovaikutuksia sekä näiden vuorovaikutusten aikaansaamia liikkeitä
Kosmologia Tutkii maailmankaikkeuden rakennetta.
Kvanttimekaniikka Laajentaa klassisen fysiikan kuvausta hiukkasten ja kenttien välisestä vuorovaikutuksesta. Tärkeitä kvanttimekaniikan ominaisuuksia ovat hiukkasten aallon-omaiset interferenssi-ilmiöt, vastaavasti kenttien hiukkastyyppiset ominaisuudet kuten kvantittuminen, ja samantyyppisten hiukkasten tai aaltojen lomittuminen.
Laskennallinen fysiikka Pyrkii kehittämään laskennallisia menetelmiä eri fysiikan alojen ongelmien simuloimiseen tietokoneen avulla.
Lääketieteellinen fysiikka
Materiaalifysiikka Aineen eli materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien tutkimus atomitasoa suurempien rakenteiden tasolla.
Molekyylifysiikka Tutkii molekyylien ominaisuuksia.
Optiikka (valo-oppi)
Plasmafysiikka
Polymeerifysiikka
Psykoakustiikka Tutkii äänen aiheuttamaa vastetta kuulossa epäsuorasti havainnoimalla Akustiikka
Statistinen fysiikka eli tilastollinen fysiikka Kuvaa suuren hiukkasmäärän ominaisuuksia ja kytkee hiukkasten mikroskooppisen kuvauksen makroskooppisten systeemien termodynaamiseksi kuvaukseksi.
Sähkömagnetismi Tutkii sähköisiä ja magneettisia ilmiöitä sekä niiden välisiä riippuvuuksia Sähköoppi
Teoreettinen fysiikka
Termodynamiikka lämpöoppi Kuvaa energian siirtymistä ja energian muuttoksia. Kuvaa erityisesti nesteitä ja kaasujal.
Tiiviin aineen fysiikka Tutkii jollain tavoin kondensoituneiden eli tiivistyneiden hiukkasryhmien käytöstä.
Ydinfysiikka
Yleinen suhteellisuusteoria