Lokris

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Lokriin alueet.

Lokris (m.kreik. Λοκρίς, lat. Locris) oli antiikin Kreikan maakunta, joka sijaitsi Keski-Kreikassa. Se jakaantui kahteen osaan, jotka olivat itäinen Opuntian Lokris Pohjoisen Euboianlahden rannalla ja läntinen Ozolian Lokris Korintinlahden pohjoisrannalla.[1][2]

Itäinen Lokris, joka oli saanut nimensä sen tärkeimmästä kaupungista Opuksesta, käsitti alueen Thermopylaista etelään. Läntinen Lokris käsitti Korintinlahden pohjoisrannikon Naupaktoksesta itään. Itäisen ja läntisen Lokriin erottivat toisistaan Parnassos-vuori sekä Doriin ja Fokiin maakunnat.[3][4]

Opuntian Lokris

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pääartikkeli: Opuntian Lokris

Opuntian Lokris eli Opuntia tai Itäinen Lokris käsitti kapean rannikkokaistaleen, joka ulottui Pohjoisen Euboianlahden rannalla Thermopylain rannikkokaistaleelta Kefissos-joen suulle. Alue jakaantui kahteen alueseen, varsinaiseen Opuntian Lokriihin sekä länsiosan Epiknemidian Lokriihin. Opuntian Lokriin tärkein kaupunki oli Opus, josta se on saanut nimensä. Koko Itäisen Lokriin pohjoisin kaupunki oli Alponos, joka sijaitsi Thessaliaan luetun Maliin rajalla, ja eteläisin kaupunki Larymna, joka kuului myöhemmin Boiotiaan.[1][2]

Ozolian Lokris

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pääartikkeli: Ozolian Lokris

Ozolian Lokris eli Ozolia tai Läntinen Lokris käsitti alueen Korintinlahden pohjoisrannalla. Sen pohjoispuolella sijaitsivat Doris ja Aitolia, länsipuolella Aitolia ja itäpuolella Fokis. Ozolian Lokriin tärkeimmät kaupungit olivat Amfissa ja satamakaupunki Naupaktos.[1][2]

Lokris oli saanut nimensä sitä asuttaneesta lokrien eli lokrislaisten heimosta (Lokroi, Λοκροί, lat. Locri ja Locrenses). Nämä olivat kreikkalaisen perinteen mukaan lelegien jälkeläisiä. Nimen sanottiin tulleen lelegien muinaisesta kuninkaasta Lokroksesta. Lokrit ilmeisesti sekoittuivat kuitenkin jo suhteellisen varhain helleeneihin eli kreikkalaisiin. Viimeistään Homeroksen eepoksissa lokrit ovat kreikkalaisia, ja joidenkin perinteiden mukaan jo helleenien kantaisä Deukalion olisi asunut alueella Opuksessa tai Kynoksessa.[2]

Historiallisella ajalla lokrit jakaantuivat kahteen eri heimoon, jotka poikkesivat tavoiltaan ja kulttuuriltaan toisistaan. Itäiset lokrit eli Opuntioi ja Epiknēmidioi (Ὀπούντιοι, Ἐπικνημίδιοι) asuivat Opuntian Lokriiksi kutsutulla alueella Kreikan itärannikolla Euboian saarta vastapäätä, kun taas läntiset lokrit eli Ozolai (Ὀζόλαι) asuivat Ozolian Lokriiksi kutsutulla alueella Korintinlahden rannalla. Homeros mainitsee ainoastaan itäiset lokrit, jotka esitettiin sivistyneempinä, kun taas läntiset lokrit mainitaan antiikin lähteissä vasta peloponnesolaissodan aikana 400-luvun eaa. jälkimmäisellä puoliskolla, ja nämä esitetään puolibarbaarisena kansana. Kreikkalaisen perinteen mukaan läntiset lokrit olivat itäistä lokrislaista alkuperää ja näiden siirtokuntalaisia. Toisaalta on mahdollista, että lokrit asuttivat alun perin koko aluetta mereltä merelle, ja myöhemmin heimo jakaantui kahtia doorilaisten ja fokislaisten muuttoliikkeen seurauksena.[2]

Vaikka lokrit jakaantuivat kahteen osaan, heitä pidettiin kuitenkin aina yhtenä heimona, ja tällaisena he osallistuivat muun muassa Delfoin amfiktyoniliiton toimintaan. Lokriin kahdesta hieromnamones-virasta toinen kuului kuitenkin itäiselle ja toinen läntiselle Lokriille. Antiikin lähteissä jää usein epäselväksi, puhutaanko itäisestä vai läntisestä Lokriista, ja tämä pitää päätellä kontekstista.[5] Lokriin osien historiasta kerrotaan enemmän niiden omissa artikkeleissa.

  1. a b c Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: ”Lokris”, Antiikin käsikirja, s. 308. Helsinki: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
  2. a b c d e Smith, William: ”Locris”, Dictionary of Greek and Roman Geography. Boston: Little, Brown and Company, 1854. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
  3. Corner Halai and East Lokris Project Archeological Institute of America. United articles. Viitattu 17.1.2015. (englanniksi)
  4. Bernand, Suzanne: Locris Plato and his dialogues. 12.12.1998. Viitattu 17.1.2015. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
  5. Nielsen, Thomas Heine: ”Epiknemidian, Hypoknemidian, and Opountian Lokrians. Reflections on the Political Organisation of East Lokris in the Classical Period”. Teoksessa Flensted-Jensen, P. (ed.): Further Studies in the Ancient Greek Polis, s. 91–120. Papers from the Copenhagen Polis Centre 5. Historia Einzelschriften 138. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999. ISBN 3-515-07607-7.