Hakukoneoptimointi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Tavoitteena on yleensä saada haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen ja hakijat valitsemaan kyseinen sivu.[1] Lisäksi pyritään parantamaan sivuston sijoituksia myös vähemmän haetuilla ja tarkemmin kohdennetuilla hakulausekkeilla eli niin sanotuilla pitkän hännän avainsanoilla.

Sanalla ”optimointi” viitataan tässä verkkosivujen sisältöön, joka optimoidaan ”hakukoneystävälliseksi”. Tämä tarkoittaa, että verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan hakukoneita ajatellen. Hakukoneoptimointi on prosessina aikaa vievä, mutta saavutetusta tuloksesta on usein pitkäaikaista hyötyä. Toisaalta hakukoneoptimointiin liittyy muutakin kuin verkkosivujen sisällön muokkaaminen. Tärkeänä keinona pidetään linkkisuosion, eli verkkosivulle osoittavien linkkien määrän ja laadun lisäämistä, joka nostaa verkkosivun arvoa hakukoneiden silmissä. Hakukoneoptimointiin läheisesti liittyvää toimintaa on tehokkaiden sisääntulosivujen suunnittelu, jolla pyritään houkuttelemaan sivustolle saapuva kävijä esimerkiksi tilaamaan jotakin.

Hakukoneoptimointi jaetaan toisinaan ns. white hat ja black hat -hakukoneoptimointiin. Näiden ero on se, että black hat -optimoinnin menetelmät kielletään kohteena olevan hakukoneen eli tyypillisesti Googlen ohjeissa tai niitä pidetään epäeettisinä. Google voi rangaista black hat -keinoja soveltavaa sivustoa esimerkiksi poistamalla sen hakutuloksistaan.[2] White hat -hakukoneoptimointi on sitä vastoin hakukoneidenkin hyväksymää toimintaa, ja esimerkiksi Google ja sen työntekijät antavat julkisesti ohjeita siihen liittyvissä asioissa.

Sijoittuakseen hyvin Googlen hakutuloksissa, sivuston täytyy olla luotettava. Luotettavuutta mitataan mm. laadukkaiden linkkien määrällä muilla verkkosivustoilla. Googlen vuonna 2023 E-E-A-T -algoritmipäivityksen myötä uusi tärkeä tekijä on "Expertise", eli asiantuntijuus. Se tarkoittaa sitä että jos sivustolla on ensikäden kokemusta ja asiantuntijuutta, se auttaa sivustoa sijoittumaan hyvin Googlessa.

Hakukoneoptimoinnin prosessi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hakukoneoptimoidun sivun sijoitus hakutuloksissa voi vaihdella huomattavasti, koska hakukoneet (esimerkiksi Google ja Bing) muuttavat jatkuvasti algoritmejaan eli tapaansa järjestää hakutuloksia. Muita tulosten muuttumiseen vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi kilpailijoiden tekemät optimoinnit ja verkkosivujen päivitykset. Googlessa hakutuloksien järjestys perustuu yli 200 eri kriteeriin.[3]

Merkittäviä tuloksia voidaan saavuttaa jo pelkästään muuttamalla sivujen teknistä toteutustapaa paremmin hakukoneiden ymmärtämään muotoon. Löydettävyyttä hankaloittavia asioita voivat olla esimerkiksi kehykset, kuvilla toteutetut linkit, huono informaatioarkkitehtuuri, flash-tekniikalla toteutetut sivut ja kävijäkohtaisia parametrejä sisältävät osoitteet. Helpoimmalla hakukoneoptimoinnista päästään huomioimalla nämä tekijät jo verkkosivuston toteutusvaiheessa, jolloin myöhemmin ei tarvitse ryhtyä vaivalloisiin korjaustöihin.

Eri menetelmien tehokkuudesta käydään alalla jatkuvaa keskustelua ja optimoinnin parhaita käytänteitä on vaikea yksiselitteisesti nimetä. Kuitenkin esimerkiksi Tietokone-lehden (10/2006) artikkelissa on esitetty Risto Poutiaisen "Optimoinnin kymmenen askelmaa" -lista, jonka kolme ensimmäistä toimenpidettä ovat seuraavat:[4]

  1. "Tunnista avainsanat ja niiden sijainti. Käytä otsikoita, listauksia ja kappaleita sisällön jäsentelyyn.
  2. Määrittele ikkunaotsikko (title) sivukohtaisesti. Sisällytä otsikkoon yrityksen nimi sekä 4-5 tärkeintä avainsanaa.
  3. Käytä selkokielisiä osoitteita ja sisältöä kuvaavia avainsanoilla maustettuja tiedostonimiä."

Hakukoneoptimoinnin seuranta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jotta voi seurata hakukoneoptimoinnin tuloksia ja miten sivustollasi tekemät muutokset vaikuttavat sijoituksiin hakukoneissa, voi työkaluna käyttää erilaisia seurantatyökaluja. Markkinoilla on montaa eri hakusanojen seurantatyökalua, mutta useimmat niistä toimivat samalla tavalla, jossa valitaan tärkeimmät sanat joiden sijoituskehitystä voi seurata Googlessa. Erilaisia kilpailija-analyysejä on myös mahdollista tehdä näiden hakukoneoptimointityökalujen avulla.

Hakukoneoptimointi ja markkinointiviestintä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hakukoneoptimointia voidaan pitää yhtenä hakukonemarkkinoinnin muotona. Hakukonemarkkinointi-sanalla on alun perin viitattu sekä hakukoneoptimointiin että hakusanamainontaan. Tosin nykyään hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan joskus pelkkää hakusanamainontaa. On esitetty, että muualla kuin Suomessa (lähinnä muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa) hakukoneoptimointi olisi merkittävä osa yritysten markkinointiviestintää.[5] Hakukoneiden käytön yleistyessä myös monet suomalaiset markkinointiyritykset tarjoavat hakukoneoptimointia palveluna.

Monet yritykset ja markkinoijat uskovat, että maksullinen mainonta voi suoraan parantaa heidän orgaanista sijoitustaan hakutuloksissa. Tämä käsitys perustuu oletukseen, että esimerkiksi Google suosisi niitä yrityksiä, jotka käyttävät rahaa mainoksiin. Todellisuudessa Google pitää mainonta- ja hakukoneoptimointitoiminnot tiukasti erillään. Mainonnan käyttö ei siis suoraan vaikuta sivuston orgaaniseen sijoitukseen hakukoneissa.

  1. Samuli Nieminen: Pienyrityksen näkyvyys verkossa Theseus. Tampereen Ammattikorkeakoulu. Viitattu 19.11.2017.
  2. Google: "Verkkovastaavan ohjeet" 2008. Google. Viitattu 27.7.2008.
  3. Hansell, Saul: Google Keeps Tweaking Its Search Engine. New York Times, 2.6.2007.
  4. Keränen, Vesa: Hakukoneoptimointi - lisää näkyvyyttä netissä. Tietokone 10/2006, 2006.
  5. Poutiainen, Risto: Artikkelissa "Hakukoneoptimointi - lisää näkyvyyttä netissä" (Keränen, Vesa). Tietokone 10/2006, 2006.