Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010 on Euroopan unionin kampanja köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseksi. Vaikka Eurooppa on yksi maailman rikkaimmista alueista, lähes 80 miljoonaa ihmistä elää köyhyysvaarassa. Kymmenen vuotta aikaisemmin EU-johtajat sitoutuivat poistamaan köyhyyden EU:sta vuoteen 2010 mennessä. Määräaika on kulunut umpeen, eikä tavoitetta ole saavutettu. Euroopan unionin Sosiaalirahaston ohjelman mukaan eri puolilla EU:ta järjestetään koko vuoden 2010 aikana tapahtumia, joissa tuodaan esiin köyhyyden ja syrjäytymisen erilaiset kasvot Euroopassa.

Euroopan teemavuoden 2010 tavoitteena on:

  • tunnustaa syrjäytyneiden ihmisten oikeudet ja valmiudet toimia aktiivisesti yhteiskunnassa
  • korostaa kaikkien vastuuta yhteiskunnassa köyhyyden torjumiseksi
  • edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja jakaa osallisuuteen liittyviä hyviä käytänteitä
  • vahvistaa kaikkien merkittävien poliittisten toimijoiden sitoumusta tehokkaampiin toimiin.

Köyhyys ei ole ainoastaan kehitysmaiden vitsaus, vaan se koskettaa monia myös Euroopassa. Köyhyys on monimutkainen ongelmavyyhti, joka estää normaalina pidetyn elämän. Köyhyyden taustalla on monia eri tekijöitä, kuten heikko koulutus, päihderiippuvuus tai epäsuotuisa lapsuus aineellisen ja henkisen niukkuuden keskellä. EU-maissa köyhäksi määritellään henkilö, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia maan mediaanipalkasta. Mediaanipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista. Tämän määritelmän mukaan lähes 80 miljoonaa EU-kansalaista eli yli 15 prosenttia väestöstä on köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Tilastojen mukaan 10 prosenttia EU-kansalaisista elää kotitalouksissa, joiden jäsenistä kukaan ei käy töissä. Työnteko ei kuitenkaan välttämättä poista köyhyyttä, vaan 8 prosenttia kansalaisista kärsii köyhyydestä töissä käynnistä huolimatta.

EU:n perusarvoihin kuuluu solidaarisuus, ja EU on nimennyt vuoden 2010 Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi. Jokainen EU-maa on laatinut toimintaohjelman, jossa otetaan huomioon juuri kyseisen maan olosuhteet ja siellä vallitsevan köyhyyden erityispiirteet. Teemavuoden aikana järjestetään myös tilaisuuksia, joissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia eri maiden välillä. Esimerkiksi toukokuussa järjestään kokous, johon osallistuu köyhiä eri maista.

Köyhyyden lopettaminen oli keskeisiä tavoitteita Lissabonin strategiana tunnetussa kasvu- ja työllisyyssuunnitelmassa, josta jäsenmaat sopivat vuonna 2000. Vuoden 2010 teemavuoden tarkoituksena on jälleen kiinnittää päättäjien ja kansalaisten huomio köyhyyteen ja saada aikaan konkreettisia tekoja sen poistamiseksi. EU aloitti vuonna 2000 yhteistyön jäsenvaltioiden välillä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi ja kaikki jäsenvaltiot ovat laatineet monivuotiset kansalliset toimintasuunnitelmat. Ennen vuotta 2000 ainoastaan kolmella jäsenvaltiolla oli tällainen strategia. Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka osuus EU:n budjetista on nyt noin 10 prosenttia, käyttää joka vuosi noin 10 miljardia euroa syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa koulutuksella.

Suomessa pääteemana osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden lisääminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokainen EU-maa toteuttaa teemavuotta omalla kansallisella ohjelmallaan, jossa teemavuoden tavoitteet sovitetaan maan tilanteeseen ja tarpeisiin.

Suomessa pääaiheeksi on valittu osallisuus ja yhteenkuuluvuus. Teemavuoden tapahtumilla ja hankkeilla halutaan

  • vahvistaa osallisuutta ja sen ymmärtämistä
  • edistää tasavertaisuutta ja resurssien oikeudenmukaista jakoa sekä
  • poistaa osallisuuden sosiaalisia ja kulttuurisia esteitä.

Tapahtumissa ja hankkeissa puheenvuoro annetaan köyhille ja syrjäytyneille sekä heidän kanssaan työskenteleville vapaaehtoistyöntekijöille, järjestöille ja sosiaalityöntekijöille.

Teemavuoden suojelija on Tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi teemavuoden toteutusta Suomessa.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]