Antroposofinen lääkintä

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Antroposofinen lääketiede)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Antroposofinen lääketiede on Rudolf Steinerin (1861–1925) yhdessä Ita Wegmanin (1876–1943)[1] kanssa perustama koululääketiedettä täydentävä hoitosuunta, jossa käytetään erityiset lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset hoidot.[2][3] Steiner ja Wegman pitivät antroposofista lääketiedettä tavallisen lääketieteen täydentämisenä ja kehittämisenä[4][5], ja siksi antroposofisen lääkärin toimi edellyttää tavanomaisia lääkärinopintoja ja niihin liittyvää yleislääketieteellistä tai erikoistuvaa jatkokoulutusta.

Antroposofinen lääketiede pohjautuu Steinerin spiritualistiseen oppiin, jota hän kutsui antroposofiaksi. Antroposofinen lääkintä on osa antroposofista lääketiedettä. Muut hoitomuodot ovat mm. eurytmia, erilaiset taideterapiat, hieronta ja muut ulkoiset hoidot.[6]

Antroposofinen lääketiede käsittää kaikki lääketieteen erikoisalat. Nykyään antroposofista lääketiedettä harjoitetaan perusterveydenhuollossa yli 20 EU maassa ja maailmassa kaikkiaan yli 60 maassa, sairaaloissa Saksassa, Sveitsissä, Ruotsissa, Hollannissa ja Isobritanniassa – Saksassa ja Sveitsissä jopa yliopistosairaaloissa (mm. Witten/Herdecke[7], Freiburg[8], Tübingen[9], Berlin[10], Bern[11], St.Gallen[12]). Varsinaisia antroposofisen lääketieteen professuureja (yliopiston oppituolia) on Euroopassa kaksi, Witten/Herdecken yliopistossa Saksassa[7] ja Bernin yliopistossa Sveitsissä[11]. Norjassa, Englannissa ja Saksassa voi yliopistossa suorittaa antroposofisissa taiteellisissa terapioissa ja eurytmiaterapiassa myös bachelor tai master tutkinnon.[13]

Tausta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antroposofisen lääkinnän ensiaskeleet otettiin jo ennen 1920-lukua. Rudolf Steiner opetti homeopaateilla omaa antroposofista ihmiskäsitystään ja suositteli hengentieteellisillä menetelmillä näkemiensä lääkeaineiden käyttöä ja valmistustapoja. Varsinaisesti antroposofinen lääkintä alkoi Ita Wegmanin perustettua oman klinikan Arlesheimiin Sveitsiin vuonna 1921.[14] Steiner vieraili klinikalla säännöllisesti, konsultoi potilaita ja suositteli eri hoitomuotoja.[5] Steiner myös luennoi hoitokäsityksistään useasti vuosina 1921–1925. Wegman julkaisi Steinerin kuoltua vuonna 1925 heidän yhdessä kirjoittamansa Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen -teoksen.[4]

Steinerin kuoleman jälkeen Wegmanin asema ja vaikutusvalta antroposofisessa liikkeessä heikkenivät. Etenkin ristiriidat Rudolf Steinerin lesken Marie Steinerin kanssa olivat ilmeiset. Wegman pakotettiin eroamaan Antroposofisen Seuran neuvostosta vuonna 1936 mutta hän kykeni jatkamaan työtään lääkinnän parissa.[15] Wegmanin ja Steinerin perustaman rohdos- ja kosmetiikkayhtiö Weledan liikevaihto on noin 440 miljoonaa euroa.

Vuonna 1976 antroposofinen lääkintä otettiin Saksassa sääntelyn piiriin. Saksassa heilpraktiker-nimikkeellä toimivilla kansan- ja henkiparantajilla on ollut virallinen asema vuodesta 1939, mikä on edistänyt myös antroposofisen lääkinnän asemaa.[16]

Hoitomuodon perusteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antroposofisen lääketieteen perustajat Steiner ja Wegman pitivät sitä tavallisen lääketieteen täydentämisenä ja kehittämisenä[4], ja siksi antroposofinen lääketiede edellyttää tavanomaisia lääkärinopintoja ja niihin liittyvää yleislääketieteellistä tai erikoistuvaa jatkokoulutusta. Näin ollen antroposofinen lääketiede voidaan pitää ns. voidaan pitää "integratiivisen lääketieteen systeemiksi" Academic Consortium for Integrative Medicine & Health[17] määritelmän mukaisesti.

Antroposofiset lääkärit ja joissakin maissa antroposofiset sairaalat ovat osa alueidensa perusterveydenhoitoa ja esim. Sveitsissä sairauskassat korvaavat normaalisti niiden toiminnan. Lisäksi antroposofiset sairaalat osallistuvat säännölliseen erikoislääkärien jatkokoulutukseen ja osaksi lääketieteen opiskelijoiden koulutukseen. Tähän integraatioon kuuluu myös, että antroposofiset lääkärinvastaanotot ja sairaalat toimivat periaatteessa diagnostisesti ja hoidollisesti niin kuin puhtaasti koululääketieteellisetkin ja että tutkimukset, arvioinnit ja tarpeelliset koululääketieteelliset hoidot suoritetaan kuten muutenkin. Ero puhtaaseen koululääketieteeseen on siinä, ettei todettuja löydöksiä ja oireita tulkita pelkästään tavallisessa lääketieteellis-antropologisessa mielessä luonnontieteellisesti ja psykologisesti vaan taustalla on hengentieteellisesti laajennetun ihmiskäsityksen näkemys ruumiista, elämästä, sielusta ja hengestä. Vastaavasti myös anamneesiin ja löydöksiin voi sisältyä lisänäkökohtia samoin kuin hoidossa voidaan käyttää muitakin hoitomenetelmiä. Lääkärin perinteiseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja diagnoosiin liitetään myös arvion yksilön mentaalisesta / emotionaalisesta ja henkisestä sekä sosiaalisesta ulottuvuudesta antroposofisen ihmiskuvan pohjalta. Lähtökohta on holistinen ja salutogeeninen painottaen potilaan yksilöllisten voimavarojen tukemista. Tähän pyritään yhdistämällä tavanomaisen perinteisen hoidon lisäksi tilanteen mukaan homeopaattinen ja/tai fytoterapeuttinen valmiste sekä antroposofisia valmisteita ja -terapioita. Hoidon suunnittelu ja toteutus lähtee yksilön tarpeista. Keskiössä on potilaan autonomian ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.[18]

Steiner ilmoitti saavansa tietonsa selvänäkemällä suoraan astraalitasolla olevista akaasisista aikakirjoista. Hän piti tiedonhankintatapaa hengentieteellisenä. Tältä pohjalta hän esitti ihmisen koostuvan eri tasoista (fyysinen ruumis, eetteriruumis, astraaliruumis ja ego). Steiner näki yhteyksiä taivaankappaleiden, kasvien, mineraalien ja ihmisen elimien välillä ja ilmoitti, että esimerkiksi Merkurius, elohopea ja ihmisen keuhkot ovat yhteydessä.[19] Ajatus liittyy 1800-luvun lopussa vaikuttaneeseen teosofiaan, jossa sekoittuivat astrologia, perinteinen esoteria ja alkemia sekä Englannin siirtomaavalta Intiasta omaksutut uskonnolliset vaikutteet sekä muodissa olleet yliaistilliset yhteydenotot henkimaailmaan. Antropofinen lääkintä hyväksyy, että ihmisellä ja taivaankappaleilla ajatellaan olevan yhteinen ”kehitystie”, mikä selittää mineraalien ja astrologian osuuden hoidossa.[20]

Täydentävän terveydenhoidon professori Edgar Ernstin mukaan antroposofiseen lääkintään kuuluvat käsitykset ovat nykynäkökulmasta hyvin epätodennäköisiä ja epäuskottavia. Sairauksien pitäminen välttämättöminä karmallisina siirtymäriitteinä saattaa johtaa hoidon laiminlyöntiin tässä elämässä. Myös Steinerin näkemykset eri elimien tarkoituksesta ja toimintaperiaatteista, kuten että sydän ei pumppaa verta vaan että verenkierto toimii mystisen voiman vaikutuksesta, ovat herättäneet hämmennystä.[21]

Menetelmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huomattava osa antroposofisesta lääkinnästä perustuu homeopatiaan. Siinä ajatuksena on, että valittu lähtöaine potensoidaan eli laimennetaan rytmikkästi ravistamalla yleensä veteen, etanoliin tai laktoosiin useita kertoja. Lopullisessa valmisteessa vaikuttavaa ainetta ei enää ole. Diagnostiikka on homeopatiassa kuitenkin erilainen kuin antroposofisessa lääkinnässä.[22]

Steinerin näky misteliuutteesta syöpähoitona on arvioitu perustuvan myös homeopatiassa omaksuttuun ajatukseen, että sama parantaa samaa.[6] Misteli on loiskasvi, joka lopulta tappaa isäntäkasvinsa, minkä pohjalta on rakentunut assosiaatio syöpään. American Cancer Societyn mukaan misteliuute ei vaikuta syöpään.[23] Sen markkinoinnilla ja käytöllä on saksankielisissä maissa lähinnä historiallisia syitä.[24]

Muita antroposofisia hoitomuotoja ovat hoitoeurytmia, antroposofinen psykoterapia, sielullisia voimia tukeva rytminen hieronta, äänenmuodostus- sekä kuvataide- ja muovailuterapia.[25][20]

Antroposofinen elämäntapa ja lääketiede[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antroposofisen elämäntapaan liitetään usein rokotusvastaisuus. Esimerkkinä pidetään steinerkoulujen alhaista rokotuskattavuutta.[19] Vuonna 1999 julkaistun ruotsalaisen tutkimuksen mukaan vain 18% steinerkoululaisista oli rokotettu tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Saksan vuoden 2003 tuhkarokkoepidemian lähtöpaikaksi todettiin steinerkoulu.[19][26] Kaliforniassa vuonna 2008 steinerkoulussa levinnyt hinkuyskä pakotti koulun väliaikaiseen sulkemiseen. Rokotusvastaisuus ei kuitenkaan liity varsinaisesti antroposofiseen lääketieteeseen eikä rokotukset korvataan antroposofisin keinoin. Tavoitteena on kuitenkin, että ihmiset informoidaan tietyn rokotuksen hyödystä ja haitoista ja annetaan mahdollisuuden tehdä näin yksilöllisen informaatioon perustuvan päätöksen.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa antroposofinen elämäntapa liittyi pienempään atooppiseen ihotumaan ja allergisuuden esiintymiseen kontrolliryhmään verrattuna.[27][28] Antroposofiseen elämäntapaan kuuluu myös pienempi antibioottikulutus. On useita tutkimuksia, joissa antibioottikäyttö oli pienempi mutta sama hoitotulokset antroposofisesti hoidetussa ryhmässä konventionaalisesti hoidettuun kontrolliryhmään verrattuna.[29][30]

Antroposofian mukaan joillekin sairauksilla voi olla karmallinen tai joku muu tarkoitus ihmisen kehityksessä.[31][32] Tämä ei kuitenkaan tarkoittaa sitä, että sairauksia ei hoidettaisiin.

Ita Wegman 1926

Tutkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antroposofisen lääketieteen asema on epäselvä sikäli, että sitä toisaalta käytetään täydentävänä hoitona ja toisaalta tavanomaisen terveydenhoidon korvaavana hoitomuotona.Tutkimusnäyttö antroposofisessa lääketieteessä on keskusteltu ristiriitaisesti.[33] Kysessä on kuitenkin näyttöön perustuvasta hoidosta, vaikka kultainen standartti metodi sokkoistettu RCT (Randomized Controlled Trial) asetelma ei ole aina paras metodi selvittää tutkimuksessa asetut kysymykset. Sen sijaan vertaileva vaikuttavuuden tutkimus todellisissa hoitotilanteissa tavoittaa reaaliset kliiniset ja elämisen osuhteet ja sopii useimmiten paremmin siksi, että näin tutkimus tavoittaa myös ns. ei-spesifejä tekijöitä, kuten esim. hoito-olosuhteet ja asenteet sekä hoitoon liittyvät merkitykset, tulkinnat ja kokemukset, jotka vaikuttavat todellisen elämän hoitotilanteissa yhdessä spesifien (lääke tai toimenpide) tekijöiden kanssa.

Antroposofisen lääketieen alalla on käytetty erilaisia kliinisiä tutkimuksia tehon ja vaikuttavuuden selvittämiseksi. Näihin kuuluvat myös satunnaistetut tutkimukset.[34] Antroposofisen lääketieteen ihmiskuvan nojalla voidaan kuitenkin perustella, miksi ei vain satunnaistettu tutkimus vaan myös muu tietoaines on välttämätöntä hoitomenetelmien tutkimukselle, kun se antroposofisen lääketieteen tavoin tukeutuu kokonaisvaltaiseen lääketieteelliseen antropologiaan, joka tunnustaa fyysisen, elollisen, sielullisen ja henkisen ihmisen todellisuuden itsenäisiksi joskin myös toisistaan riippuvaisiksi puoliksi. Laaja analyysi koko antroposofisen lääketieteen vaikuttavuudesta, hyödystä, taloudellisuudesta ja turvallisuudesta suoritettiin vuosina 1999–2005 Sveitsin laajuisen täydentävän lääketieteen arviointiprojektin (Projekt Evaluation Komplementärmedizin, PEK – HTA raportti) puitteissa.[2][35]

Tämä raportti päivitettiin 2011, jolloin oli käytettävissä yhteensä 265 kliinistä tutkimusta koskien antroposofista lääketiedettä: 38 satunnaistettua tutkimusta, 36 prospektiivista ja 49 retrospektiivista, ei-satunnaistettua, vertailevaa tutkimusta sekä 90 prospektiivista ja 52 retrospektiivista tutkimusta ilman kontrolliryhmää. Tutkimukset selvittivät laajan kirjon antroposofisen lääketieteen hoitomuotoja lukuisissa sairauksissa; antroposofisen lääketieteen kokonaisjärjestelmää selvitti 38 tutkimusta, 10 tutkimusta käsitteli ei-lääkkeellisiä hoitoja, 133 tutki syövän hoitoa mistelillä ja 84 selvitti muita antroposofisen lääketieteen lääkehoitoja.

Raportin päätöslauselman mukaan tutkimustulokset olivat valtaosaltaan positiivisia antroposofisen lääketieteen kannalta. Tutkimusten laatu vaihteli paljon, joissakin oli huomattavia heikkouksia, toiset oli suoritettu huolellisesti. Käytännön merkitys oli pääasiassa huomattava. Kun rajoituttiin laadullisesti parempiin tutkimuksiin, tulos oli edelleenkin positiivinen antroposofiselle lääketieteelle. Sivuvaikutukset ja riskit olivat vähäisiä, ja ne olivat laadultaan lieviä tai keskinkertaisia. Turvallisuutta käsittelevät tutkimukset osoittivat, että hoitomuoto on pääasiassa hyvin siedetty.[36]

Tällä hetkellä antroposofisella lääketieteellä ei ole edelleen riittävässä määrin kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia verrattuna tavanomaiseen lääketieteeseen. Huomioon ottaen laajempi tietoaineisto hyvin dokumentoiduista havaintotutkimuksista ja tapausaineistoista käy kuitenkin selville tyydyttävä näyttö vaikuttavuuden ja potilaiden hyödyn suhteen. Hoidon voidaan katsoa olevan todistetusti pääasiassa turvallista.[37][38]

Kuten yliopistomaailmassa ylipäätään resurssit ovat jatkuvasti pienentymässä ja tämä koskee myös tutkimustyö antroposofisen lääketieteen alalla. 1990-luvulla Witten/Herdecken yliopisto Saksassa perusti antroposofisen lääketieteen privaatin professuurin Software AG:n rahoittamana.

Vuonna 2012 Aberdeenin yliopisto harkitsi holistisen terveydenhoidon professuurin perustamista. Sen olisi kustantanut myös Witten/Herdeckeä rahoittanut Software AG yhdessä antroposofisen liikkeen kanssa. Yliopiston hallitus kuitenkin kieltäytyi ottamasta rahoitusta vastaan laajan vastustuskampanjan medioissa ja lehdistössä jälkeen eikä virkaa perustettu.[39]

Antroposofiset lääkevalmisteet ja misteli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antroposofiset lääkevalmisteet sisältävät lähinnä luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä.[40] Ne valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina. Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ohjeita.[41][42] Valmistustavasta riippumatta varsinaiset "antroposofiset" valmisteet (Anthroposophic Medicinal Products) on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti.[43]

Mistelihoito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antroposofisessa lääketieteessä eniten tutkittu lääkekasvi on misteli. Syövän tukihoitoon käytetty lääke valmistetaan yksinomaan valkomarjaisesta mistelistä (Viscum album). Valkomarjainen misteli kasvaa lehti-ja havupuissa. Mistelin kasvussa, kehityksessä ja lisääntymisessä on erityispiirteitä, jotka nostaa sen esiin muiden normaalien kasvien joukosta. Nämä erityispiirteet havaitsi Rudolf Steiner jo 1900-luvun alussa ja ne antoivat aiheen suositella misteliä lääkekasviksi syövän hoitoon. Mistelivalmisteet ovat rohdokset, joissa on monenlaisia vaikuttavia aineosia. Tärkeimmät ovat mistelilektiinit ja viskotoksiinit, joilla on pääosin immunomodulatiivisia , mutta myös lieviä solunkasvua estäviä vaikutuksia.[20]

On useita myös metodologisesti hyvin tehtyä kontrolloituja tutkimuksia, jossa mistelihoito on parantunut syöpäpotilaiden elämänlaadun ja vähentynyt konventionaalisen syöpähoidon sivuvaikutukset.[44][45] [46]Cochrane katsauksessa vuodesta 2008[47] ja 2017[48] nämä vaikutukset ei kuitenkaan varmuudella voitu varmistamaan. Misteliuutteen injektoinnista ei ole on raportoitu haittavaikutuksia.[47][48][6]

Antroposofinen lääkintä Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa antroposofista lääkintää edustavat:

 • Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY) ry[49]
 • Antroposofisen lääketieteen yhdistys (ALY) ry[50]
 • Antroposofisen terapian yhdistys (ANTY) ry.
 • Suomen eurytmiaterapeutit (SET) ry

Eurytmiaterapeuttien ammattiyhdistys, Suomen eurytmiaterapeutit ry, perustettiin syksyllä 2011.Yhdistys ylläpitää jäsenistön ammattitaitoa järjestämällä vuosittain useita jatkokoulutus- ja luentotilaisuuksia. Yhdistys kuluu lisäksi kansainväliseen kuvataideterapeuttien ja eurytmiaterapeuttien yhteiseen järjestöön International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies sekä työskentelee kansainvälisen International Eurythmy Therapy Forum -järjestön kanssa.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Ita Wegman Institut für Anthroposophische Grundlagenforschung (www.wegmaninstitut.ch)
 2. a b Gunver S. Kienle, Helmut Kiene, Hans Ulrich Albonico: Anthroposophische Medizin: Health Technology Assessment Bericht – Kurzfassung. Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine, 2006, nro 2, s. 7–18. doi:10.1159/000093481. ISSN 2504-2092. Artikkelin verkkoversio. english
 3. Kienle, G.S.; Albonico, H.-U.; Baars, E.W.; Hamre, H.J.; Zimmermann, P.; Kiene, H.: Anthroposophic medicine: an integrative medical system originating in Europe.. Glob Adv Health Med 2013;2(6):20–31, 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865373/.+
 4. a b c Steiner, Rudolf und Wegmann, Ita: [http://anthroposophie.byu.edu/schriften/027.pdf Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunst. Nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen] 1925.
 5. a b Margarete and Erich Kirchner-Bockholt: RUDOLF STEINER’S MISSION AND ITA WEGMAN. Rudolf Steiner Press, 2016-04-04. ISBN 9781855845275. Teoksen verkkoversio (viitattu 28.10.2017). en
 6. a b c Edzard Ernst: Mistletoe as a treatment for cancer. BMJ : British Medical Journal, 23.12.2006, nro 7582, s. 1282–1283. PubMed:17185706. doi:10.1136/bmj.39055.493958.80. ISSN 0959-8138. Artikkelin verkkoversio.
 7. a b Uni Witten/Herdecke: Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin 28.2.2018. Viitattu 21.3.2018. (saksaksi)
 8. Uni-Zentrum Naturheilkunde | Universitätsklinikum Freiburg www.uniklinik-freiburg.de. Viitattu 21.3.2018. (saksaksi)
 9. Universitätsklinikum Tübingen - Komplementäre und Integrative Medizin www.medizin.uni-tuebingen.de. Viitattu 22.3.2018. (saksaksi)
 10. Forschungsinstitut Havelhöhe - Forschungsinstitut Havelhöhe www.fih-berlin.de. Viitattu 21.3.2018. (saksaksi)
 11. a b Institute of Complementary Medicine Institute of Complementary Medicine. 29.4.2015. Viitattu 21.3.2018. (englanniksi)
 12. Zentrum für Integrative Medizin | Kantonsspital St.Gallen www.kssg.ch. Viitattu 21.3.2018. (saksaksi)
 13. CAMbrella, The Roadmap for European CAM Resarch www.cambrella.eu, https://phaidra.univie.ac.at/view/o:300096
 14. Klinik Arlesheim AG - Dimme GmbH: Home www.klinik-arlesheim.ch. 26.10.2017. Viitattu 28.10.2017. (saksaksi)
 15. Sergei O. Prokofieff: May Human Beings Hear It!: The Mystery of the Christmas Conference. Temple Lodge Publishing, 2004. ISBN 9781902636535. Teoksen verkkoversio (viitattu 28.10.2017). en
 16. Anthroposophic medicine in Germany | CAM Regulation nafkam-lovgivning.uit.no. Viitattu 28.10.2017. (englanniksi)
 17. Home - Academic Consortium for Integrative Medicine & Health www.imconsortium.org. Viitattu 21.3.2018. (englanniksi)
 18. Peter Heusser: Kehittyvä Ihmiskuva ja Tiede“, osa 1: Tietoteoreettista pohdintaa, osa 2: Antropologista pohdintaa.. Suomen Antroposofisen Lääketieteen Lääkäriyhdistys SALLY, 2016. ISBN 978-952-68539-1-8.
 19. a b c Ernst, E: Anthroposophic medicine: A critical analysis. MMW Fortschritte der Medizin. 150 Suppl 1: 1–6, .
 20. a b c Untitled Document www.antroposofinenlaaketiede.fi. Viitattu 28.10.2017.
 21. Rudolf Steiner's Quackery www.quackwatch.org. Viitattu 28.10.2017.
 22. Antroposofiset lääkkeet - Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry www.alysivut.fi. Viitattu 28.10.2017.
 23. Ades, TB: Mistletoe. American Cancer Society Complete Guide to Complementary and Alternative Cancer Therapies (2nd ed.), 2009. American Cancer Society.
 24. Alex de Giorgio, Justin Stebbing: Mistletoe: for cancer or just for Christmas?. The Lancet Oncology, 1.12.2013, nro 13, s. 1264–1265. PubMed:24275128 24275128, 24275128. doi:10.1016/S1470-2045(13)70560-6. ISSN 1470-2045. Artikkelin verkkoversio. English
 25. Antroposofinen lääketiede - Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry www.alysivut.fi. Viitattu 28.10.2017.
 26. Hall, Alan: Anti-vaccine town struck by measles epidemic. The Times, 6 March 2002.
 27. Alm JS, Swartz j, Lilja G, Scheynius A, Pershagen G.: Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Lancet 1999;353(9163) :1485-8.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10232315, 1999.
 28. Floistrup H, Swartz J, Bergstrom A, Alm JS, Scheynius A, van Hage M, Waser M, Braun-Fahrlander C, Schram-Bijkerk D, Huber M, et al.: Allergic disease and sensitization in Steiner school children. J Allergy Clin Immunol 2006;117(1):59-66.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16387585, 2006.
 29. Hamre HJ, Glockmann A, Schwarz R, Riley DS, Baars EW, Kiene H and Kienle GS.: Antibiotic Use in Children with Acute Respiratory or Ear Infections: Prospective Observational Comparison of Anthroposophic and Conventional Treatment under Routine Primary Care Conditions.. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2014 (2014), Article ID 243801, 17 pages Full article open access: http://dx.doi.org/10.1155/2014/243801, 2014.
 30. Szoeke H, Maródi M, Sallay Z, Székely B, Sterner MG and Hegyi G.: Integrative versus Conventional Therapy of Chronic Otitis Media with Effusion and Adenoid Hypertrophyin Children: A Prospective Observational Study.. Forsch Komplementmed 2016;23:231–239. DOI: 10.1159/000448440. http://www.karger.com/Article/PDF/448440, 2016.
 31. Paul A. Offit: Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All. Basic Books, 2010-12-28. ISBN 9780465023561. Teoksen verkkoversio (viitattu 28.10.2017). en
 32. Manifestations/Karma: Lecture: Karma of the Higher Beings 2016. Viitattu 28.10.2017.
 33. Ernst, E.: Anthroposophy: A risk factor for noncompliance with measles immunization. The Pediatric Infectious Disease Journal. 30 (3): 187–9, 2011.
 34. Tröger, W.; Galun, D.; Reif, M.; Schumann, A.; Stanković, N.; Milićević, M.: Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: a randomized clinical trial on overall survival.. Eur. J. Cancer 2013;49(18):3788–3797. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2013.06.043, 2013.
 35. Melchart, D.; Mitscherlich, F.; Amiet, M.; Eichenberger, R.; Koch, P.: Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) Schlussbericht.. In: BAG, Bundesamt für Gesundheit, Eidgenösssches Departement des Innern. Bern. http://www.integratiivinenlaaketiede.fi/pdf/Programm%20Evaluation%20Komplementärmedizin%20(PEK).pdf, 2005.
 36. Kienle, G.S.; Glockmann, A.; Grugel, R.; Hamre, H.J.; Kiene, H.: Clinical research on anthroposophic medicine: update of a health technology assessment report and status quo. Forsch Komplementärmed 2011;18(5):269–282. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22105040, 2011.
 37. Steele ML, Axtner J, Happe A, Kröz M, Matthes H and Schad F.: Adverse Drug Reactions and Expected Effects to Therapy with Subcutaneous Mistletoe Extracts (Viscum album L.) in Cancer Patients.. idence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2014, Article ID 724258. http://dx.doi.org/10.1155/2014/724258, 2014.
 38. Schad F, Axtner J, Happe A, Breitkreuz T, Paxino C, Gutsch J, Matthes B, Debus M, Kröz M, Spahn G, Riess H, von Laue H and Matthes H.: Network Oncology (NO) – a Clinical Cancer Register for Health Services Research and the Evaluation of Integrative Therapeutic Interventions in Anthroposophic Medicine.. Forsch Komplementmed 2013;20:353–360 Published online: October 24, 2013 DOI: 10.1159/000356204 Accessible online at: http://www.karger.com/fok, 2013.
 39. Robin McKie, Laura Hartmann: Holistic unit will 'tarnish' Aberdeen University reputation The Observer. 28.4.2012. Viitattu 28.10.2017. (englanniksi)
 40. Untitled Document www.antroposofinenlaaketiede.fi. Viitattu 23.3.2018.
 41. Deutscher Apothekerverband: Homöopathisches Arzneibuch 2017 (HAB 2017) Amtliche Ausgabe 9. Auflage 2017. Deutscher Apotheker Verlag, 2017.
 42. http://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet
 43. Anthroposophic Pharmaceutical Codex AMP 3rd Edition (download at www.iaap.org.uk)
 44. Tröger W, Galun D, Reif M, Schumann A, Stankovic N, Milicevic M: Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: a randomised clinical trial on overall survival.. Eur J Cancer 2013, 49:3788-3797 http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049%2813%2900550-9/pdf, 2013.
 45. Kienle GS, Kiene H: Influence of Viscum Album L (European Mistletoe) Extracts on Quality of Life in Cancer Patients: A Systematic Review of Controlled Clinical Studies.. Integr Cancer Ther 2010, 9:142-157 http://ict.sagepub.com/content/9/2/142.long, 2010.
 46. Kienle GS, Glockmann A, Schink M, Kiene H: Viscum album L. extracts in breast and gynaecological cancers: a systematic review of clinical and preclinical research.. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research: CR 2009, 28:79 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-9966-28-79.pdf, 2009.
 47. a b Horneber M, Bueschel G, Huber R, Linde K, Rostock: Mistletoe therapy in oncology. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD003297. DOI: 10.1002/14651858.CD003297.pub2 http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003297.pub2/full, 2008.
 48. a b Misty Pratt, Brian Hutton, Susan Wieland, Nadera Ahmadzai, Becky Skidmore, David Moher: Signal Detection Report: Mistletoe Therapy in Oncology, Signal Detection Report date: April, 2017. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/36509/1/FINAL%20Report_Mistletoe%20Therapy_28Apr2017.pdf, 2017.
 49. http://www.antroposofinenlaaketiede.fi
 50. http://www.alysivut.fi

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]