Vähemmistöryhmä

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vähemmistöryhmä tai vähemmistö on sosiaalinen ryhmä joka ei kuulu yhteiskunnan hallitsevaan enemmistöön. Sosiaalinen vähemmistö ei välttämättä ole lukumäärältään vähemmistö – se voi olla mikä tahansa ryhmä, joka on sosiaalisesti heikommassa asemassa kuin valtaväestö koulutuksen, työllisyyden, omaisuuden tai poliittisen vallan suhteen. Selvyyden vuoksi näistä ryhmistä voidaan käyttää nimityksiä alistettu ryhmä ja hallitseva ryhmä vähemmistön ja enemmistön sijaan. Sosiaalitieteissä "vähemmistö" tyypillisesti viittaa syrjäytymiseen ja alistamiseen suhteessa mielipiteeseen, ympäristöön, kieleen, kansallisuuteen, uskontoon, kulttuuriin, vammaisuuteen, köyhyyteen, työllistymiseen, ikään, ja seksuaaliseen suuntautumiseen.

Vähemmistöt liitetään usein ihmis- ja kansalaisoikeuksiin. Vähemmistöjen kokema eriarvoisuus on noussut aikakautemme huolenaiheeksi. Syrjintään liittyy usein yksilön arvioiminen vähemmistöön kuuluvana arvostamatta häntä oman toimintansa pohjalta. Syrijintä voi olla myös epäsuoraa ja rakenteellista. Vähemmistöoikeuksien puolesta on noussut kansanliikkeitä joihin on kuulunut mm. kuluttaja oikeudet, maahanmuuttajien oikeudet, maanviljelijäin tuet, työttömyys, vammaisten oikeudet, ympäristön suojelu.

Vähemmistöjen sosiologiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sosiologi Louis Wirth on määritellyt vähemmistöt "ryhmäksi ihmisiä, jotka ulkonäkönsä tai kulttuurinsa vuoksi on eristetty muusta yhteiskunnasta, jossa heitä kohdellaan eriarvoisesti, jonka vuoksi he pitävät itseään yhteisen syrjinnän kohteina.[1]. Gad Barzilain määritelmän mukaan vähemmistöryhmiltä puuttuu hallintovalta ja poliittisen vallan resurssit.[2]Tähän määritelmän kuuluu sekä objektiiviset että subjektiiviset kriteerit. Vähemmistöryhmään kuuluminen on yhteiskunnan objektiivisesti antama status, joka pohjautuu henkilön fyysisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen. Subjektivisesti se määräytyy ryhmän jäsenen oman identiteetin tai solidaarisuden pohjalta. Joka tapauksessa ryhmän jäsenyys on luonteeltaan kategoriaalinen. Henkilö, joka toimii vähemmistön tavoin ja osoittaa siihen kuuluvia fyysisiä ominaisuuksia luetaan mukaan ryhmään.

Vähemmistöjen oikeudet Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa vähemmistövaltuutetun tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa.[3] Vähemmistövaltuutetun toimivalta ei koske syrjintää pelkästään kielen, sukupuolisen suuntautumisen, maailmankatsomuksen tai vammaisuuden perusteella. Näillä perusteilla tapahtuvan syrjinnän torjunta kuuluu edelleen muille viranomaisille, lähinnä ylimmille laillisuusvalvojille ja työelämässä työsuojeluviranomaisille. Vähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumista valvoo Ihmisoikeusliitto,[4] joka raportoi ihmisoikeuksien toteutumisesta suoraan Euroopan unionille.[5]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Wirth, L: "The Problem of Minority Groups.", page 347 in Ralph Linton (ed.), The Science of Man in the World Crisis. New York:Columbia University Press, 1945
  2. Barzilai, G. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. Ann Arbor: University of Michigan Press.
  3. http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/02_organisaatio/02_vahemmistovaltuutettu/index.jsp
  4. http://www.ihmisoikeusliitto.fi/
  5. http://europa.eu/pol/rights/index_fi.htm

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Marianna Raulo: Ihmisiä vai ihmisiä: Vähemmistöoikeuksien filosofiaa. Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-444-8.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]