Tulosennuste

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tulosennuste on yrityksen tai muun talousyksikön tilikauden taloudellista tulosta koskeva ennuste, joka tehdään tilikauden aikana talouden toteutuneen kehityksen sekä tiedossa tai arvioitavissa olevien tulevaan kehitykseen vaikuttavien seikkojen perusteella.

Tulosennusteet ovat osa yrityksen tai muun talousyksiön laskentatointa. Ne ovat tarkkailulaskelmia, joilla seurataan ja ennustetaan talousyksikön tuloskehitystä.[1][2] Ennusteilla tuotetaan tietoa tilikauden ennakoidusta tuloksesta ulkoisille sidosryhmille, kuten omistajille ja sijoittajille. Tästä näkökulmasta ne kuuluvat ulkoisen laskentatoimen alueelle.[3] Ennusteet palvelevat myös talousyksikön johtoa sen toiminnan ja talouden ohjaustehtävässä, joten niillä on myös operatiivisen laskentatoimen tehtäviä.[4][5]

Tulosennusteita laaditaan paitsi pörssiyhtiöissä myös muissa yrityksissä sekä kunnissa ja kuntayhtymissä.

Yritysten, erityisesti pörssiyhtiöiden tulosennusteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pörssiyhtiöissä tulosennusteita laaditaan yhtiöiden tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi. Pörssiyhtiöiden on pidettävä sijoittajien saatavilla tasapuolisesti riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista.[6] Tiedot yhtiön tulevaisuuden näkymistä ja ennakoidusta tuloskehityksestä ovat tällaisia tietoja.[7] Yhtiöiden tiedonantovelvollisuudesta arvopaperimarkkinoilla on säädetty arvopaperimarkkinalaissa[8] ja sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuudesta EU:n väärinkäyttöasetuksen artiklassa 17.[9]

Pörssiyhtiöt julkistavat alkuvuodesta tilinpäätöstiedotteissaan tulevaisuudennäkymiä ja tulosennusteita kuluvalle tilikaudelle.[7][10] Tämä edellyttää, että ensimmäiset tulosennusteet laaditaan välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua. Tietoja tulosnäkymistä annetaan myös osavuosikatsauksissa. Mikäli aikaisemmin annettu tulevaisuudennäkymä tai tulosennuste ennen tilinpäätöstä muuttuu eikä ole enää todennäköinen ja voimassa, pörssiyhtiön tulee mahdollisimman pian julkistaa tulosvaroitus.[7][11] Muuttuneet tulevaisuudennäkymät ovat sisäpiiritietoa, joka tulee julkistaa.[12] Tulosvaroitus voi olla joko negatiivinen tai positiivinen.[6] Mikäli tulevaisuudennäkymiin ja niiden perusteisiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä, yhtiö voi pidättäytyä tulevaisuudennäkymien ja tulosohjauksen antamisesta, jotta ei tule antaneeksi harhaanjohtavaa tietoa.[7][13]

Myös osakemarkkinoita seuraavat analyytikot tekevät pörssiyhtiöille tulosennusteita. Ennusteiden perusteella analyytikot antavat osakkeille osta, lisää, myy, vähennä tai pidä suosituksen.[14][15]

Tulosennusteiden laatiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennusteita yrityksissä laadittaessa tilikauden tuloksen muodostuminen arvioidaan tuotto- ja kululajeittain tuloslaskelman muodossa. Liikevaihtoennuste johdetaan suoraan myyntiennusteista samoin kuin arvioitu myyntikate ja sitä kautta muuttuvat kulut. Kiinteiden kulujen ennusteet tehdään tilitasolla hyödyntäen historiatietoja, trendejä ja edellisten vuosien kehitysprofiileita.[16] Konsernin eri yhtiöiden ennusteet laaditaan tavallisesti erikseen ja yhdistetään konsernin ennusteeksi. Ennusteiden laatiminen on laskentatoimen, yrityksen eri toimintojen asiantuntijoiden ja johdon yhteistyötä.[1] Ennusteet ovat sitä paikkansapitävämpiä, mitä laajempi näkemys talouden tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ennusteisiin saadaan.

Tulosohjaus tilinpäätöstiedotteissa ja osavuosikatsauksissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tuloslaskelmamuotoista ennustetta ei julkaista. Tilinpäätöstiedotteissa ja osavuosikatsauksissa pörssiyhtiöt antavat ennusteesta vain olennaiset tiedot liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidusta kehityksestä tulosohjauksena.[13]

Muiden yritysten kuin pörssiyritysen tulosennusteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Myös muut, kuin pörssiyritykset laativat tulosennusteita. Vastaavaa tiedonantovelvollisuutta yrityksen omistajille ja sijoittajille, kuin pörssiyhtiöillä, ei muilla yrityksillä kuitenkaan ole. Ennusteet palvelevat ensisijaisesti yrityksen johtoa toiminnan ja talouden ohjaustehtävässä, mutta myös yrityksen tulosnäkymistä tiedottamista sen omistajille.

Kuntien ja kuntayhtymien tulosennusteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kunnissa ja kuntayhtymissä tulosennusteiden ensisijaisena tehtävänä on tuottaa tilikauden aikana operatiivisen ja luottamushenkilöjohdon päätöksenteon tueksi tietoa kunnan ja kuntayhtymän talouden tilanteesta. Tulosennuste julkistetaan tavallisesti osavuosikatsauksessa, joka saatetaan hallituksen, joskus myös valtuuston tiedoksi. Ennusteet esitetään tuloslaskelman muodossa verrattuna talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavan kauden toteutumiin.[17][18] Tulosennuste, sen osoittaessa merkittäviä poikkeamia talousarviosta ja tavoitetuloksesta, johtaa tavallisesti päätöksiin korjaaviksi toimenpiteiksi tilikauden aikana.[19]

Ennusteet laaditaan hyödyntäen tulojen ja menojen historiatietoja ja edellisten vuosien kehitysprofiileita sekä ottaen huomioon tiedossa tai arvioitavissa olevat talouden tulevaan kehitykseen vaikuttavat asiat.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Anne Sutela: Talouden ennustaminen Revice Oy. Viitattu 14.11.2020.
 2. Maija Salo: Kustannuslaskennan kehittäminen - Opinnäytetyö - Sivu 5 2007. Lahden ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.11.2020.
 3. Ulla Huhtala: Ulkoinen laskentatoimi ja sen hyväksikäyttö - Opinnäytetyö - Sivu 12 2012. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.11.2020.
 4. Elina Lehtonen: Johdon laskentatoimi ja sen raportoinnin kehittäminen - Opinnäytetyö - Sivu 18 2009. Lahden ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.11.2020.
 5. Financial Forecasting toolshero.com. Viitattu 14.11.2020.
 6. a b Mikä on tulosvaroitus ? Minilex Oy. Viitattu 14.11.2020.
 7. a b c d Tulosvaroitus tulee poikkeuksellisissakin tilanteissa antaa niin pian kuin mahdollista 18.3.2020. Finanssivalvonta. Viitattu 14.11.2020.
 8. Arvopaperimarkkinalaki (14.12.2012/746) Osa III finlex.fi. Viitattu 14.11.2020.
 9. Markkinoiden väärinkäyttöasetus EU N:o 596/2014 - Artikla 17 eur-lex.europa.eu. Viitattu 14.11.2020.
 10. Raisio Oyj: Tilinpäätöstiedote 2019 – Sivu 18 raisio.com. Viitattu 14.11.2020.
 11. Kesko Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen Pörssitiedote. 17.9.2020. Viitattu 14.11.2020.
 12. Markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka: Ajankohtaista tiedonantovelvollisuudesta: Tulosvaroitus vai ennakkotiedot 29.11.2018. Finanssivalvonta. Viitattu 14.11.2020.
 13. a b Raisio Oyj: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 - Sivu 1 raisio.com. 4.11.2020. Viitattu 14.11.2020.
 14. Ville Skyttä: Analyytikoiden tulosennusteiden tarkkuus ja siihen vaikuttavat tekijät Pro Gradu -tutkielma. 29.4.2011. Turun kauppakorkeakoulu. Viitattu 14.11.2020.
 15. Karo Hämäläinen: Näin muodostuu ostosuositus Taloustaito-lehti. 29.6.2016. Viitattu 14.11.2020.
 16. Tulosennuste Revice Oy. Viitattu 14.11.2020.
 17. Turun kaupunki: Osavuosikatsaus 2/2020 - Sivu 11 turku.fi. Viitattu 14.11.2020.
 18. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Osavuosikatsaus tammi - elokuu 2017 - Sivu 5 vsshp.fi. Viitattu 14.11.2020.
 19. Turun kaupungin tulosennuste julki – Talouden tilanne jatkuu kireänä Turun kaupungin tiedote. 9.5.2019. Viitattu 14.11.2020.