Pidätysoikeus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Pidätysoikeus eli retentio-oikeus on toiselle kuuluvan irtaimen esineen haltijalla oleva oikeus pitää esinettä hallussaan, kunnes sen omistaja on toteuttanut sovitun suorituksen, esimerkiksi maksanut velan. Pidätysoikeus muistuttaa panttioikeutta, mutta on sitä heikompi. Pidätysoikeus on painostuskeino velan maksamiseen, koska esineen omistaja ei saa sitä haltuunsa ilman maksua.[1]

Käsityöläisellä ja elinkeinonharjoittajalla on pidätysoikeus korjaamaansa esineeseen, kunnes työpalkka on maksettu.(kuluttajansuojalaki 8:31, kauppakaari 12:12) Myös asiamies saa pitää hallussaan oikeudenkäyntiasiakirjoja palkkion maksuun saakka. Pidätysoikeus on myös huolinnassa, kauppaedustajalla, laivan korjaajalla, rakennusurakassa, tavaran säilyttäjällä ja toimeksiannossa.[2][3]

Pidätysoikeuden haltija ei saa myydä pidätettyä esinettä kuin poikkeustapauksissa. Tässä pidätysoikeus eroaa panttioikeudesta.[4] Velkojalla saattaa määrätapauksissa olla ensin vain pidätysoikeus ja tietyn ajan kuluttua myös esineen myyntioikeus, jolloin käytetään nimitystä lakisääteinen panttioikeus.[2][3] (Laki 688/1988)

Pidätysoikeus syntyy lain nojalla ilman velallisen ja velkojan tekemää sopimusta. Pidätysoikeus esineeseen syntyy siinäkin tilanteessa, ettei esineen tuoja olekaan sen oikea omistaja. Pidätysoikeus ei myöskään vanhennu, vaan velkoja saa pitää maksamatonta esinettä hallussaan määräämättömän ajan. Oikeus kuitenkin lakkaa, jos velkoja luovuttaa esineen pois. Esine voidaan ulosmitata jonkun toisen velkojan saamisesta, mutta vaikka pidätysoikeus tällöin lakkaa, on pidätysvelkojalla etuoikeus esineestä saatuun hintaan. Esineen omistajan konkurssissa on pidätysvelkojalla paras etuoikeus esineen arvoon.[5]

  1. Hoppu, Kari & Esko: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, s. 273. Talentum Pro, 2016. ISBN 978-952-14-2516-5.
  2. a b Otavan iso tietosanakirja, Otava 1960–1965
  3. a b Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966
  4. Hoppu, Kari & Esko: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, s. 248. Talentum Pro, 2016. ISBN 978-952-14-2516-5.
  5. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa I palstat 653–654