Huolinta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Huolinta on toisen omistamien tavaroiden kuljettamisen järjestämistä, tullauksesta huolehtimista sekä tuonti- ja vientiselvitysten tekemistä. Usein siihen liittyy myös tavaroiden varastointi. Huolitsija, eli speditööri on itsenäinen yrittäjä, joka työskentelee omissa nimissään tavaranomistajan lukuun. Oikeudellisesti huolitsija on välillinen edustaja. Jos huolitsija suorittaa tavaroiden kuljetuksen itse, häneen sovelletaan rahdinkuljettajaa koskevia säännöksiä. Työalana huolinta on logistiikan osa-alue. Huolitsijalla on oikeus palkkioon tekemästään työstä ja korvaukseen kuluistaan. Palkkion ja kulujen vakuutena ovat huolitsijan hallussa olevat päämiehen tavarat, joihin huolitsijalla on pidätysoikeus.[1]

Huolinnan päämääränä on esimerkiksi tuotteen kuljettamista tehtaalta väliaikaisvarastoon, ja väliaikaisvarastosta jälleenmyyjälle tai loppukäyttäjälle. Jos tuotteen valmistaja, varsinkin pienet valmistajat, joutuisivat itse hoitamaan tuotteiden varastoinnin, niin siitä koituisi huomattavia kuluja. Huolintayrityksillä on suuret varastot, joihin tuotteiden varastointi on halpaa. Käyttämällä huolintayrityksen varastoa valmistajan varastointikulut ovat pienemmät kuin mitä ne olisivat käytettäessä omaa varastoa.

Suuremmilla valmistajilla on yleensä omat huolintatytäryhtiöt, joiden ansiosta suuret valmistajat saavat pienennettyä logistiikasta aiheutuvat kulut mahdollisimman pieniksi.

Suomessa toimivia huolintayrityksiä on arviolta noin 350 – 380 kappaletta. Tarkkaa lukumäärää on vaikea todeta, koska samalla TOL-koodilla 52291 luokitellaan huolintayritysten lisäksi rahtausyritykset eivätkä kaikki rekisteröityneet yritykset ole aktiivisia.[2]

Määritelmiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huo­lin­ta-alan maail­man kat­to­jär­jes­tö FIA­TAn ja Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n hy­väk­sy­mä mää­ri­tel­mä huo­lin­ta­pal­ve­luil­le on seu­raa­va: ”Huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­ka­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan ta­va­ran kul­je­tuk­seen, yh­teis­las­tauk­seen, va­ras­toin­tiin, kä­sit­te­lyyn, pak­kaa­mi­seen tai ja­ke­luun liit­ty­viä pal­ve­lu­ja se­kä näi­hin liit­ty­viä li­sä- ja neu­von­ta­pal­ve­lu­ja. Li­sä- ja neu­von­ta­pal­ve­lu­ja ovat esi­mer­kik­si tul­lauk­seen ja ve­ro­tuk­seen liit­ty­vät pal­ve­lut, ta­va­raa kos­ke­vien vi­ral­lis­ten il­moi­tus­ten an­ta­mi­nen, va­kuu­tus­ten mer­kit­se­mi­nen ta­va­ral­le se­kä ta­va­raan liit­ty­vien asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­nen, ke­rää­mi­nen tai mak­sa­mi­nen.Huo­lin­ta­pal­ve­lui­hin si­säl­ty­vät myös ta­va­ran kul­je­tuk­seen, kä­sit­te­lyyn tai va­ras­toin­tiin liit­ty­vät tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­vät lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lut se­kä toi­mi­tus­ket­jun to­sia­sial­li­nen hal­lin­ta ko­ko­nai­suu­des­saan.”[3]

Huolinta-alan yrityksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

selvennä

Huolinta-alan toimijoita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta- ja logistiikka-alan yritysten kansallinen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liitolla on reilu 70 jä­sen­tä.[9]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa I palsta 178.
  2. Faktat ja tilastot Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 14.8.2019.
  3. Mitä huolinta on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 14.8.2019.
  4. Mattson & Stevedoring
  5. http://www.Kauko.com Kauko Group Oy]
  6. SA-TU Logistics Oy
  7. Kilpis Huolinta - Kilpis Spedition
  8. Oy Minatex Ltd | Helsinki, Finland Oy Minatex Ltd | Helsinki, Finland. Viitattu 24.12.2016. (englanniksi)
  9. Faktat ja tilastot Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 14.8.2019.
Tämä talouteen, kaupankäyntiin tai taloustieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.