Luettelo Ming-dynastian keisareista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Ming-dynastian hallitsijoista, jotka hallitsivat Kiinaa vuosina 1368–1644.

Luettelo Kiinan Ming-dynastian (1368-1644) keisareista.
Syntymänimet Kuolemanjälkeiset nimet (Shi Hao 諡號 )1 Temppelinimet (Miaò haò 廟號)1 Aikakausinimet (Nian Hao 年號) Hallitsijakaudet Tavallisesti käytetyt nimet
Zhū Yuánzhāng
朱元璋
Gāodì
高帝
Tàizǔ
太祖
Hóngwǔ
洪武
1367–1398 Hongwu
Zhū Yǔnwén
朱允炆
Rangdì
讓帝
Huizong
惠宗
Jiànwén
建文
1398–1402 Jianwen
Zhū Dì
朱棣
Wéndì
文帝
Chéngzǔ, 成祖 tai
Tàizōng, 太宗
Yǒnglè
永樂
1402–1424 Yongle2
Zhū Gāochì
朱高熾
Zhāodì
昭帝
Rénzōng
仁宗
Hóngxī
洪熙
1424–1425 Hongxi
Zhū Zhānjī
朱瞻基
Zhāngdì
章帝
Xuānzōng
宣宗
Xuāndé
宣德
1425–1435 Xuande
Zhū Qízhèn
朱祁鎮
Ruìdì
睿帝
Yīngzōng
英宗
Zhèngtǒng, 正統
1436–1449;

Tiānshùn, 天順
1457–1464

1435–1449;
1457–14643
Zhengtong
Zhū Qíyù
朱祁鈺
Jǐngdì
景帝
Dàizōng
代宗
Jǐngtài
景泰
1449–1457 Jingtai
Zhū Jiànshēn
朱見深
Chúndì
純帝
Xiànzōng
憲宗
Chénghuà
成化
1464–1487 Chenghua
Zhū Yòutáng
朱祐樘
Jìngdì
敬帝
Xiàozōng
孝宗
Hóngzhì
弘治
1487–1505 Hongzhi
Zhū Hòuzhào
朱厚照
Yìdì
毅帝
Wǔzōng
武宗
Zhèngdé
正德
1505–1521 Zhengde
Zhū Hòucōng
朱厚熜
Sùdì
肅帝
Shìzōng
世宗
Jiājìng
嘉靖
1521–1567 Jiajing
Zhū Zǎihòu
朱載垕
Zhuāngdì
莊帝
Mùzōng
穆宗
Lóngqìng
隆慶
1567–1572 Longqing
Zhū Yìjūn
朱翊鈞
Xiǎndì
顯帝
Shénzōng
神宗
Wànlì
萬曆
1572–1620 Wanli
Zhū Chángluò
朱常洛
Zhēndì
貞帝
Guāngzōng
光宗
Tàichāng
泰昌
1620 Taichang
Zhū Yóujiào
朱由校
Zhédì
悊帝
Xīzōng
熹宗
Tiānqǐ
天啟
1620–1627 Tianqi
Zhū Yóujiǎn
朱由檢
Lièdi
烈帝
Sīzōng
思宗
Chóngzhēn
崇禎
1627–1644 Chongzhen
1 Kuolemanjälkeiset ja temppelinimet ovat usein samoja eri dynastioihinkin kuuluvilla keisareilla, minkä vuoksi sekaannuksen välttämiseksi niiden alkuun tavallisesti liitetään dynastian nimi, tässä tapauksessa Ming. Esimerkiksi keisari Hongwusta käytetään usein nimeä Ming Taizu.
2 Keisari Yongle peri valtaistuimen veljenpojaltaan Jianewilta, joka kuoli palatsin palossa. Yongle hävitti veljenpoikansa hallitsijakautta koskeneet asiakirjat, eikä tälle annettu temppelinimeä.
3 Saatuaan neuvonantajaina toimineilta eunukeilta vääriä neuvoja Zhengtong johti vuonna 1449 itse sotatoimia mongoleja vastaan ja vangittiin. Hänen veljensä Jingtai peri valtaistuimen, mutta mongolit vapauttivat myöhemmin Zhengtongin, joka joutui elämään eristyksissä. Zhengtong kuitenkin vaati valtaistuinta takaisin itselleen veljensä kuoltua ja valitsi tällöin aikakausinimen Tianshun.


Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:List of emperors of the Ming Dynasty