ISO 8859-15

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

ISO 8859-15 eli epävirallisesti Latin 9 tai joskus Latin 0 on 8-bittinen tietokoneiden merkistö, joka vahvistettiin ISO-standardiksi vuonna 1995. Sen täydellinen nimi on ISO/IEC 8859-15, mutta IANAn standardoinnissa se tunnetaan nimellä ISO-8859-15. Se pohjautuu ASCII-merkistöön ja on muutamaa merkkiä lukuun ottamatta samanlainen kuin ISO 8859-1 eli niin sanottu Latin 1, jonka korvaajaksi se on tarkoitettu. Käytännössä ISO 8859-15:n merkitys on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, ja koko ISO 8859 ‑sarjan odotetaan ajan myötä väistyvän yleismaailmallisen Unicode-merkistön tieltä.[1][2]

ISO 8859-15 korvaa eräät harvoin tarvitut ISO 8859-1:n merkit euron merkillä sekä suomen tai ranskan oikeinkirjoitukseen kuuluvilla kirjaimilla seuraavasti:

0xA4 0xA6 0xA8 0xB4 0xB8 0xBC 0xBD 0xBE
ISO 8859-1 ¤ ¦ ¨ ´ ¸ ¼ ½ ¾
ISO 8859-15 Š š Ž ž Œ œ Ÿ

Merkistön ISO 8859-15 merkit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ISO 8859-15 -merkistötaulu, johon on merkitty muutokset ISO 8859-1:een verrattuna. (Kontrollikoodit  00–1F  ja  80–9F  on määritetty IANA-standardissa, vaikka ISO-standardissa niiden paikat on jätetty tyhjiksi.)

ISO-8859-15
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI
1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL
8x PAD HOP BPH NBH IND NEL SSA ESA HTS HTJ VTS PLD PLU RI SS2 SS3
9x DCS PU1 PU2 STS CCH MW SPA EPA SOS SGCI SCI CSI ST OSC PM APC
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¥ Š § š © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ Ž µ · ž ¹ º » Œ œ Ÿ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
Värikoodit
NUL C0-kontrollikoodit
PAD C1-kontrollikoodit
SP Merkit, jotka ovat samat ISO 8859-1:ssä ja ISO 8859-15:ssä
Merkit, jotka ovat erilaisia ISO 8859-15:ssä kuin ISO 8859-1:ssä

Merkistössä merkki 2016 (3210) on tavallinen välilyönti ja A016 sitova välilyönti. Merkki AD16, SOFT HYPHEN, on määritelty HTML-kielessä tavutusvihjeeksi, joka ei normaalisti näy, mutta muuttuu tavuviivaksi, jos sitä seuraava sanan loppuosa siirtyy automaattisessa tekstinasettelussa seuraavalle riville. Merkki 7F16 on kontrollimerkki, joka saadaan Backspace-näppäimestä.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. ISO-8859-15 - Latin9 cs.helsinki.fi. Viitattu 12.7.2019.
  2. ISO_8859-15(7) – Linux Programmer's Manual man7.org. Viitattu 12.7.2019. (englanniksi)

Lisätietoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]