Heber J. Grant

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Heber J. Grant

Heber Jeddy Grant (22. marraskuuta 185614. toukokuuta 1945) oli Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon seitsemäs presidentti, profeetta ja ilmestyksensaaja. Heber J. Grant valittiin virkaansa 23. marraskuuta 1918. Hän hoiti virkaa kuolemaansa asti, mikä tekee hänestä 1900-luvun pisimpään hallinneen presidentin. Häntä edelsi virassa Joseph F. Smith ja seurasi George Albert Smith.

Grant syntyi tuolloisen Utahin territorion pääkaupungissa Salt Lake Cityssä. Hän oli ensimmäinen kirkon presidenteistä, joka oli syntynyt lännessä. Hänen isänsä Jedediah Grant toimi presidentti Brigham Youngin neuvonantajana kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hän kuitenkin kuoli Heber J. Grantin ollessä yhdeksän päivän ikäinen, ja pojan äiti Rachel Ridgeway Ivins kasvatti pojan yksin.

Nuori Heber J. Grant osoittautui menestyksekkääksi liike-elämässä. Hän oli kiinnostunut myös politiikasta, ja vuonna 1884 hänet valittiin yhdeksi kaudeksi territorion parlamenttiin. Ura kirkon palveluksessa kuitenkin houkutteli enemmän, ja jo 26-vuotiaana hänet asetettiin kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi. Vuonna 1901 Grant lähetettiin Japaniin järjestämään MAP-kirkon lähetystyötä alueella. Hän palveli Japanin lähetysjohtajana vuoteen 1903. Lähes välittömästi kotiin palattuaan hänet lähetettiin Eurooppaan johtamaan kirkon lähetystyötä Euroopassa ja Britteinsaarilla.

Grant valittiin presidentti Joseph F. Smithin seuraajaksi marraskuussa 1918. Hänen valinnalleen ei kuitenkaan saatu kirkon yleiskonferenssin vahvistusta ennen kesäkuuta 1919. Espanjantautiepidemia teki nimittäin kirkon yleiskonferenssin järjestämisen mahdottomaksi.

Pitkän presidenttikautensa aikana Grant piti huolen siitä, että presidentti Wilford Woodruffin vuonna 1890 antama, moniavioisuuden kieltävä virallinen asetus pantiin toimeen. Moniavioisissa liitoissa elävät erotettiin kirkon jäsenyydestä, ja Grant muokkasi kirkon sosiaalista rakennetta siten, ettei se enää muistuttanut varhaisten aikojen moniavioisuudesta. Vuonna 1935 Grant erotti Arizonan Short Creekissä asuvia kirkon jäseniä saatuaan tietää, että tässä syrjäisessä kolkassa edelleenkin solmittiin moniavioisia liittoja. Tämä toimenpide tuli johtamaan moniavioisuutta kannattavan mormonifundamentalistien liikkeen syntymiseen ja eroamiseen MAP-kirkosta.

Presidentti Grant pani painoa ystävällisten suhteiden kehittämiselle kirkon ja Yhdysvaltain hallituksen välille. Kirkko alkoi entistä selkeämmin profiloitua amerikkalaisuuden ja amerikkalaisen elämäntavan puolestapuhujana. Liike-elämästä ja politiikasta kiinnostuneella presidentti Grantilla oli suhteita Yhdysvaltain talouselämän, koululaitoksen ja valtiollisen elämän johtajiin. Omalla panoksellaan hän pystyi hälventämään MAP-kirkkoa kohtaan tunnettua epäluuloa.

Grant oli mukana perustamassa Utahin sokerijuurikasteollisuutta. Alueen ilmasto ja maaperä on suotuisaa sokerijuurikkaalle, ja sokerijuurikasteollisuus tarjosi työpaikkoja sadoille tuhansille Utahissa ja muualla alueen osavaltioissa.

Eräs presidentti Grantin suurista saavutuksista oli kirkon huolto-ohjelman (joka aluksi tunnettiin kirkon turvaohjelmana) aloittaminen vuonna 1936. Vuoden 1929 pörssiromahdus oli syössyt Yhdysvaltain talouden lamaan, ja suuri osa kansasta eli puutteessa ja kurjuudessa. Presidentti Grant halusi, etteivät taloudellisessa ahdingossa elävät kirkon jäsenet joutuisi turvautumaan yhteiskunnan sosiaalitukeen. Hänen mukaansa vaikeina aikoina vastuu on ensin yksilöllä itsellään, sitten hänen perheellään ja sitten kirkolla. Kirkon myöhempi presidentti Harold B. Lee sai tehtäväkseen luoda ohjelman, jolla "laiskuuden kirous hävitettäisiin, almujen tuoma paha poistettaisiin ja riippumattomuus, ahkeruus, säästäväisyys ja itsekunnioitus saatettaisiin jälleen voimaan kirkon jäsenten keskuudessa". Kirkko hankki maatiloja ja tehtaita, joissa työttömiksi jääneille kirkon jäsenille tarjottiin työtä. Perustettiin jakelukeskuksia, joista pulaan joutuneet voivat saada aineellista apua.

Yksityisesti presidentti Grantin mielipuuhaa oli kirjojen lahjoittaminen. Hän lahjoitti elämänsä aikana yli satatuhatta Mormonin kirjaa ja muuta teosta halukkaile. Grant kutsui kirjarahastoaan joskus leikkisästi "tupakkarahoikseen", koska hän sanoi lahjoittavansa kirjoina pois sen, minkä jotkut hänen ystävistään polttivat savukkeina ilmaan.

Presidentti Grantin valtakaudella MAP-kirkko täytti sata vuotta, ja tapahtumaa juhlittiin suurellisesti Salt Lake Cityssä.

Grant kuoli kotonaan Salt Lake Cityssä.

Presidentti Grant oli viimeinen kirkon presidenteistä, joka harjoitti moniavioisuutta. Hän meni ensimmäisen kerran naimisiin vuonna 1877 ja kahdesti vuonna 1884.

  • Lucy Stringham ja Grant menivät naimisiin 1. marraskuuta 1877. Lucy synnytti kuusi lasta ennen kuolemaansa 1893.
  • Hulda Augusta Winters ja Grant vihittiin 26. toukokuuta 1884. Augusta synnytti yhden tyttären. Hän seurasi miestään tämän lähetystyöhön Japaniin 1901. Hän oli naimisissa Grantin kanssa tämän kuolemaan 1945. Hulda Winters kuoli 1952.
  • Emily Harris Wells ja Grant vihittiin seuraavana päivänä, 27. toukokuuta 1884. Emily synnytti viisi lasta ennen kuolemaansa 1908. Hän seurasi Grantia tämän lähetystyömatkalle Eurooppaan 1903.

Vuonna 1894 Grant tuomittiin syylliseksi ”laittomaan yhdyselämään” Emily Wellsin kanssa. Hän sai sadan dollarin sakon.

Edeltäjä:
Joseph F. Smith
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentti
1918–1945
Seuraaja:
George Albert Smith