Globaali etelä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Maailmankartta, jossa määritellään perinteinen pohjois-etelä jako.
Maailmankartta, jossa on inhimillisen kehityksen indeksiluokkia (perustuu vuoden 2017 tietoihin, julkaistu vuonna 2018).
  Kehittyneitä talousjärjestelmiä.

Globaali etelä on kehittyvä käsite, jota Maailmanpankki käyttää viittaamaan matalan- ja keskitulotason maihin, jotka sijaitsevat Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, toisin kuin maailman pohjoisen korkean tulotason maat.[1]

Näitä valtioita kuvataan usein äskettäin teollistuneina tai olevina osana teollistuvissa prosesseissa, joita pidetään vapausindeksien mukaan heikompina demokratioina, ja niiden historiassa on usein ollut kolonialismia pohjoiosen, usein eurooppalaisten maiden taholta. BRIC-mailla, (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), samoin kuin Indonesiassa, on eteläisten valtioiden suurin väestötalous.lähde?

Globaali etelä on puolet globaalista pohjois-etelä-jaosta, eikä se välttämättä viittaa maantieteelliseen etelään . Suurin osa maailman eteläosien ihmisistä asuu pohjoisella pallonpuoliskolla . "[1]

Termiä on käytetty vaihtoehtona "kolmannelle maailmalle".[2]

Alkuperä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Carl Oglesby käytti ensimmäisenä Global South -sanaa nykyisessä poliittisessa merkityksessä vuonna 1969, kirjoittaen katolisessa Commonweal -lehden Vietnamin sotaa käsittelevässä teemanumerossa. Oglesby väitti, että satoja vuosia kestänyt pohjoisen "hallitseva asema etelään maailmanlaajuisesti [...] [on] lisännyt [...] sietämättömän sosiaalisen järjestyksen aiheuttamista".

Termi saavutti lisääntyvää huomiota koko 1900-luvun jälkipuoliskon ajan, ja se kasvoi nopeasti 2000-luvun alkupuolella. Se julkaistiin alle kahdessa tusinassa julkaisussa vuonna 2004, mutta sadoissa julkaisuissa vuoteen 2013 mennessä.[3] Uuden termin ilmestyminen tarkoitti edeltäjiensä, käsitteiden Kolmas maailma tai Kehitysmaa, ongelmien realiteettien tarkastelua. Termi on vähemmän hierarkkinen.[1]

Keskusteluja termistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Termin käytön kehittyessä monet tutkijat käyttivät mielummin sanaa globaali etelä kuin sen edeltäjiä, kuten "kehitysmaat" ja "kolmas maailma". Leigh Anne Duck, Global Southin päätoimittaja väitti, että termin käyttö sopii paremmin, jos vastustaa "hegemonisia voimia, jotka uhkaavat näiden maiden autonomiaa ja kehitystä".[1] Alvaro Mendez, London School of Economicsin Globaali etelä -yksikön perustaja, on suositellut sanan käytön voimaannuttavia puolia. Mendez käsittelee artikkelissaan Discussion on Global South, (Keskustelua globaalista etelästä) nousevien talouksien maita, kuten Kiinaa, Intiaa ja Brasiliaa. Ennustetaan, että vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia maailman väestön keskiluokasta elää kehitysmaissa.[4] Termin "merkitys muuttuu kehityksen ja kulttuurierojen keskittymisestä" ja tunnustaa geopoliittisten suhteiden merkityksen.[5]

Tämän sanankäytön kriitikot väittävät usein, että se on epämääräinen yleinen termi.[6] Toiset ovat väittäneet, että termi, sen käyttö ja sen myöhemmät vaikutukset hyödyttävät pääasiassa eteläisen maailman eteläisten maiden luokkia;[1] jotka "hyötyvät etelä-etelä-suhteiden laajentamisen poliittisesta ja taloudellisesta todellisuudesta".

Mnet tutkijat käyttävät mieluummin sanoja Globaali etelä pikemmin kuin sen edeltäjiä kuten " kehitysmaat" ja "kolmas maailma". Leigh Anne Duck, Global South -toimittaja, väitti, että termi sopii paremmin vastustaakseen "hegemonisia voimia, jotka uhkaavat näiden maiden autonomiaa ja kehitystä".[1] Alvaro Mendez, Lontoon taloustieteiden ja poliittisen korkeakoulun) perustaja Tiede: n globaali eteläinen yksikkö on suosiotaan virkaan voimaannuttavista puolista. Mendez käsittelee artikkelissa Keskustelu globaalista etelästä nousevien talouksien kaltaisissa maissa kuten Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Ennustetaan, että vuoteen 2030 mennessä 80% keskiluokan väestöstä elää kehitysmaissa.[4] Termin "merkitys siirtyy kehityksen ja kulttuurierojen keskittymisestä" ja tunnustaa geopoliittisten suhteiden merkityksen.[5] Tämän käytön kriitikot väittävät usein, että kyseessä on epämääräinen yleinen termi".[7] Muut ovat väittäneet, että termi, sen käyttö ja sen myöhemmät vaikutukset hyötyvät pääasiassa eteläisen maailman eteläisten maiden ylemmistä luokista;[1] jotka "hyötyvät etelä-etelä-suhteiden laajentamisen poliittisesta ja taloudellisesta todellisuudesta."[1]

Soveltamisala[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maantieteellisen Globaalin etelän rajat ovat yhä keskustelun aiheita. Kriitikot ja tutkijat, kuten Andrea Hollington, Oliver Tappe, Tijo Salverda ja Tobias Schwarz, ovat samaa mieltä siitä, että termi ei ole "staattinen käsite".[1] Muut, kuten Rodolfo Magallanes, ovat väittäneet, että "monien maiden ja alueiden ryhmittämisellä yhteen luokkaan", on taipumus hämärtää erityisiä (historiallisia) suhteita eri maiden välillä.[1] Hän väittää, että tämä "voi tehdä epäselväksi maiden välisiä varallisuuseroja - ja näin ollen myös yhtäläisyyksiä rikkaiden välillä globaalissa etelässä ja pohjoisessa, kuten myös köyhien kohtaamaa huonoa tilannetta ympäri maailmaa."[1]

Termi ei ole tiukasti maantieteellinen, eikä "päiväntasaajan jakama maailman kuva erota rikkaampia maita köyhemmistä."[1] Pikemminkin maantiede tulisi ymmärtää helpommin taloudelliseksi ja siirtäväksi ry, maailma ymmärrettiin "laajemman globalisaation tai globaalin kapitalismin kontekstin" kautta.[1]

Termin käytöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Global South -sanan käyttö syntyi osittain auttaamaan maailman eteläisen pallonpuoliskon työskenteluä yhteistyössä poliittisissa, taloudellisissa, sosiaalisissa, ympäristöllisissä, kulttuurisissa ja teknisissä kysymyksissä."[8][9] Tätä kutsutaan etelä–etelä -yhteistyöksi (SSC), "poliittiseksi ja taloudelliseksi termiksi, joka viittaa pitkän aikavälin tavoitteeseen pyrkiä maailman taloudellisiin muutoksiin, jotka hyödyttävät molemminpuolisesti eteläisen maailman maita ja johtavat suurempaan solidaarisuuteen maailman heikommassa asemassa olevia kohtaan."[8][9] On toivottavaa, että maat globaalissa etelässä "auttavat toisiaan niiden sosiaalisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kehityksessä muuttamalla radikaalisti maailmanjärjestelmää vastaamaan heidän etujaan, eikä vain globaalin pohjoisen etuja."[8] Sitä ohjaavat kansallisen suvereniteetin, kansallisen omistajuuden, itsenäisyyden, tasa-arvon, ehdottomuuden ja puuttumattomuuden periaatteiden kunnioittaminen sisäpolitiikassa ja yhteinen hyöty. Etelä-etelä yhteistyötä toteuttavat maat näkevät sen yhteisesti hyödyllisenä suhteena, joka levittää sitä "yhteisesti hyödyllisenä suhteena, joka levittää tietoa, taitoja, asiantuntijuutta ja resursseja käsittelemään kehityshaasteitaan, kuten runsaan väestömäärän paineita, köyhyyttä, nälkää, sairauksia, ympäristön pilaantumista, konfliktia, environmental deterioration, conflict and natural disasters."[10][11] These countries also work together to deal with "cross border issues such as environmental protection, HIV/AIDS,"[10][11] and the movement of capital and labor.[10][11]

As Global South leaders became more assertive in world politics in the 1990s and 2000s, South-South cooperation has increased to "challenge the political and economic dominance of the North."[10][11][12] This cooperation has become a popular political and economic concept following geographical migrations of manufacturing and production activity from the North to the Global South[12] and the diplomatic action of several states, like China.[12] These contemporary economic trends have "enhanced the historical potential of economic growth and industrialization in the Global South," which has renewed targeted SSC efforts that "loosen the strictures imposed during the colonial era and transcend the boundaries of postwar political and economic geography."[8] Used in several books and American Literature special issue, the term Global South, recently became prominent for U.S. literature.[13]

Government, politics and administration[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Generally, states in the Global South have only attained full self-determination and democracy after the second half of the 20th century. Many were governed by an imperial European power until decolonization. Political systems in the Global South are diverse, but most states had established some form of democratic governments by the early 21st century, with varying degrees of success and political liberty.[14] Many are considered un-free or flawed democracies by freedom indices such as the Democracy Index, Freedom in the World and Index of Freedom in the World and Following decolonization and independence, elites have often had oligarchic control of the government.lähde?

The establishment of a healthy democratic state has often been challenged by widespread corruption and nepotism and a low confidence and participation in democratic process. The inhabitants of the Global South were introduced to democratic systems later and more abruptly than their Northern counterparts and were sometimes targeted by governmental and non-governmental effortst to encourage participation. 'Effective citizenship' is defined by sociologist Patrick Heller as: 'closing [the] gap between formal legal rights in the civil and political arena, and the actual capability to meaningfully practice those rights [...][15]

Economy[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Worlds regions by total wealth (in trillions USD), 2018

Developing countries loosely refers to the Global South. Following independence and decolonization in the 20th century, these states had dire need of new infrastructure, industry and economic stimulation. Many relied on foreign investment. This funding focused on improving infrastructure and industry, but led to a system of systemic exploitation.lähde? They exported raw materials, such as rubber, for a bargain. Companies based in the Western world have often used the cheaper labor in the Global South for production.[16] The West benefited significantly from this system, but left the Global South undeveloped.

This arrangement is sometimes called neocolonialism, meaning a system in which less-developed countries are taken advantage of by developed countries. It does not necessarily mean that former colonies are still controlled by their former colonizer; it refers to colonial-like exploitation. Several institutions have been established with the goal of putting an end to this system.[17] One of these institutions is the New International Economic Order. They have a 'no-strings-attached' policy that promotes developing countries remaining or becoming self-sufficient. More specifically, they advocate sovereignty over natural resources and industrialization.

The global issues most often discussed by nations from the Global South include globalisation, global health governance, health, and prevention needs. This is contrasted by issues Western nations tend to address, such as innovations in science and technology.[18] Coalitions of developing nations, like the NIEO, frequently lobby for parity in the world stage. The rise of China might imply the rise of the BRIC countries.[16]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Malline:Wiktionary Malline:Commons category

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e f g h i j k l m Hollington, Andrea & Tappe, Oliver & Salverda, Tijo & Schwarz, Tobias: Introduction: Concepts of the Global South Arkistoitu 4.9.2016. Viitattu 18.10.2016.
 2. Mitlin, Diana & Satterthwaite, David: Urban poverty in the global South : scale and nature. New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415624664.
 3. Pagel, Heike & Ranke, Karen & Hempel, Fabian & Köhler, Jonas: The Use of the Concept 'Global South' in Social Science & Humanities 11.7.2014. Humboldt University of Berlin. Viitattu 6.10.2016.
 4. a b Discussion on the Global South – GSSC web.archive.org. 26.10.2016. Arkistoitu . Viitattu 27.2.2019.
 5. a b Nour Dados & Raewyn Connell: The Global South. SAGE Journals, 14.2.2012, 11. vsk, nro 1, s. 12–13. doi:10.1177/1536504212436479. Artikkelin verkkoversio.
 6. Eriksen, Thomas Hylland: What´s wrong with the Global North and the Global South? tammikuu 2015. Global South Studies Center. Arkistoitu 9.10.2016. Viitattu 6.10.2016.
 7. Eriksen, Thomas Hylland: What´s Wrong with the Global North and The Global South? tammikuu 2015. Arkistoitu 9.10.2016. Viitattu 6.10.2016.
 8. a b c d Gray, Kevin & Gills, Barry K.: South–South cooperation and the rise of the Global South. Third World Quarterly, 2.4.2016, 37. vsk.
 9. a b etelä-etelä-yhteistyö. (2013). Sopiva tekniikka, 40 (1), 45-48. Haettu osoitteesta http://search.proquest.com/docview/1326792037
 10. a b c d United Nations: Special Unit for South-South Cooperation United Nations Development Programme. Arkistoitu 19.9.2015.
 11. a b c d United Nations Office for South-South Cooperation United Nations Development Programme. Arkistoitu 3.12.2012.
 12. a b c Acharya, Amitav: Studying the Bandung conference from a Global IR perspective. Australian Journal of International Affairs, 3.7.2016, 70. vsk, nro 4, s. 342–357. doi:10.1080/10357718.2016.1168359. ISSN 1035-7718. Artikkelin verkkoversio.
 13. Kim, Heidi Kathleen: The Foreigner in Yoknapatawpha: Rethinking Race in Faulkner's "Global South". Philological Quarterly, syksy 2011, 90. vsk, s. 199–228.
 14. Palat, Ravi Arvind: World Turned Upside Down? Rise of the global South and the contemporary global financial turbulence. Third World Quarterly, 2010, 31. vsk, nro 3, s. 365–366. doi:10.1080/01436597.2010.488465. Artikkelin verkkoversio.
 15. Heller, Patrick: Democracy, Participatory Politics and Development: Some Comparative Lessons from Brazil, India and South Africa. Polity, 2012, 44. vsk, nro 4, s. 644–646. doi:10.1057/pol.2012.19. Artikkelin verkkoversio.
 16. a b Roy, Pallavi: Economic growth, the UN and the Global South: an unfulfilled promise. Third World Quarterly, 2016, 37. vsk, nro 7, s. 1291–1293. doi:10.1080/01436597.2016.1154440. Artikkelin verkkoversio.
 17. Neocolonialism Encyclopædia Britannica. Viitattu 1.4.2019.
 18. Ager, Alastair & Yu, Gary & Hermosilla, Sabrina: Mapping the key issues shaping the landscape of global public health. Global Public Health, 2012, 7. vsk, nro 1, s. 16–28. doi:10.1080/17441692.2012.679741. Artikkelin verkkoversio.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Coexisting Contemporary Civilizations. Arabo-Muslim, Bharati Chinese, and Western by Guy Ankerl. INUPress, Geneva, 2000.