Apostolic United Brethren

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Apostolic United Brethren (lyhenne AUB) on myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluva uskonnollinen yhteisö. Toisin kuin suurin mormonistinen yhteisö, Suomessakin toimiva Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko eli MAP-kirkko, AUB harjoittaa edelleenkin profeetta Joseph Smithin opettamaa moniavioisuutta. AUB omistaa 1990-luvulta lähtien temppelin Ozumbassa, Meksikossa, noin 50 kilometriä Méxicosta etelään. 1980-luvulta saakka AUB:llä on ollut myös toiminnassa oleva Endowment House Utahissa. Sekä temppelissä että Endowment Housessa toimitetaan endaumenttitoimituksia kirkon vanhan, Nauvoon ajalta peräisin olevan mallin mukaan.

Yhteisön jäsenet käyttävät itsestään harvoin nimitystä Apostolic United Brethren. He kutsuvat yhteisöä yleensä työksi, pappeudeksi tai ryhmäksi.

Jäsenyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AUB:n jäsenmäärä liikkunee 5 000 ja 8 000 jäsenen välillä. Suurin osa jäsenistä asuu Utahissa tai Meksikossa. Kirkon päämaja sijaitsee Bluffdalessa, Utahissa, jossa kirkolla on oma koulu, hallintorakennus ja arkisto sekä urheiluhalli ja kenttä. Liikkeen yhteisöjä toimii myös Utahin Rocky Ridgessä, Harvest Havenissä, Cedar Cityssä ja Granitessa, Montanan Pinedalessa, Wyomingin Lovellissa, Missourin Humansvillessä ja Meksikon Ozumbassa.

AUB:llä on vähintään kolme yksityiskoulua, lisäksi monet vanhemmat opettavat lapsiaan kotona.

Osa AUB:n jäsenistä kuuluu myös MAP-kirkkoon ja pitää jäsenyytensä AUB:ssä salassa. Kuuluminen moniavioisuutta kannattavaan yhteisöön on nimittäin erottamisperuste MAP-kirkosta. Toisin kuin suurin osa mormonien moniavioisuutta kannattavista nk. fundamentalistiryhmittymistä, AUB ei suoraan tuomitse MAP-kirkkoa vääräksi tai kadotetuksi. Sen mukaan MAP-kirkko täyttää edelleenkin Jumalan sille antamaa tehtävää, kun sen lähetyssaarnaajat levittävät maailmalle Mormonin kirjaa ja kertovat palautetusta evankeliumista ja kun kirkon jäsenet tekevät sukututkimustyötä ja tekevät edesmenneiden omaistensa puolesta sijaistoimituksia, jotka tuovat heille pelastuksen. AUB kuitenkin katsoo, että MAP-kirkko ja sen johtavat ovat luopuneet evankeliumin täyteydestä luopuessaan moniavioisuuden noudattamisesta.

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AUB uskoo MAP-kirkon lailla Jumalan Joseph Smithin kautta palauttamaan pappeuteen ja sen valtuuteen. Kirkon organisaatio muistuttaa pitkälti MAP-kirkon vastaavaa. Kirkkoa johtaa pappeuden presidentti, ja hänen apunaan toimii pappien neuvosto, johon myös presidentti kuuluu. Sen alapuolella on seitsenkymmenten johtajat, johtavat ylipapit ja vanhimmat sekä Aaronin pappeuden johtajat. Lisäksi kirkossa toimii naisten Apuyhdistys, nuorten miesten ja nuorten naisten järjestöt, pyhäkoulut ja partio. Paikallistasolla yhteisöjä johtavat piispat neuvonantajineen.

Oppi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AUB tunnustaa Joseph Smithin laatimat uskonkappaleet oppinsa autoritatiiviseksi ilmaukseksi. Niiden mukaan kirkko uskoo siis Raamattuun ja Mormonin kirjaan opin lähteinä, Kristuksen sovitustyöhön ja "evankeliumin ensimmäisiin periaatteisiin" eli parannukseen, uskoon, kasteeseen ja konfirmaatioon pelastuksen ensi askeleina. Lisäksi se tunnustaa palautetun pappeuden valtuuden ja jatkuvan ilmoituksen.

AUB tunnustaa Joseph Smithin vastaanottaman ilmoituksen moniavioisuudesta aidoksi ja noudattaa sitä edelleenkin. Lisäksi kirkko tunnustaa Brigham Youngin aikoinaan opettamaa Aadam-Jumala -oppia, jonka mukaan ihmiskunnan kantaisä Aadam on Jumala. MAP-kirkko ei nykyään tunnusta tätä oppia. Käytännön elämässä AUB:n jäsenet noudattavat Smithin aikoinaan opettamaan "pyhityksen lakia" eli omaisuuden yhteyttä. Käytännössä suurin osa liikkeen jäsenistä elää kommuuneissa, joissa omaisuus on yhteistä ja jäsenet asuvat yhteisössä.

Lasten pahoinpitelyä, avioliitossa tapahtuvaa seksuaalista pakottamista ja raiskausta sekä insestiä pidetään liikkeessä synteinä. Niihin syyllistyneet voidaan erottaa kirkon jäsenyydestä. Tällaisten tekojen uhreja kehotetaan ilmaisemaan asia poliisiviranomaisille.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AUB:n käsitys omasta asemastaan perustuu nk. vuoden 1886 tapaamiseen. Kysymyksessä on MAP-kirkon kolmannen presidentin John Taylorin syyskuussa 1886 järjestämä salainen tapaaminen eräiden kirkon korkeiden auktoriteettien kanssa. Kokoukseen osallistuneiden John W. ja Lorin Woolleyn mukaan presidentti Taylor ilmaisi tässä kokouksessa, että Yhdysvaltojen hallituksen painostus kirkon johtoa kohtaan oli saanut sellaiset mittasuhteet, että kirkon oli luultavasti luovuttava moniavioisuuden julkisesta toimeenpanosta (näin tapahtuikin vuonna 1890). Woolleyn mukaan Taylor oli kuitenkin saanut profeetta Joseph Smithiltä ja Jeesukselta Kristukselta ilmoituksen, jonka mukaan pienten mormoniryhmittymien oli edelleenkin noudatettava moniavioisuuden periaatetta salassa. Woolleyt tulkitsivat tämän kokouksen kirkon johtajien antamaksi epäsuoraksi kehotukseksi jatkaa moniavioisten liittojen solmimista salassa. MAP-kirkon johto kiistää jyrkästi tällaisen kokouksen koskaan tapahtuneenkaan.

AUB:n jäsenet katsovat siis pitävänsä elossa Joseph Smithin aikoinaan opettamia uskontotuuksia ja hänen elämäntapaansa. Yhteisön jäsenet mieltävät kuuluvansa eräänlaiseen pieneen, Jumalalle uskolliseen "pyhään jäännökseen", joka elää maan päällä Jumalan lakien mukaan ja Jumalalle uskollisena.

1950-luvulle asti moniavioisuutta harjoittaneet mormonifundamentalistit olivat löyhästi yhteenliittynyt, mutta kuitenkin yksi ryhmä. Kun edeltäjiään jonkin verran vapaamielisempi Rulon C. Allred nousi yhteisön johtoon 1951, erosivat konservatiivisemmat fundamentalistit kuitenkin omaksi ryhmäkseen nimellä Fundamentalistinen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko.

Vuonna 1977 Rulon C. Allred joutui salamurhan kohteeksi. Erään toisen fundamentalistisen yhteisön, "Jumalan Karitsan kirkon" johtaja Ervil LeBaron lähetti Rena Chynowethin surmaamaan kilpailijansa Allredin. Tämän jälkeen hänen veljensä Owen Allred johti yhteisöä vuoteen 2005. Nykyään AUB:n johdossa on J. LaMoine Jenson.

Linkki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]