Alkolukko

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Alkolukko on laite, joka mittaa ajoneuvon kuljettajan uloshengitysilmasta alkoholipitoisuuden.

Jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea tai 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa[1], ajoneuvon käynnistäminen/liikkuminen estyy.

Alkolukkolain mukaisessa käytössä alkolukko on säädettävä siten, että se vaatii ajoneuvon käynnistämisen yhteydessä puhallusta ja estää ajoneuvon käynnistymisen ilman puhallusta sekä puhallettaessa, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus on vähintään 0,10 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa (koulu- ja päivähoitokyyti, valvottu ajo-oikeus ja terveysperusteinen alkolukko).

Alkolukkolaissa[2] säädetään alkolukon hyväksymisestä, markkinoille saattamisesta ja käytöstä tieliikenteessä alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa, terveysperustein alkolukkoehdolla myönnettävässä ajo-oikeudessa sekä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa.

Alkolukon määräämisestä ajo-oikeuden ehtona säädetään ajokorttilaissa 386/2011[3].

Alkolukolla valvottu ajo-oikeus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos henkilö on epäiltynä rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta (alkoholin perusteella), hän voi pyytää alkolukolla valvottua ajo-oikeutta. Valvottua ajo-oikeutta ei voi saada, jos henkilö on jo muusta syystä ajokiellossa tai hänen vakinainen asuinpaikkansa ei ole Suomessa.

Pyyntö alkolukolla valvotun ajo-oikeuden saamiseksi tulee esittää poliisille.

Hakiessa alkolukolla valvottua ajo-oikeutta tulee toimittaa poliisille todistus lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä käynnistä, jossa on keskusteltu päihteiden käytöstä, niiden terveysvaikutuksista ja hoitomahdollisuuksista.

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden aikana saa kuljettaa vain sellaista ajoneuvoa, jossa on hyväksytty alkolukko. Alkolukko voidaan asentaa henkilöautoon, linja-autoon, pakettiautoon, kuorma-autoon ja traktoriin. Alkolukko voidaan asentaa myös useisiin eri ajoneuvoihin.[4]

Alkolukko voidaan hankkia vuokraamalla[5] tai ostamalla se omaksi. Vain osa markkinoilla olevista alkolukoista on hyväksytty valvottuun ajo-oikeuteen vuonna 2020.lähde? Kun malli on hyväksytty valvotussa ajo-oikeudessa käytettäväksi ja se on kalibroitu ja asennettu asianmukaisesti, sitä voidaan käyttää valvotun ajo-oikeuden suorittamiseen. Ajoneuvo on muutoskatsastettava alkolukon asentamisen ja poistamisen jälkeen.

Valvottavan on huolehdittava määräajoin tapahtuvasta alkolukon huoltamisesta (kalibroinnista).

Alkolukolla varustetun ajoneuvon käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos kuljetuksen järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea, alkolukolla varustettua ajoneuvoa on käytettävä:

  1. esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetuksissa
  2. toisen asteen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden kuljetuksissa ja
  3. päivähoitokuljetuksissa

Kuljetuksista vastaava liikenteenharjoittaja on vastuussa alkolukon asennuksesta ja alkolukon pitämisestä toimintakuntoisena.[2]

Ajoneuvon varustaminen alkolukolla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajoneuvo on varustettava:

1) standardin SFS-EN 50436-1 mukaisella alkolukolla tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa säädetyt mainittua standardia vastaavan tason kansalliset vaatimukset täyttävällä alkolukolla, jos sitä käyttää henkilö, jolle on määrätty alkolukolla valvottu ajo-oikeus;

2) standardin SFS-EN 50436-1 tai SFS-EN 50436-2 mukaisella alkolukolla tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa säädetyt mainittua standardia vastaavan tason kansalliset vaatimukset täyttävällä alkolukolla, jos sitä käyttää henkilö, jolle on määrätty alkolukko ajokorttilain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ehdolla, taikka ajoneuvoa käytetään tämän lain 10 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.[2]

  • Alkolukkolain mukaisessa käytössä alkolukko voidaan asentaa: henkilöautoon, linja-autoon, pakettiautoon, kuorma-autoon tai traktoriin.
  • Ajoneuvo on muutoskatsastettava valvottuun ajo-oikeuteen tarkoitetun alkolukon asentamisen ja sen poistamisen jälkeen.

Alkolukon asentaminen, käyttäminen ajossa, huolto ja kalibrointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja alkolukon toiminnan varmistamiseksi alkolukon asentamisessa, käyttämisessä ajossa, huollossa ja kalibroinnissa on toimittava huolellisesti ja noudatettava asianmukaisia menettelyjä.

Alkolukon voi asentaa ja huoltaa vain valtuutettu toiminnanharjoittaja. Toiminnanharjoittajalla on oltava käytettävissään alkolukon valmistajan tai valtuutetun edustajan määrittelemä alkolukon asennuksessa ja huollossa tarvittava tekninen laitteisto ja ohjelmisto.

Alkolukko on asennettava ajoneuvoon ja sitä on käytettävä ajossa niin, että se on ajon aikana toimintakykyinen. Alkolukkoon ei saa asentaa eikä liittää laitteita, esineitä eikä ohjelmia, joita Liikenne- ja viestintävirasto ja valmistaja tai valtuutettu edustaja eivät ole hyväksyneet.

Alkolukko on kalibroitava Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymässä määräajassa. Alkolukon kalibrointiväli on mallista ja merkistä riippuen 2–24 kk.lähde?

Alkolukon terveysperusteinen käyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajo-oikeuden terveysvaatimusten mukaan alkoholin jatkuva väärinkäyttö on pääsääntöisesti esteenä ajokorttiluvan myöntämiselle ja perusteena ajokortin peruuttamiselle. Jos ajokorttiin liitetään ehto, jonka mukaan henkilö saa kuljettaa ainoastaan alkolukolla varustettua ajoneuvoa, voidaan ajokorttilupa kuitenkin myöntää tai ajo-oikeus säilyttää. Lääkäri voi ehdottaa alkolukkoehdon lisäämistä ajokorttiin.

Myös terveysperusteisessa käytössä alkolukko on käytettävä kalibroinnissa määräajoin.[4]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]