’Ndrangheta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
’Ndrangheta
Perustettu 1800-luku
Calabria, Italia
Alue Calabria, muu Italia ja koko maailma
Rikollistoiminta huumekauppa, kiristys ym.

’Ndrangheta on Calabrian maakunnassa eteläisessä Italiassa päämajaansa pitävä mafiatyyppinen järjestäytynyt rikollisjärjestö. Se hallitsee Calabriaa paikallisesti laajalla alueella, ja vaikuttaa myös maakunnan politiikkaan ja julkiseen päätöksentekoon. Kotimaakunnastaan järjestö on levittäytynyt myös muualle Italiaan ja Eurooppaan, ja kaikkiin muihinkin maanosiin. ’Ndranghetan tuottavinta liiketoimintaa on Euroopan kokaiinikaupan hallinta, ja sen liikevaihto on kymmeniä miljardeja euroja vuodessa. Se on väkivaltainen järjestö, ja sitä on kutsuttu maailman vaarallisimmaksi rikollisjärjestöksi.[1]

Etymologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Calabrianin murteessa sana 'Ndrangheta juontuu joko muinaiskreikan sanasta[2] ἀνδραγαθία andragathía "sankaruus" ja "hyve" tai sanasta ἀνδράγαθος andragathos, jossa yhdistyy andròs "mies" ja agathòs "hyvä", tarkoittaen "miehuullinen mies". Monilla Calabrian alueilla verbi 'ndranghitiari, kreikan sanasta andragatizomai, tarkoittaa "osoittaa uhmakasta ja rohkeaa asennetta".[3] ’Ndranghetan jäsenet eivät itse kutsu järjestöään ’Ndranghetaksi, vaan he kutsuvat sitä joko seuraksi, kunnioitetuksi seuraksi, äidiksi tai pyhäksi.[4]

Jäsenet ja toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

San Lucan kylä on ’Ndranghetan pääkaupunki, jossa asuvat järjestön johtavat perheet.

’Ndranghetan pääkaupunki on 4 000 asukkaan suuruinen San Lucan kylä Aspromontevuoriston rinteillä. Tässä kylässä toimivat järjestön merkittävimmät perheet, kuten Nirta, Pelle–Vottari, Nirta–Strangio, Giorgi ja Romeo. Nämä suvut määräävät koko järjestön toiminnasta niin Calabriassa kuin muuallakin maailmassa. Vauraudestaan huolimatta sanlucalaiset rikollisjohtajat elävät hyvin vaatimattoman näköisesti. Kylän lähistöllä on järjestön pyhin paikka, Polsin pyhän Marian pyhäkkö, jossa ’Ndranghetan merkittävimpien perheiden johtajat tapaavat toisiaan vuosittain, johtaen ja suunnitellen siellä yhdessä järjestön toimintaa.[5]

’Ndranghetalla on yhden arvion mukaan 45 000 jäsentä. Järjestön liikevaihto oli vuonna 2013 noin 53 miljardia euroa, josta huumekaupan osuus oli noin puolet ja laittoman jäteliiketoiminnan osuus hiukan vähemmän.[5][6] ’Ndrangheta hallitsee 85:ttä prosenttia Euroopan kokaiinikaupasta, ja se hallitsee kokaiinin koko tuotantoketjua Etelä-Amerikasta loppukuluttajaan asti. Järjestö omistaa myös suuret määrät aseita tavanomaisista käsiaseista panssarintorjuntaohjuksiin ja -raketteihin asti.[5] ’Ndrangheta saa tuloja myös muun muassa suojelurahoista, joita se vaatii kaikilta paikallisilta yrityksiltä.[7]

’Ndranghetan jäsenet ansaitsevat calabrialaisittain erittäin hyvin. Perustason jäsenen kuukausitulot voivat olla parhaimmillaan 5 000 euroa, kastetun jäsenen 10 000 euroa ja ’ndrinan päällikön vähintään 20 000 euroa. Jäsenet investoivat tulonsa huumekauppaan, ravintolan tai baarin pitämiseen tai maansiirtoyritykseen rahanpesutarkoituksessa.[8]

’Ndranghetan jäsenet joutuvat tavallisesti vankilaan useiksi vuosiksi, joskus elinkautiseksi. Vangitut jäsenet eristetään nykyisin pohjoisitalialaisiin vankiloihin.[9] Järjestö maksaa vangitun tai surmatun jäsenensä perheelle kuukausittaista leskeneläkettä.[8]

Rituaalit ja arvot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

’Ndranghetalla on poikkeuksellisen selkeät säännöt, lait ja rituaalit, joiden kunnioittamista valvotaan tarkasti.[5] Järjestön rituaaleissa käytettävä kieli on vaikeaselkoista ja mahtipontista kuten vapaamuurareilla ja muilla salaseuroilla. Perinteiset rituaalit ovat järjestössä nykyaikanakin hyvin tärkeitä, sillä ne vahvistavat jäsenistön yhteenkuuluvuutta ja sisäisiä hierarkioita sekä eroa muuhun yhteiskuntaan. Järjestön tärkein rituaali on uuden jäsenen kaste, joka tapahtuu jossain salaisessa paikassa. Kasterituaali on monimutkainen, ja se toistetaan aina samalla tavalla ja samoin sanoin. Kasteen jälkeen jäsen ei enää saa olla tekemisissä muille tahoille valan vannoneiden ihmisten kanssa, kuten viranomaisten, poliitikkojen ja pappien. Myös uskonnollisuus on järjestölle tärkeää, samoin kuin kunnia ja miehisyys sekä verikostoon turvautuminen. ’Ndrangheta-perheissä lapsille opetetaan omertàn laki eli vaikeneminen viranomaisille ja muille ulkopuolisille.[10]

Rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

’Ndrangheta on vanhanaikainen järjestö, jonka rakenne perustuu patriarkaaliseen perheeseen, verisukulaisuuteen ja sitoutumiseen synnyinseutuun, kuten kotikylään.[1]

’Ndranghetan pienin yksikkö on ’ndrina. Sana tarkoittaa perhettä, ja yksi ’ndrina koostuu tavallisesti kahdesta tai useammasta perheestä, jotka ovat sukua keskenään. Yhdessä ’ndrinassa on miespuolisia jäseniä keskimäärin 20–30, mutta pienimmmissä voi olla vain viisi jäsentä ja joissain suurimmista jopa yli 200 jäsentä. Jokaista ’ndrinaa johtaa vanha mieshenkilö, capobastone, ja sen rakenne on ehdottoman hierarkkinen ja patriarkaalinen. Kukin ’ndrina hallitsee täysin itsenäisesti omaa asuinpaikkakuntaansa. Se voi myös lähettää jäseniään uusille paikkakunnille, minkä jälkeen se alkaa johtaa uuden yksikön toimintaa. Jos samalla paikkakunnalla on vähintään seitsemän erillään toimivaa ’ndrinaa, ne voivat muodostaa yhteisen elimen nimeltä locale, ’paikallinen’. Locale kokoontuu yleensä kuukauden 29. päivänä. Yhden localen päällystöön kuuluu kolme miestä. Localen päällikkö (il capo locale) johtaa kaikkien alaistensa ’ndrinojen jäseniä. Hänen rinnallaan toimii kirjanpitäjä, yksikön talousjohtaja. Kriminaali (il criminale) vastaa murhista ja oman alueen puolustamisesta. Päällystön alaisuudessa toimivat ’ndrinojen rivijäsenet ja nuoret jäsenehdokkaat.[11]

’Ndrangheta jakautuu nykyisin alempaan seuraan (società minore) ja ylempään seuraan (società maggiore). Ylempi seura toimii täysin erillään alemmasta seurasta. Alemman seuran asteet ovat alimmasta lukien picciotto, camorrista ja sgarrista. Ylemmän seuran asteet ovat santista, vangelo, crimine, diritto, medaglione ja conte Ugolino. ’Ndrangheta on meritokraattinen järjestö, jonka arvoasteikossa nouseminen riippuu jäsenen omasta toiminnasta.[12]

’Ndranghetalla on kollektiivinen johto, joka valitsee vuosittain järjestön ylimmän päällikön konsensuspäätöksellä. Päällikön tehtävä on aina määräaikainen. Tämä tekee ’Ndranghetasta rakenteeltaan horisontaalisemman ja demokraattisemman kuin esimerkiksi Sisilian Cosa Nostra. Hajautettu rakenne tekee järjestöstä myös tehokkaan pääomien liikuttelijan ja liittoutumien muodostajan, jota viranomaisten on vaikea pysäyttää.[13]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varhainen historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

’Ndranghetan tiedettiin 1850-luvulla toimivan Calabrian eteläosissa, mutta järjestö saattaa olla sitäkin vanhempi.[14]

Toiminnan laajentaminen 1960-luvulta alkaen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vielä 1960-luvun alkuun asti ’Ndrangheta lähinnä vain hallitsi Calabrian maatalouden työvoimaa, alivuokrasi tiloja, välitti maataloustuotteita sekä vartioi maatiloja ja niiden eläimiä. Samalla järjestö otti oman siivunsa kaupungeissa elävien tilanomistajien saamista tuotoista. Kaupungeissa ’Ndrangheta sai tulonsa suojelurahojen keräämisestä, uhkapelien pyörittämisestä ja ryöstöistä. 1960-luvulla ’Ndrangheta kuitenkin laajeni nopeasti uusille ja paljon tuottoisemmille aloille. Se alkoi salakuljettaa tupakkaa ja lisäksi ryhtyä ohjaamaan Calabrian modernisointiin tarkoitettuja julkisia investointeja omiin taskuihinsa. Kun vuonna 1962 Calabrian läpi alettiin rakentaa moottoritietä, ’Ndrangheta-perheet jakoivat rakennustyömaan osiin ja ottivat vähitellen haltuunsa koko projektin alihankinnan, vartioinnin, rekrytoinnin ja materiaalihankinnat. ’Ndranghetan soluttautuminen rakennusprojektiin nosti projektin kustannuksia 5–15 prosenttia, minkä Italian valtio maksoi. Myös moottoritien kunnostustyöt tehtiin ’Ndranghetan johdolla. Järjestö ryhtyi lisäksi vaikuttamaan kaavoituspäätöksiin saadakseen laajentuvien kaupunkien rakennusprojektit haltuunsa.[15]

’Ndranghetan hallitsema Gioia Tauron konttisatama on kokaiinin tärkeimpiä portteja Eurooppaan.

Vuonna 1969 ’Ndranghetan johtajat päättivät laajentaa järjestön toimintaa huumekauppaan.[16] Vuonna 2019 kaikesta maailman kokaiinista jo noin kolmasosa kulki ’Ndranghetan kautta, ja järjestöllä on monopoli Eurooppaan tulevan kokaiinin tuonnissa ja tukkukaupassa. Kokaiinin maahantuonnissa järjestö hyödyntää hallitsemaansa Gioia Tauron konttisatamaa Calabriassa.[17]

Kun ’Ndrangheta oli päättänyt lähteä mukaan suuriin rakennushankkeisiin ja huumekauppaan, se tarvitsi paljon alkupääomaa. Rahaa alettiin kerätä sieppaamalla rikkaiden ihmisten läheisiä ja vaatimalla heistä miljoonalunnaita. Siepatut vietiin Pohjois-Italiasta Calabrian vuorille piiloon alkeellisiin oloihin, kunnes lunnaat oli saatu. 25 vuoden aikana ’Ndrangheta sai yli 350 sieppauksella nykyrahassa arviolta 1,5 miljardia euroa, kunnes lakimuutos teki sieppauksista kannattamattomia. ’Ndrangheta perusti uudistumisvaiheessaan myös uuden salaisen organisaatiotason, La Santan, johon kuuluvilla harvoilla ja valituilla jäsenillä on lupa olla yhteydessä tuomareihin, viranomaisiin, notaareihin ja poliitikkoihin. Santan jäsenet liittyivät myös Reggio di Calabrian vapaamuurarilooseihin, joissa yhteiskunnallisesti merkittävät ihmiset kokoontuvat. Tätä kautta järjestö pystyi saamaan itselleen pääomaa ja julkisia rakennushankkeita sekä vaikuttamaan oikeudenkäynteihin ja politiikkaan.[18]

Sisällissodat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäinen ’Ndranghetan sisällissodista käytiin 1974–1977. Sodan syitä olivat De Stefanon perheen laajentumis- ja uudistamispyrkimykset sekä perheiden väliset kiistat maansiirtotöiden oikeuksista. Sodassa murhattiin 300 ihmistä.[19] Järjestön toinen sisällissota käytiin vuosina 1985–1991.[20] Kaksi perhettä, Pelle–Romeo ja Nirta–Strangio, ovat olleet 1990-luvulta asti verikoston kierteessä, joka alkoi vuonna 1991 San Lucan karnevaaleilla tapahtuneesta kahdesta taposta. Tapaus sai Euroopan laajuista huomiota, kun kuusi italialaista ammuttiin vuonna 2007 autoihinsa Duisburgissa Saksassa pizzerian edessä.[21]

Maailmanlaajuiseksi 1990-luvulla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

’Ndrangheta laajensi 1990-luvulla toimintansa maailmanlaajuiseksi. Tämä tapahtui ”kloonaamalla” calabrialaisen ’ndrinan tai localen toiminta Calabrian ulkopuoliselle alueelle. Joukko miehiä perusti uudelle paikkakunnalle ryhmän, joka oli tiukasti alisteinen perustajaperheelleen. 2000-luvulla ’Ndrangheta oli ottanut Pohjois-Italiassa haltuunsa usean kunnan päätöksenteon sillä seurauksella, että valtio joutui ottamaan nämä kunnat suoraan hallintaansa. Ulkomailla ’Ndranghetalla oli 2010-luvulla arviolta ainakin 113 ’ndrinaa. Niistä Euroopassa Italian ulkopuolella toimi 32, Etelä-Amerikassa 24, Aasiassa ja Oseaniassa 21 sekä Pohjois-Amerikassa 14. Ulkomaiset ’ndrinat investoivat eri aloille ja harjoittavat huumeiden tukkumyyntiä.[22]

2000-luvun toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2000-luvulla ’Ndrangheta on alkanut harjoittaa Calabriassa aiempaa enemmän laillista liiketoimintaa. Lisäksi se järjestää calabrialaisille erilaisia palveluja, sovittelee riitoja, hankkii työpaikkoja ja takaa monen toimeentulon, koska valtio ei siihen Calabriassa ole kyennyt. Järjestö toimii myös esimerkiksi nettipokerikasinoissa, kryptovaluutoissa ja vedonlyönnissä, ja se on hankkinut jalkapallojoukkueita. Se kuitenkin vaatii edelleen myös suojelurahoja maakunnan yrityksiltä, tekee murhia, kun sitä vastustetaan, ja ohjaa Italian valtion ja Euroopan unionin tukirahoja omiin taskuihinsa.[23] ’Ndrangheta on niin voimakkaasti läsnä calabrialaisessa yhteiskunnassa, että sen aktiivinen vastustus on melko vähäistä, etenkin kun vastarintaan nouseminen on hengenvaarallista.[24]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Monti 2021, s. 8–17.
 2. Turone, Giuliano (2008). Il delitto di associazione mafiosa. Giuffrè editore, 97. ISBN 978-88-14-13917-8. “Il vocabolo deriva infatti dal greco antico ανδραγαθία e significa valore, prodezza, carattere del galantuomo.” [1]
 3. Gratteri & Nicaso, Fratelli di sangue, p. 21
 4. Monti 2021, s. 58–59.
 5. a b c d Monti 2021, s. 19–33.
 6. Tutkimus: Calabrian mafia tekee enemmän rahaa kuin Deutsche Bank ja McDonald's yhteensä Helsingin Sanomat. 26.3.2014. Arkistoitu . Viitattu 24.8.2023.
 7. Monti 2021, s. 63–64.
 8. a b Monti 2021, s. 102–103.
 9. Monti 2021, s. 77–78.
 10. Monti 2021, s. 97–115.
 11. Monti 2021, s. 60–63, 69.
 12. Monti 2021, s. 65–67.
 13. Monti 2021, s. 75–76.
 14. Monti 2021, s. 82.
 15. Monti 2021, s. 120–123.
 16. Monti 2021, s. 125–127.
 17. Monti 2021, s. 186–205.
 18. Monti 2021, s. 140–152.
 19. Monti 2021, s. 132–137.
 20. Monti 2021, s. 157–161.
 21. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6949274.stm
 22. Monti 2021, s. 165–179.
 23. Monti 2021, s. 206–217.
 24. Monti 2021, s. 228–230.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]