Wikipedia:Ehdokkaat suositelluiksi luetteloiksi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tie suositelluksi luetteloksi
 1. Uusi luettelo
 2. Luettelon muokkaus
 3. Suositellun luettelon kriteerit
 4. Vertaisarviointi (2 viikkoa)
 5. Suositeltu luettelo -äänestys (2 viikkoa)
 6. Suositeltu luettelo

Suositellusta luettelosta voidaan
äänestää uudestaan
(2+2 viikkoa)

Tällä sivulla päätetään, mitkä artikkelit kelpaavat suositelluiksi luetteloiksi eli luetteloiksi, jotka Wikipedian käyttäjien mielestä ovat erityisen hyvin kirjoitettuja ja kattavia.

Ennen suositeltu luettelo -ehdokkaaksi asettamista luettelon tulee olla vertaisarvioinnissa vähintään kaksi viikkoa. Luetteloita, jotka eivät täytä tätä ehtoa, ei voi asettaa ehdolle. Jos jokin luettelo hylätään suositellut luettelot -äänestyksessä, tulee sen käydä samalla tavoin vertaisarvioinnissa ennen kuin se voidaan asettaa uudelleen ehdolle. Älä ehdota luetteloa suositelluksi luetteloksi, jos et ole vakuuttunut sen poikkeuksellisesta laadukkuudesta. Älä myöskään ehdota sivua suositelluksi luetteloksi, jos et ole valmis parantamaan luetteloa äänestyksen yhteydessä annettujen korjaus- ja parannusehdotusten perusteella. Suositeltu luettelo -ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa Wikipedian käyttäjä. Äänioikeudettomien ja rekisteröitymättömien käyttäjien ehdotuksia ei lasketa puoltoääneksi.

Suositellulle luettelolle ei ole määritelty tarkkoja vaatimuksia kattavuuden ja laadukkuuden lisäksi. Arvioinnin perusteena on kuitenkin hyvä käyttää seuraavia suositellun luettelon vähimmäisvaatimuksiksi määriteltyjä seikkoja:

 • Luettelon tulisi noudattaa luettelokäytännössä esiteltyjä yleisiä periaatteita.
 • Sisällön tulisi olla objektiivinen, neutraali, faktuaalisesti tarkka ja vakaa.
 • Lähteet tulisi mainita.
 • Luettelossa tulisi olla johdanto, jossa kuvaillaan lyhyesti luettelon aihepiiriä, sisältöä ja kerrotaan muun muassa rajausperusteista.
 • Luettelolla ei ole erityisiä pituus- tai lyhyysvaatimuksia, kunhan se on hyvin määritelty ja rajattu, käytännöllinen, lähteet sisältävä ja luettava esitys aihepiirinsä asioista.
 • Luettelon ymmärtämisen kannalta keskeisistä aiheista, kuten luetelluista aiheista, tulisi olla vähintään perustason artikkelit, mutta luettelon kaikista jäsenistä ei kuitenkaan tarvitse olla erillistä artikkelia.
 • Luettelossa tulisi käyttää tarvittaessa lajiteltavaa taulukkoa, selkeää väliotsikointia, sisennyksiä ja muita artikkeleissa käytettäviä tehokeinoja sisällön selkeyden takaamiseksi.
 • Luettelon tulisi noudattaa Wikipedian tyyliohjeita.
 • Kuvitus ei ole pakollista, mutta sopivasti käytettynä se voi elävöittää luetteloa.

Jos jokin suositeltu luettelo ei mielestäsi ole muiden tasoinen, laatumerkinnän poistoa voi äänestyttää tosin pääsääntöisesti vasta 10 kuukauden päästä edellisestä äänestyksestä.

Katso myös:

Jos tuoreita ääniä ei näy tällä sivulla, päivitä palvelimen välimuisti.

Toimintaohjeet[muokkaa wikitekstiä]

Uuden äänestyksen luominen[muokkaa wikitekstiä]

 1. Lisää artikkelin alkuun koodi {{sle}} ja tallenna sivu.
 2. Seuraa linkkiä Tämän artikkelin äänestyssivu.
 3. Kirjoita sivulle {{subst:slehdotus|Luettelon nimi|Perustelut (muista allekirjoittaa)}}.
 4. Lisää tämän sivun loppuun koodi {{/luettelon nimi}}

Äänestäminen[muokkaa wikitekstiä]

Äänestä ehdokasta kirjoittamalla mahdolliset kommenttisi ja lisäämällä allekirjoituksesi Kannatan- tai Vastustan-otsikon alle.

Esimerkkiääni:

Kannatan

 1. Maailman paras luettelo. –Matti Meikäläinen 1. huhtikuuta 2005 klo 12:05:06 (UTC)

Ääntenlasku[muokkaa wikitekstiä]

Suositeltu luettelo -äänestys kestää kaksi viikkoa. Jos luettelo saa sinä aikana vähintään 80 prosentin kannatuksen (ehdotus lasketaan puoltoääneksi, mikäli ehdottaja on äänioikeutettu) ja ehdotuksen lisäksi neljä puoltoääntä, se valitaan suositelluksi luetteloksi.

Äänestystä voidaan jatkaa yhdellä viikolla yhden kerran, mikäli äänestykseen osallistuu ehdottajaa lukuun ottamatta vähemmän kuin neljä äänioikeutettua käyttäjätunnusta. Äänestyksen kokonaiskesto on enintään kolme viikkoa jatkoajan kera. Äänestyssivun alussa on ilmoitettava selkeästi (esimerkiksi yliviivaamalla alkuperäinen aika), että äänestysaikaa on jatkettu.

Toimenpiteet äänestyksen päätyttyä[muokkaa wikitekstiä]

Artikkeli siirretään suositeltujen luetteloiden luetteloon ja maininta suositeltavuudesta lisätään luettelon ylälaitaan mallineella {{Suositeltu luettelo}} ja keskustelusivulle mallineella lisätä mallineen {{Artikkelin historia}} avulla sopiva {{Artikkelitapahtuma}}. Jos ehdotus hylättiin, tulee luettelon keskustelusivulle lisätä mallineen {{Artikkelin historia}} avulla sopiva {{Artikkelitapahtuma}}. Joka tapauksessa pitää myös:

 1. Mennä kyseessä olevalle äänestysalasivulle ja lisätä koodin alkuun malline {{subst:Slearkisto|--~~~~|kannattajien lukumäärä|vastustajien lukumäärä}}
  1. Esimerkki: {{subst:Slearkisto|--~~~~|11|7}}
  2. Esimerkissä valintaa suositelluksi luetteloksi puolsi 11 käyttäjää (muista laskea mukaan ehdottajan ääni, ellei äänestyksen aloittaja ole IP tai käyttäjä, jolla ei ole vielä äänioikeutta), ja valintaa suositelluksi luetteloksi vastusti 7 käyttäjää.
 2. Poistaa asiaankuuluva rivi sivun Wikipedia:Ehdokkaat suositelluiksi luetteloiksi lähdekoodista.
 3. Lisätä artikkelin nimi suositeltujen luetteloiden kronologisen luettelon loppuun.

Uudet ehdokkaat[muokkaa wikitekstiä]

Ehdotukset statuksen poistamiseksi[muokkaa wikitekstiä]