Viestiliput

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Viestiliput näytteillä Merikeskus Vellamossa Kotkassa.
HMS Falken ja HMS Gladan juhlaliputettuina.

Viestiliput eli signaaliliput ovat vesiliikenteessä alusten välisessä viestinnässä käytettyjä lippuja. Jokaista latinalaisten aakkosten kirjainta ja numeroita 0–9 vastaa oma lippunsa. Lipuilla tai niiden yhdistelmillä voidaan muodostaa yksi-, kaksi- tai kolmikirjaimisia koodeja, joilla on kansainvälisessä viestikirjassa ilmoitettu tarkoituksensa. Yleinen koodisto käsittelee hätätilanteita, uhreja ja vahinkoja, navigointia ja hydrografisia tietoja, manöövereitä, sekalaisia asioita, säätä, aluksen reittiä, viestintää ja kansainvälisiä terveysmääräyksiä. Lääketieteellisessä osiossa käsitellään sairaustapauksiin liittyvää viestintää.lähde?

Viestiliput ovat osa kansainvälisen viestikirjan (International Code of Signals) sisältämää viestintäjärjestelmää, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Viestikirjaa hallinnoi kansainvälinen merenkulkujärjestö, jolle asiasta vastaaminen siirtyi kansainvälisen radiokonferenssin (Atlantic City 1947) ehdotuksesta. Kansainvälinen merenkulkujärjestö otti tehtävän yleiskokouksen päätöksellä vastatakseen vuonna 1959[1] sen jälkeen, kun järjestöä koskeva sopimus oli rekisteröity Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarjassa 17.3.1958/4214. Suomessa kansainvälistä merenkulujärjestöä koskeva sopimus tuli voimaan 21.4.1959, ja sopimus on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa numerolla SopS 20/1959.[2]

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä viestikirjasta vastaaminen kuuluu meriturvallisuuskomitealle mainitun sopimuksen 29.b artiklan nojalla. Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleiskokous vahvisti meriturvallisuuskomitean valmisteleman uuden ajantasaistetun viestikirja 29.7.1965.[3] Mainitun ajankohdan jälkeen tehdyt muutokset on vahvistanut kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitea.[4][5] Virallinen kansainvälinen viestikoodisto sisältyy kansainvälisen merenkulkujärjestön viestikirjaan International Code of Signals.lähde?

Viestikirja on osa merilain (1994/674) 22a:1 § (2017/482)[6] tarkoittamia Suomen kansainvälisiä velvoitteita, jotka Suomi panee presidentin tai valtioneuvoston asetuksilla osaltaan täytäntöön. Kansainvälisen viestikirjan täytäntöönpanevaa asetusta ei löydy Finlexin valtiosopimustietokannasta.lähde?

Lippujen käyttö keskittyy lähinnä meriturvallisuusviestintään, eikä lippuja ole syytä käyttää tuntematta kansainvälistä viestikirjaa. Kansainvälisen viestikirjan tunteminen on osa hyvää merimiestaitoa ja -tapaa. Kansainvälisen viestikirjan sisällyttäminen aluksen merenkulkua käsitelevään käsikirjastoon on osalle aluksia pakollista,[7] ja muille sitä voi suositella.lähde?

Viestinnässä lippuja käytetään vuoroin lähettämällä ja vastaamalla. Lähettävä alus viestittää nostamalla liput ylös. Vastaanottava alus huomatessaan viestin olevan tulossa nostaa vastauslipun ala-asentoon. Ala-asento on nostimen puolessa välissä. Lähettävä alus pitää liput ylhäällä, kunnes vastaanottava alus vastaa. Vastaaminen tapahtuu nostamalla vastauslippu yläasentoon ja laskemalla se takaisin ala-asentoon.lähde?

Mikäli lähettävä alus ei ilmoita, mille alukselle viesti on tarkoitettu, se on kohdistettu kaikille näköpiirissä oleville aluksille. Mikäli viesti alkaa muodossa YP TUNNUS, se on tarkoitettu alukselle TUNNUS. Mikäli halutun vastaanottajan tunnus ei ole tiedossa, lähettävä alus voi kehottaa vastaanottajaa ilmoittamaan tunnuksensa koodilla VF tai kysymällä tunnusta koodilla CS. Samalla lähettävä alus voi ilmoittaa oman tunnuksensa. Viestejä lähetetään koodi kerrallaan, mutta jos samassa nostossa on useampia koodeja, ne erotetaan parimetrisellä narulla. Lähetyksen loppuessa lähettävä alus nostaa vastauslipun ylös, ja vastaanottava alus kuittaa viestin kuten muutkin viestit.lähde?

Mikäli vastaanottava alus ei erota viestiä, se ei nosta vastauslippua vaan jättää sen ala-asentoon. Mikäli vastaanottava alus erottaa viestin, mutta ei ymmärrä sitä, se voi vastata ilmoittamalla, että viesti on väärin koodattu nostamalla ylös koodin ZQ. Vastanottava alus voi myös ilmoittaa, ettei ymmärrä viestiä, nostamalla ylös koodin ZL.lähde?

Korvausviireillä voi toistaa samoja merkkejä viestissä siten, että 1. korvausviiri toistaa ylimmän lipun, 2. korvausviiri toiseksi ylimmän ja 3. korvausviiri kolmanneksi ylimmän. Jos viesti alkaa kirjaimella ja jatkuu numerosarjalla ja korvausviiri on numeron jälkeen, korvausviirit toistavat 1., 2. tai 3. numeron. Viesti voi sisältää myös selväkielistä tekstiä, jolloin se alkaa koodilla YZ. Selväkielisenä ilmoitetaan alusten ja paikkojen nimet.lähde?

Juhlaliputuksessa nostetaan viestiliput keulasta mastonhuipun kautta perään seuraavassa järjestyksessä (keulasta lukien) A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, U, V, 7, W, Y, Z, 8, ensimmäinen korvausviiri, toinen korvausviiri, kolmas korvausviiri. Huomaa, että Suomen lippua muistuttavaa X-lippua ei juhlaliputuksessa käytetä. Vastaavasta syystä joissakin liputusohjeissa suositellaan Ranskan lippua muistuttavan lipun T jättämistä pois. Aikanaan Neuvostoliiton olemassaolon aikana jotkut ohjeistettuna jättivät myös lipun B nostamatta.lähde?

Kirjaimet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähde[8]

A Alpha (Alfa) Sukeltaja vedessä, pysykää loitolla ja hidastakaa vauhtia (Lipun sijasta voidaan käyttää myös kiinteää taulua)
B Bravo Lastaan, puran tai kuljetan vaarallisia aineita
(Purjehduskilpailuissa protestin merkki)
C Charlie Kyllä[a]
D Delta Pysykää loitolla; minulla on ohjailuvaikeuksia
E Echo Muutan suuntaani oikealle
F Foxtrot Olen vaurioitunut. Pyydän ottamaan yhteyttä minuun.
G Golf Tarvitsen luotsin
(Kalastusaluksella: Hinaan nuottaa)
H Hotel Aluksella on luotsi
I India Muutan suuntaani vasemmalle
J Juliet Pysytelkää etäällä: aluksella on tulipalo.
K Kilo Haluan yhteyden teihin
L Lima Avomerellä: Pysähtykää välittömästi.
Satamassa: Laiva on karanteenissa.
M Mike Alukseni on pysäytetty eikä se liiku veden halki
N November Ei[a]
O Oscar Mies yli laidan
P Papa Blue Peter
Satamassa: alus lähdössä, kaikki alukselle.
Merellä: pyydykseni ovat tarttuneet esteeseen.
Q Quebec Pyydetään tullausta ja maahantulotarkastusta (aiemmin: aluksella ei ruttoa)
R Romeo
S Sierra Käytän potkurivoimaani taaksepäin
T Tango Pysykää loitolla, suoritan paritroolausta
U Uniform Olette menossa kohti vaaraa
V Victor Tarvitsen apua
W Whiskey Tarvitsen lääkäriä
X X-ray Keskeyttäkää toimenne ja seuratkaa viestejäni
Y Yankee Ankkurini ei pidä
Z Zulu Tarvitsen hinaajan

Numerot[8][muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Korvausviirit[8][muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. korvausviiri 2. korvausviiri 3. korvausviiri 4. korvausviiri

Vastausviiri[8][muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

vastausviiri

Huomioita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b N ja C yhdessä (ei ja kyllä) on hätämerkki.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. IMCO Acceptance of duties in connection with the International Code of Signals Resolution A.3(I) International Maritime Organization (IMO). Arkistoitu 19.9.2014. Viitattu 30.3.2018. (englanniksi)
  2. Valtiosopimukset: 20/1959 Finlex. Viitattu 30.3.2018.
  3. IMCO International Code of Signals Resolution A.80(IV) International Maritime Organization (IMO). Arkistoitu 19.9.2014. Viitattu 30.3.2018. (englanniksi)
  4. Maritime Safety Committee MSC 73, 2000 (tuli voimaan 1.1.2002) Knowledge Center. International Maritime Organization (IMO). Arkistoitu 3.3.2018. Viitattu 30.3.2018. (englanniksi)
  5. Report of The Maritime Safety Committee on Its Seventy-Third Session Maritime Safety Committee MSC Report 73rd Session. 12.12.2000. International Maritime Organization (IMO). Arkistoitu 9.12.2018. Viitattu 8.12.2018. (englanniksi)
  6. Merilaki (1994/674) 22a:1 § (2017/482) Finlex. Arkistoitu 1.4.2012. Viitattu 30.3.2018.
  7. Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS 1981/11) V luku 21, 29 ja 31 sääntö (SopS 2003/6) 6/2003 - Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten ja niihin liittyvien suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. 24.1.2003. Finlex. Viitattu 30.3.2018.
  8. a b c d Touri, Lauri: Lomavinkit: Veneilijä liputtaa Jutut. 18.6.2013. Vene-lehti. Viitattu 8.12.2018.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]