Tampereen fenomenologia

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tampereen fenomenologiapiiri on Tampereen yliopistossa filosofi Juha Varton ympärille 1980-luvun lopulla syntynyt filosofinen ryhmittymä, jonka keskuudesta on syntynyt runsaasti tutkimusta, kirjoja ja filosofinen aikakauslehti Niin & näin. Toiminta käynnistyi noin vuoden 1988 paikkeilla ja näki kukoistuksensa 1990-luvun alkuvuosina. Filosofiasta valmistui tuolloin huomattavasti tutkijoita, jotka väittelivät tohtoriksi myöhemmin vuosikymmenen lopulla tai 2000-luvun puolella.

Piirin keskuudessa on tutkittu ja jatkettu erityisesti mannereurooppalaisen filosofian keskeisten ajattelijoiden, kuten Edmund Husserlin ja Martin Heideggerin, työtä. Fenomenologisen filosofian perusajatuksen mukaisesti piirin toimintaa ei ole rajoitettu mihinkään koulukuntaan, vaan Husserlin alkuperäisiä ihanteita myötäillen toiminnassa on haluttu säilyttää pyrkimys arvovapauteen, kriittisyyteen ja tutkimusten karsimiseen tarkoitushakuisuudesta.

Fenomenologisen filosofian ohella piirin jäsenet ovat perehtyneet myös Frankfurtin koulukuntana tunnetun ryhmittymän sekä useiden postmodernistien ja jälkistrukturalistien ajatteluun.

Niin & näin -lehden, Tampereen yliopiston filosofian ainelaitoksen julkaisujen ja Eurooppalaisen filosofian seuran julkaisusarjan kautta Tampereen fenomenologiapiiri on ulottanut vaikutuksensa myös yliopistofilosofian ulkopuolelle ja erityistieteilijöiden keskuuteen. Piirin yhteydessä toimineita tieteenharjoittajia ovat muiden muassa Aki Huhtinen, Reijo Kupiainen, Tere Vadén, Mikko Lahtinen, Jaana Parviainen, Timo Klemola, Jyri Puhakainen ja Juha Suoranta. Filosofi Jukka Hankamäki kuvaa Suomalaisen nykyfilosofian historiassaan, että aineopintojen ja syventävienkin opintojen opetukseen osallistui kukoistusvuosina salien täydeltä kuulijoita.

Erona Helsingin Lacan-piiriin on ollut lähinnä se, että Tampereella perustetun Suomen Fenomenologisen Instituutin ja sen jatkajan, Eurooppalaisen filosofian seuran, yhteydessä harjoitettu mannermainen filosofia on yhdistetty enemmän käytäntöihin ja kulttuurielämään. Sen kautta on osallistuttu yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun taas helsinkiläisen Lacan-piirin pohjalle rakentunut toinen suomalainen fenomenologian ja mannermaisen filosofian traditio on ollut eksegeettisempää.

Julkaisuja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen fenomenologinen instituutti, SUFI

 • Fenomenologinen vuosikirja 1992. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Fenomenologinen vuosikirja 1993. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993
 • Ingarden ja toinen fenomenologia. Toim. Juha Varto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993.
 • Pohdin - Filosofinen aikakauskirja 1. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989
 • Pohdin - Filosofinen aikakauskirja 2. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990
 • Pohdin - Filosofinen aikakauskirja 3. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990
 • Pohdin - Filosofinen aikakauskirja 4. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991.
 • Pohdin - Filosofinen aikakauskirja 5. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991.
 • Pohdin - Filosofinen aikakauskirja 6. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Pohdin - Vilosofinen aikakauskirja 7. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Maailma minussa, minä maailmassa: Fenomenologeja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988.

Juha Varto

 • Formal and philosophical in early medieval logic. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989.
 • Formalontologische Relationen der Sprache. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990.
 • Nuoruuden viisaus. Kirjeitä perusasiasta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991.
 • Laulu maasta. Etiikan luennot. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991.
 • Myytti ja metodi. Johdatusta filosofian menetelmiin. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Kannettava filosofian sanakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Fenomenologinen tieteen kritiikki. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Tästä jonnekin muualle. Polkuja Heideggerista. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993.
 • Merkintöjä Platonista ja Platonin filosofiasta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993.
 • Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä, 1992.
 • Filosofian taito 1. Helsinki: Helsinki: Kirjayhtymä, 1994.
 • Filosofian taito 2 & 3. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995.
 • Lihan viisaus. Kirjoituksia halusta, katseesta ja vallasta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996.
 • Filosofia ja kaunokirjallisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997
 • Ihmisen tie 2. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998.
 • Rakkaus ja rukous. Keskusteluja uskonnon filosofiasta. Tampere: Tampereen yliopiston kirjasto, 1998.
 • Uutta tietoa. Värityskirja tieteen filosofiaan. Tampere: Tampereen yliopiston kirjasto, 2000.
 • Kauneuden taito. Tampere: Tampereen yliopiston kirjasto, 2001.
 • Isien Synnit. Tampere: Tampereen yliopiston kirjasto, 2002.
 • Mitä Simone Weil on minulle opettanut? Helsinki 2005.
 • Varto, Juha & Attar, Hakim: Syvä laulu. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-18-6.
 • Elämän kuvia: Elokuva, elämismaailma ja moraali. Lahti: Elan Vital, 2008. ISBN 978-952-99577-5-0.
 • Kymmenes muusa: Kirjallisuus kirjoittaa elokuvaa. Lahti: Elan Vital, 2007. ISBN 978-952-99577-7-4.
 • Ajattelemisen alku ja loppu: Kreikkalaista eetosta etsimässä. Lahti: Elan Vital, 2008. ISBN 978-952-5764-00-0.
 • Tanssi maailman kanssa. Yksittäisen ontologia. Tampere: niin & näin. 2008. ISBN 978-952-5503-32-6.
 • The Art and Craft of Beauty. (2008) ISBN 978-951-558-280-5

Jukka Hankamäki

 • Tasapainon geometria – Simone Weilin käsitys eettisen ihmisen todellistumisesta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Minän rakentuminen ihmistieteissä. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994.
 • Minä – Minäfilosofioiden filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1995.
 • Rakkauden välittäjä – Kulttuurikritiikki ja eettisen ihmisen ideaali Simone Weilin ajattelussa. Helsinki: Like, 1997.
 • Dialoginen filosofia – Teoria, metodi ja politiikka. Helsinki: Yliopistopaino, 2003.
 • Filosofia räjähti, tulevaisuus palaa – Vähä katekismus filosofiselle anarkistille. Helsinki: Like, 2005.
 • Enkelirakkaus: Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena. Helsinki: Books on Demand, 2008. ISBN 978-952-498-092-0.
 • Suomalaisen nykyfilosofian historia: Mustelmani taisteluista tieteen ja filosofian kentillä. Helsinki: Books on Demand, 2009. ISBN 978-952-498-154-5.

Aki-Mauri Huhtinen

 • Sielun parantamisesta sielun hoitamiseen. Ihmisen usko eksistenssisen auttamisen perustana. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996.
 • Dasein-analyysi. Eksistentiaalinen psykoanalyysi. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995.
 1. Suomalaisen upseeriuden tulevaisuus, 1999.
 2. Näkyvä ja näkymätön kuri, 2001.
 3. Taistelut, kokemus ja tieto (Jari Rantapelkosen kanssa), 2001.
 4. Imagewars – Beyond the Mask of Information Warfare, (Jari Rantapelkosen kanssa) 2001.
 5. Oppilasupseerit tutkijoina, 2001.
 6. Keinosota. Taistelu vastaanottajista, 2003.
 7. Sanasota. Johdatus sodan ja sodanjohtamisen filosofiaan, 2005.
 8. Sotilasjohtamisen tiedon kohteet, (toim.) 2006. ISBN 951-25-1668-3

Vesa Jaaksi

 • Kriisi luontosuhteessa. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992.

Reijo Kupiainen

 • Ajattelemisen anarkia: transmetafyysinen asenne Martin Heideggerilla. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991.
 • Martin Heideggerin ja Friedrich Nietzschen taidekäsitysten jäljillä. Helsinki 1997.
 • Mediakasvatuksen etiikka. Fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta. Acta Universitatis Lapponiensis 64. University of Lapland 2005. ISBN 951-634-973-0

Markku Satulehto

 • Elämismaailma tieteiden perustana. Edmund Husserlin tieteen filosofia. Tampere 1992.