Talouskasvatus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Talouskasvatus on osa kuluttajakasvatusta. Kodin raha-asioiden hoitoa opetetaan kotitalouden oppiaineessa yleensä perusopetuksen seitsemännellä vuosiluokalla. Lisäksi taloustietoa opetetaan yhteiskuntaopissa, matematiikassa ja käsityössä. Taloustietoa voidaan opettaa myös valinnaisaineiden yhteydessä. Taloustiedon tavoitteena on oppia perustiedot ja -valmiudet yksityistalouden hoidosta. Oppijoiden tulee pystyä huolehtimaan omasta ja tulevan perheensä taloudesta sekä ymmärtää yksityisen kulutuksen ja yhteiskuntatalouden välisiä yhteyksiä. Taloustiedossa käsitellään käytännön taloudenpitoa, hankintoja ja ostamista, säästämistä, lainaamista, laskujen maksamista, yksityistalouden merkitystä, talouden suunnittelua ja seurantaa sekä taloudellisten ongelmien ratkaisuja.

Hyvässä talouskasvatuksessa opittavat asiat yhdistyvät arkielämää vastaavaksi kokonaisuudeksi. Oleellista on opintokokonaisuuksien ajoitus ja varmistuminen siitä, että oppijoille avautuu asioiden välillä olevat yhteydet. Talouskasvatuksen toteutumiseen ei riitä pelkkä yksityistalouden menetelmien opiskelu. Talouden lainalaisuuksien ja yksilön toiminnan ymmärtäminen edellyttävät kuluttamiseen liittyvien arvojen, asenteiden ja ihmisen valintojen taustalla olevien systeemien käsittelyä.Taloustiedon kohderyhmänä nähdään kaikenikäiset kuluttajat kehitysvaiheen edellytysten mukaisesti.

Talouskasvatuksen puutteet näkyvät lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Talouskasvatusta voidaan opettaa joko makro- tai mikrotaloutta painottaen. Talouden ymmärtäminen edellyttää molempien tasojen käsittelyä, mutta oman elämän hallinnan kannalta tärkeintä on yksityis- eli mikrotalouden oppiminen. Talouskasvatus onnistuakseen edellyttää myös muiden kuluttajakasvatuksen osa-alueiden oppimista.