Syväjohtaminen

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Syväjohtaminen on Deep Lead Oyn omistama, eversti, kasvatustieteen tohtori Vesa Nissisen kehittämä johtamismalli. Omistussuhde on hyvin poikkeuksellinen, jopa menettelyvirheeseen viittaava, koska Nissinen kehitti mallin virkatyönä. Mallia on käytetty ja kehitetty Puolustusvoimien johtajakoulutuksessa vuodesta 1998 alkaen. Tämä malli on koonnos hyväksi havaituista johtamisperiaatteista.lähde? Se korostaa ihmisten eikä asioiden johtamista. Mallin kantavana ajatuksena on myös johtajan elinikäinen kasvaminen ja kehittyminen johtajana. Syväjohtamisen tekijänoikeudet omistaa ja sitä käyttää Deep Lead Oy.

Syväjohtamisen viitekehys käsittää johtajan valmiuden johtaa alaisiaan,selvennä itse johtamiskäyttäytymisen ja käytöksen aikaansaaman vaikutuksen. Syväjohtamisen mukaisen johtamiskäyttäytymisen peruskulmakivet ovat

  • luottamuksen rakentaminen (luottamus),
  • inspiroiva tapa motivoida (innostus),
  • älyllinen stimulointi (oppiminen) sekä
  • ihmisen yksilöllinen kohtaaminen (arvostus)lähde?

Tavoitteena syväjohtamisessa on saada nämä neljä johtamisominaisuutta tasapainoon keskenään siten, ettei mikään niistä korostu yli muiden eikä myöskään jää muiden varjoon.selvennä Syväjohtaja pyrkii koko ajan kehittämään itseään johtajana.lähde? Neljän kulmakiven lisäksi syväjohtamisessa on kuusi muuta ulottuvuutta: kontrolloiva ja passiivinen johtaminen, ammattitaito, tehokkuus, tyytyväisyys ja yrittämisen halu.

Syväjohtamisen taustalla on maailmanlaajuisesti johtava transformationaalisen johtamisen paradigma.selvennä Sen juuret ovat muutosjohtamisessa 1980-luvulla, ja merkittävinkenen mukaan? nykytutkija on professori Bernard M. Bass, jonka tutkimustyön tulokset ovat lähtökohtana syväjohtamisen mallille, kuten Nissisen väitöskirjasta (2001) selviää.lähde tarkemmin?tarkistettava

Syväjohtamista käytetään Puolustusvoimissa niin varusmiespalveluksen kuin Maanpuolustuskorkeakoulun johtajakoulutuksen perustana. Varusmiesjohtajille syväjohtajakoulutusta annetaan 20 opintoviikkoa. Puolustusvoimien johtajakoulutus ja sen perusteet on kuvattu Johtajan Käsikirjassa 2012.

Vuonna 2012 pilotoitiin johtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintojen ja tenttien suorittaminen avoimessa oppimisympäristössä. Varusmiehillä oli mahdollisuus suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulun 4 tai 8 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintojen laajentamisesta koko puolustusvoimiin päätetään vuoden 2013 aikana.

Kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Nissinen Vesa. 2004. Syväjohtaminen. Talentum, Helsinki
  • Reserviläinen 1/2003. "Syväjohtaminen on ajattelutapa – ei sarja temppuja"]
  • Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance. N. Y.: Free Press.
  • Johtajan käsikirja. 2012. Pääesikunta, henkilöstöosasto, Juvenes Print Oy, Tampere

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]