Psykiatrinen epidemiologia

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Psykiatrinen epidemiologia on lääketieteen ala, joka tutkii sairauksien ja niistä aiheutuvien haittojen yleisyyttä tietyssä väestöryhmässä. Tutkittaessa eri väestöryhmien terveydentilaa saatetaan arvioida yksilöiden mahdollisia riskejä sairastua johonkin sairauteen tai häiriöön. Epidemiologia pyrkii myös löytämään uusia sairauksia jo tunnettujen sairauksien kulkuun liittyvien asioiden ohella, joita ovat esimerkiksi sairastavuuden muutokset eri aikakausina ja terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan tarkkailu.

Deskriptiivinen eli kuvaileva epidemiologia tutkii mielenterveysongelmien yleisyyttä ja jakautumista väestötasolla. Esimerkiksi iällä, sukupuolella, siviilisäädyllä ja sosiaalisella asemalla on todettu olevan vaikutusta monien sairauksien puhkeamiseen.

Analyyttinen epidemiologia tutkii tekijöitä jotka ovat yhteydessä mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyteen, ja pyrkii selvittämään voidaanko näihin tekijöihin vaikuttamalla kaventaa sairauksien ja häiriöiden esiintyvyyttä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi työttömyys tai syrjäytyminen.

Psykiatrinen terveydenhuoltotutkimus tutkii mielenterveyspalveluiden tarvetta, saatavuutta ja toimintaa. Esimerkiksi seuraamalla pitkäsaikaispotilaiden kuntoutuksen menestyksellisyyttä voidaan arvioida menetelmien toimivuutta, ja toimintaa voidaan kehittää parhaiden tulosten saamiseksi.