Psykiatrian vastaisuus

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Psykiatriaa vastustava mielenosoitusmarssi, jossa esillä olevassa iskulauseessa väitetään psykiatrian tappavan.

Psykiatrian vastaisuus tai antipsykiatria on näkemys että psykiatrisista hoidoista on potilaille enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Psykiatrisia hoitoja vastustavaa liikehdintää on ollut jo kahden vuosisadan ajan. Psykiatria on ainoa lääketieteen ala, jolla on pitkäaikaista vastustusta.[1] Psykiatrien ihmisiä kohtaan harjoittamaa valtaa, potilaiden epähumaania kohtelua, tehottomuutta, diagnoosien luotettavuutta ja psykiatrian medikalisaatiota on kritisoitu.[2]

Nykyään psykiatrian vastaisuus keskittyy välttämättä lääkkeellisiin hoitomuotoihin ja lääkehoitojen iatrogeenisiin vaikutuksiin. Keskushermoston kautta vaikuttavien psykiatrisen lääkehoitojen tarpeellisuus ja haitat ovat keskiössä.[3][4] Psykiatrien potilailleen määräämien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden vaikutusmekanismeja ei oikein tunneta: lääkkeillä on kyllä havaittava teho. Lääkkeiden käytön pitkäaikaisvaikutuksiin on kiinnitetty vähän huomiota. Osa lääkkeistä on psykoaktiivisia.[5]

Psykoterapia on tutkimuksissa osoitettu teholtaan lääkehoitoa vastaavaksi masennuksessa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Potilaista myös kolminkertainen määrä haluaisi terapiaa lääkehoidon sijaan.[6][7] 1950- ja 1960-luvulla psykedeelejä pidettiin lupaavina mielenterveyden häiriöiden hoidossa, mutta ne kiellettiin ja niiden tutkimus estettiin. Psykedeeliterapiassa koettu trippi nähdään kuitenkin nykyään lupaavana hoitomuotona, joka voi tuottaa tulosta jopa vain yhdellä annoksella.[8]

Yleistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esimerkiksi sähköšokkihoitoja (sähköhoitoa), lobotomiaa ja insuliinišokkihoitoa on vastustettu.[9][10][11][12] Myöhemmin lobotomiasta ja insuliinišokeista on luovuttu, mutta sähköhoitoa käytetään vielä nykyään hoitomuotona eräissä mielenterveyden häiriöissä, mutta sen käyttö on harvinaisempaa kuin aikaisemmin.[13] Psykiatrisiin diagnooseihin on lukeutunut homoseksuaalisuus, joka on sittemmin poistettu diagnooseista koska tiede ei tue sen luokittelua sairaudeksi[14][15] Myös transsukupuolisuus on lukeutunut psykiatrisiin diagnooseihin, ja sitä ollaan lievennetty[16] ja ollaan poistamassa luokituksesta[17].

Vielä Suomen itsenäistymisen jälkeenkin lääketieteessä hyljeksittiin psykiatriaa. Psykiatriasta oli muodostunut ajan kuluessa lääketieteen erikoisala, johon kuului mielentilalausuntojen antaminen oikeudenkäyntejä varten. Thomas Szasz on kutsunut skitsofreniaa psykiatrian "pyhäksi symboliksi", jonka avulla se perustelee psykiatrian statusta lääketieteen haarana ja hoidon kohteiden perusoikeuksia rajoittavien ja vahingoittavien pakkohoitotoimenpiteiden oikeutusta. Hänen mukaansa skitsofrenia terminä on niin tyhjä ja epämääräinen, että sillä voidaan viitata ihmisessä lähes mihin tahansa häiritsevään ja epämiellyttävään käyttäytymis- ja reagointitapaan. Skitsofreniadiagnoosia on käytetty myös esimerkiksi Neuvostoliitossa poliittisten vastustajien nujertamiseen. [18] [19]

Biokemiallista epätasapaino- ja reseptoriteoriaa on arvosteltu. Teoriaa käytetään lääkehoidon pohjana, vaikka vaikuttaa todennäköiseltä että useimmat ihmiset joilla on biokemiallisia epätasapainoja tai reseptoripoikkeavuuksia ovat itse asiassa terveitä eivätkä mielisairaita. Asiaa ei ole kuitenkaan ole kunnolla tutkittu, mikä osoittaa psykiatrisen tutkimuksen ajattelun keveyden. [20] Myöskin kun lääkehoitoja joskus lopetetaan on entisillä potilailla vielä poikkeavuuksia aivoissa vaikka he eivät käyttäydy enää mielisairaasti. [21] Skitsofrenian ja psykoosien syyksi on esitetty niin kutsuttua dopamiiniteoriaa, mutta sen paikkansapitävyydestä ei ole varmuutta ja sitä on kyseenalaistettu.[22] Dopamiiniteoria kehitettiin 1950-luvulla samaan aikaan kun lääketeollisuus löysi antipsykoottisen lääkeaineen, jonka vaikutusmekanismista ei ollut varmuutta mutta sillä saatiin aikaan ”kemiallinen lobotomia”.[23] Ensimmäinen antipsykootti oli 1950-luvulla Ranskassa leikkauspotilaiden kivun lievittämiseen ja sokkitilan estämiseen kehitetty klooripromatsiini. Lääkkeen todettiin tekevän leikkauspotilaista välinpitämättömiä leikkausta kohtaan ja tekevän heistä väsyneitä. Teho psykoosioireisiin vahvistettiin ensin kokeilemalla ja myöhemmin lukuisissa kaksoissokkoutetuissa tutkimuksissa.[24]

Puhumalla kemiallisesta epätapainosta psykiatrit ovat myös juuttuneet 1950 ja 1960-luvulle vaikka mieltä ja käytöstä tutkivat ja niihin vaikuttavat menetelmät ovat muilla aloilla kuten esimerkiksi neuromarkkinoinnissa kehittyneet. Neuromarkkinointimenetelmiä káytetään mm. tupakoimisen vähentämiseen [25], jota hoidetaan myös psykiatrisilla lääkkeillä ja jopa lääkeyhtiöiden toimesta myös itse (psykiatristen) lääkkeiden markkinointiin.[26] Psykiatrisia ongelmia voidaan pyrkiä hoitamaan myös psykologisilla menetelmillä, joilla on yleensä vähemmän sivuvaikutuksia (terapia). Lääketeollisuuden intresseissä on kuitenkin saada lääkkeelliset hoitomuodot keskeiseen asemaan, koska lääkkeiden valmistus ja myynti on niiden liiketoimintaa. Tutkimuksen mukaan lääkäreiden määräämiin hoitomuotoihin vaikuttavat kanssakäyminen lääketeollisuuden edustajien kanssa ja lääketeollisuuden sponsoroimiin tilaisuuksiin osallistuminen.[27]

Erään ajattelutavan mukaan psykiatria on kapitalistisen yhteiskunnan kontrollikeino, joka on verhottu hoito-nimityksen alle.[28] Tässä ajattelutavassa psykiatria nähdään vallitsevan kapitalistisen talousjärjestelmän muovaamana. Psykiatrit yrittävät löytää ongelmia ihmisistä eivätkä kulttuurista, taloudesta, sosiaalisesta ympäristöstä tai työstä. Ajattelussa kaikenlaiset ongelmat ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Kyky tehdä työtä on mielenterveyden kriteeri. Sigmund Freud määritteli mielenterveyden kyvyksi tehdä työtä ja rakastaa. Kapitalismi asettaa menestyksen ja epäonnistumisen yksilöstä johtuvaksi. Vastaavasti psykiatria asettaa mielenterveyden yksilöstä johtuvaksi ja etsii yksilökohtaista ratkaisua.[29]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennen 1960-lukua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykiatrisia hoitoja vastustavaa liikehdintää on ollut jo kahden vuosisadan ajan.[9] 1700-luvulla ja pitkälle 1800-lukua mielisairauksista kärsivien laitosten ei useinkaan ollut tarkoitus parantaa niiden asukkaita, vaan ne olivat vankilan kaltaisia laitoksia, joihin perheet olivat hylänneet heidät tai joihin oikeus oli heidät tuominnut. Laitoksissa asukkaat kohtasivat julmaa kaltoinkohtelua ja elinolosuhteet olivat surkeat. Laitosten tarkoitus oli lievittää perheen häpeää ja estää mahdollisia häiriöitä yhteisössä. Taitamaton henkilökunta kohteli asukkaita usein kuin eläimiä. 1800-luvun puolivälissä ja lopulla laitoksia alettiin uudistaa humaanimmaksi.[30]

Ranskalainen psykologi Bénédict Augustin Morel kehitti degeneraatioteorian ja sai sille suosiota 1850-luvulla. Morel ihaili Charles Darwinin evoluutioteoriaa ja pyrki etsimään mielisairauksien syytä perinnöllisyydestä[31]. Psykiatrit omaksuivat degeneraatioteorian, koska he ajattelivat sen antavan mielisairauksille tieteellisen pohjan. Psykiatria alkoi kehittyä tieteeksi. Morelin degeneraatioteoria sai kannattajia useissa maissa. Saksalaiset psykiatrit keskittyivät mielisairauksien luokitteluun parannuskeinojen etsimisen sijaan.[32]

Morelin degeneraatioteoria vaikutti eugeniikan syntyyn ja psykiatreille askel degeneraatioteoriasta eugeniikkaan ei ollut suuri. Tieteellisen psykiatrian isänä pidetty saksalainen Emil Kraepelin oli eugeniikan puolestapuhuja. Kraepelinin työ muodostaa nykyisten psykiatristen diagnoosien pohjan. Kraepelin tunsi Morelin degeneraatioteorian ja Kraepelinin poliittisten mielipiteiden on luonnehdittu sisältäneen proto-fasismia[33]. Myös vaikutusvaltainen sveitsiläinen psykiatri Eugen Bleuler kannatti eugeniikkaa[34]. Kraepelin ja Bleuler suhtautuivat mielenterveysongelmista kärsiviin epätoivottuina ja yhteiskunnallisena ongelmana.

Suomen ensimmäinen psykiatrian professuuri perustettiin Helsingin yliopistoon 15. kesäkuuta 1906.[35] Christian Sibeliusta (1869–1922) pidetään varsinaisen suomalaisen tieteellisen psykiatrian alullepanijana. Hän vaikutti muun muassa alan koulutukseen ja yliopistollisen klinikan perustamiseen sekä psykiatrisen hoidon sisältöön. Sibelius sai oppinsa Saksasta ja opiskeli Kraepelinin luona[36]. Kuitenkin vielä Suomen itsenäistymisen jälkeenkin lääketieteessä hyljeksittiin psykiatriaa. Psykiatriasta oli muodostunut ajan kuluessa lääketieteen erikoisala, johon kuului mielentilalausuntojen antaminen oikeudenkäyntejä varten.

Eugeniikan kannatus psykiatrien keskuudessa johti psykiatristen potilaiden sterilisaatioihin, jotta mielenterveysongelmat eivät runsaslukuistuisi väestössä. Psykiatrit perustelivat sterilisaatioita yhteiskunnan edulla ja mielenterveyden häiriöistä kärsivät nähtiin epätoivottuina eikä heidän haluttu lisääntyvän. Pakkosterilisaatiot otettiin käyttöön useissa länsimaissa 1900-luvulla ja niitä suoritettiin vuosikymmenten ajan. Kansallisosialistisessa Saksassa psykiatrit pyrkivät systemaattisesti hävittämään potilaansa.[37]

Lobotomian avulla mielenterveyden häiriöistä kärsivien harhaisuutta ja rauhattomuutta pyrittiin vähentämään. Lobotomiasta tuli yleinen toimenpide ja niitä tehtiin kahden vuosikymmenen ajan. 1950-luvulla klooripromatsiinin teho psykoosioireiden lievittämisessä tarjosi psykiatrialle lääkkeellisen hoitokeinon. Samalla lobotomiasta voitiin luopua. Klooripromatsiinin löytäminen käynnisti muiden antipsykoottisten lääkkeiden kehittämisen.

1960-1970-luvun antipsykiatrinen suuntaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1960-luvulla syntyi hyökkäys psykiatrian legitimiteettiä kohtaan. Thomas Szasz oli äänekkäin psykiatrian legitimiteetin kyseenalaistaja. Kyseenalaistajien mukaan psykiatria ei ollut legitiimi lääketieteen erikoisala.[38] Tämä antipsykiatrinen suuntaus oli anglo-amerikkalaista alkuperää, ja siinä kritisoitiin diagnoosien käyttöä ja käytiin keskustelua psykopatologiasta. Suuntauksen merkittävimpiä edustajia olivat Szaszin ohella muun muassa sosiologit Thomas J. Scheff ja Erving Goffman.[39]

Suuntaus kyseenalaisti psykoosi-, neuroosi- ja persoonallisuushäiriökäsitteiden oikeutuksen ja erilaiset hoitomuodot. Psykiatrien ohella suuntauksen piiriin kuului myös yhteiskuntatieteilijöitä. Sen piirissä oli vallalla ajatus, että kysymys on psykiatrien ja psykologien keinosta kontrolloida poikkeavia ihmisiä. Taustalla oli osin kapitalistisen järjestelmän kritiikki, sillä sen katsottiin tarvitsevan psykiatriaa kontrollikeinona.[40]

Kritiikin kohteena oli hoitomuotojen ohella psykiatristen diagnoosien vähäinen luotettavuus. Samakin potilas saattoi saada eri diagnosoijilta eri diagnoosin, mihin vaikuttaa erityisesti diagnosoijan oma kulttuuritausta.[41] Arvosteluun liittyi diagnoosin leimaavuus, jolla saattaa olla elinikäisiä vaikutuksia.[42]

Suuntaus on kuitenkin hiipunut, kun monien poikkeavuuksien taustalta on löytynyt lääketieteellistä vahvistusta ja samanlaisia psyyken häiriöitä on löydetty myös läntisen psykiatrian ulkopuolelta. Siten mielensairauksien olemassaoloa ei enää kyseenalaisteta.[43] Suomessa suuntauksen ilmentymiä oli muun muassa Marraskuun liike, ja sitä käsiteltiin monissa julkaisuissa, kuten Aatteet pois ja vaatteet ja Goffmanin teoksen suomennoksessa Minuuden riistäjät.[44]

Suuntauksen hyötyjä on ollut, että se toi piileviä psykopatologian kysymyksiä julkiseen keskusteluun.[45] Keskustelusta seurasi konkreettisia tuloksia, kun diagnoosijärjestelmä perusteineen joutui tutkimuksen kohteeksi ja luotiin uusi DSM-järjestelmä.[46] Keskustelu leimaavuudesta kuitenkin jatkui psykiatriassa.[47] Kysymyksiä käsitellään nykyisin transkulttuuripsykiatrian piirissä.[48]

Myöhemmät vaiheet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykiatriassa alettiin keskittyä aivojen välittäjäaineisiin mielenterveyden häiriöiden selittäjänä. Niin kutsuttujen perinteisten antipsykoottisten lääkkeiden rinnalle kehitettiin uudet toisen sukupolven antipsykoottiset lääkeaineet vuoden 1993 paikkeilla (Risperdal, Zyprexa, Seroquel, Geodon ja Abilify).[49]

Vuonna 2013 psykologit yrittivät vaikuttaa Britanniassa lääkkeiden käyttöön psykiatriassa ja sysätä ne taka-alalla, koska halusivat keskittyä hoidossa käsittelemään elämänkokemuksia ja olosuhteita.[50]

Professori Peter Gøtzsche on kritisoinut kirjoissaan psyykenlääkkeiden käyttöä mielenterveyden häiriöiden hoidossa, psykiatrien käsityksiä aivojen kemiallisesta epätasapainotilasta sekä vaatinut psyykenlääkkeiden poistamista markkinoilta.[51][52][53]

Uudet tutkimukset ovat kyseenalaistaneet toisen sukupolven antipsykoottien paremmuuden. Perinteiset antipsykootit ovat sopi­vina annok­sina edelleen käyttö­kel­poisia ja tehok­kaita lääk­keitä. Tällä on merki­tystä eri­tyi­sesti kehit­ty­vissä mais­sa, kos­ka perinteiset antipsykootit ovat paljon halvempia kuin uudet lääkkeet.[49]

Yhdysvalloissa suosituin reseptilääke on antipsykootti Abilify, jonka liikevaihto on seitsemän miljardia dollaria vuodessa.[54] Kukaan tiedä kuinka se toimii. Sitä käytetään masennuksen hoidossa oheislääkkeenä, eikä sen mekanismia masennuksen lievittäjänä tunneta.[55]

Yhdysvalloissa 85 prosenttia toisen sukupolven antipsykoottisista lääkkeistä lääkärit määräävät sellaisiin tarkoituksiin joihin niitä ei ole lääkevirasto hyväksynyt.[56]

Historiallisia epäkohtia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Diagnoosien subjektiivisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksi tunnettu psykiatrian vastaisuudesta kertova kirja on Nick Heatherin vuonna 1976 julkaisema kirja Radikaali psykologia (englanninkielinen nimi Radical Perspectives in Psychology) jossa kirjoittaja kertoo kokeista, joissa muun muassa mieleltään terve henkilö vietiin mielisairaalaan, ja asiasta tietämättömät psykologit tai psykiatrit yllättäen löysivät tukun mielisairausdiagnooseja kyseiseltä potilaalta.

Toista kirjassa mainittua koetta kuvaa seuraava selitys: Joukko potilaita meni alan asiantuntijoiden arvioitaviksi, jolloin tietty prosentti arvioitiin mielenterveysongelmaisiksi. Sen jälkeen mieleltään terveiksi todetut vietiin toiselle alan asiantuntijalle, joka jälleen löysi tietyn prosentin ’mielenterveysongelmaisia’. Tämän jälkeen yhä mieleltään terveeksi jo kaksi kertaa todetut vietiin taas uudelle asiantuntijalle ja taas tietty prosentti saikin ’mielenterveysongelmaisen’ leiman.

D. L. Rosenhanin kuuluisassa kokeessa kahdeksan tervettä koehenkilöä teesskenteli psykoottisia oireita, kuuloharhoja, ja seitsemän heistä diagnosoitiin skitsofreenisiksi, yksi maanisdepressiiviseksi. Koehenkilöt tekivät sairaalassa ollessaan muistiinpanoja, aluksi salaa, myöhemmin julkisesti, ja käyttäytyivät diagnoosin saatuaan normaalisti, mutta heidän käyttäytymistään tulkittiin annetun diagnoosin mukaan.[57]

Käytetyt hoitomuodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykiatrisia hoitoja vastustetaan usein monin eri perustein. Esimerkiksi sähköšokkihoitoja (sähköhoitoa), lobotomiaa ja insuliinišokkihoitoa on vastustettu.[9][58][11][59] Lobotomia oli aivovaurioiden tarkoituksellista aiheuttamista. Myöhemmin lobotomiasta ja insuliinišokeista on luovuttu, mutta sähköhoitoa käytetään vielä nykyään hoitomuotona eräissä mielenterveyden häiriöissä, mutta sen käyttö on harvinaisempaa kuin aikaisemmin.[60]


Diagnoosien väärinkäyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykiatristen diagnoosien avulla toisinajattelijoita on pyritty leimaamaan hulluiksi. Neuvostoliiton toisinajattelijoille tehtyä psykiatrista hoitoa etenkin hiipivän skitsofrenian nimissä arvosteltiin länsimaissa.[61]

Nimiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Joanna Moncrieff, mm. kirjan "The Bitterest Pills: The Troubling Story of Antipsychotic Drugs" kirjoittaja.
 • Peter Gøtzsche, kirjan "Tappava psykiatria ja lääkinnän harha" kirjoittaja.
 • Peter Lehmann, mm. kirjan "Alternatives Beyond Psychiatry" kirjoittaja.
 • James Davies, kirjan "Hajalla - Onneton totuus psykiatrian nykytilasta" kirjoittaja.
 • Thomas Szasz, terapeuttisen valtion ja valtiomuotoisen mielenterveyden (pakkohoito) vastustaja. Mm. kirjojen "The Myth of Mental Illness" ja "Antipsychiatry: Quackery Squared" kirjoittaja.
 • Peter Breggin, mm. kirjan "Your Drug May Be Your Problem: How and Why to Stop Taking Psychiatric Medication" kirjoittaja.
 • Nick Heather, kirjan Radikaali psykologia kirjoittaja. Kirja herätti huomiota koska Heather kokeili psykologian ja psykiatrian toimivuutta kuvaten tekemiään kokeita jossa psykologia paljastui antavan hyvin eri tuloksia riippuen esim. arvioijasta.

Mehiläisen kuntoutusjohtaja psykologi Aku Kopakkala irtisanottiin 2014, kun hän oli antanut YLE:n MOT-ohjelmalle lausunnon, jonka mukaan masennusta voidaan hoitaa lääkkeiden sijaan myös psykologisin keinoin.

Organisaatioita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Järjestöjä joissa antipsykiatrista toimintaa:

 • CEP - Council For Evidence Based Psychiatry, tukea lääkityksen lopettamiselle
 • MindFreedom, mielenterveysjärjestö
 • CCHR - Citizens Commission on Human Rights, skientologien operoima järjestö
 • Center for the Study of Empathic Therapy, Education & Living
 • Mad In America - blogisivusto

Psykiatrian vastaisuus fiktiossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suuren huomion saanutta 1970-luvun elokuvaa Yksi lensi yli käenpesän on pidetty aihepiiriltään psykiatrian vastaisenalähde?; ainakin se kritisoi vallitsevia käytännön epäkohtia.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PatVer­fü, saksalainen hoitotahto estää tahdonvastaisen hoidon aloittamisen (lääkärintutkimus) ihmisille, jotka asuvat Saksassa.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Heather, Nick: Radikaali psykologia. (Alkup. Radical Pers­pectives in Psychology.) Suom. Mirja Rutanen, Weilin + Göös, 1978. ISBN 951-35-1654-7
 • Anna Maria Viljanen, Psykiatria ja kulttuuri. Suomen Antropologinen Seura; Stakes, 1994 ISBN 951-47-8526-6 Stakesin tutkimuksia 37

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. The antipsychiatry movement: Who and why (PDF). Henry A. Nasrallah
 2. Antipsychiatry: Meeting the challenge Nimesh G. Desai
 3. https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/are-psychiatric-medications-making-us-sicker/
 4. https://www.theguardian.com/society/2015/may/12/psychiatric-drugs-more-harm-than-good-expert
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4118946/
 6. https://www.nytimes.com/2015/07/19/opinion/psychiatrys-identity-crisis.html
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4156137/pdf/nihms-623724.pdf
 8. https://www.cbsnews.com/news/psychedelic-therapy-tried-by-patients-for-mental-health-psychological-conditions/
 9. a b c Tom Burns (2006). Psychiatry: A very short introduction, 93–99. 
 10. Your tap water is probably laced with antidepressants
 11. a b Henry A. Nasrallah: The antipsychiatry movement: Who and why (PDF) December 2011.
 12. Mervat Nasser: The rise and fall of anti-psychiatry Psychiatric Bulletin. 1995.
 13. Lääkkeettömät hoidot Harjamäen sairaalassa vuosina 1926-1952. Kukkohovi, Jukka.lähde tarkemmin?
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4695779/
 15. https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/apa-blog/2016/03/homosexuality-as-a-mental-disorder-simply-not-backed-up-by-science
 16. https://www.huffingtonpost.com/2013/06/04/gender-dysphoria-dsm-5_n_3385287.html
 17. https://www.psychologytoday.com/blog/talking-about-trauma/201705/denmark-declassifies-transgender-mental-illness
 18. The Political Uses of Psychiatric Labels Psychology Today. Viitattu 21.12.2017. (englanniksi)
 19. Thomas Szasz: Schizophrenia: The Sacred Symbol of Psychiatry. Syracuse, NY: Syracuse University Publications in Continuing Education, 2004-01-01. ISBN 9780815602248. Teoksen verkkoversio (viitattu 21.12.2017). English
 20. ‪The Myth of the Chemical Cure‬: ‪A Critique of Psychiatric Drug Treatment‬. Palgrave Macmillian, 2009. ISBN 978-0230574328.
 21. Simone Silvestri et al.: Increased dopamine D2 receptor binding after long-term treatment with antipsychotics in humans: a clinical PET study Psychopharmacology (Berl). 2000 Oct;152(2):174-80.. 2000.
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499420
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2838993/
 24. Mielen sairastumisesta voi parantua – Keroputaan mallissa kohdataan potilas ihmisenä
 25. Mind Reading: A Neuromarketing Study for Anti-Tobacco Organizations (PDF). Professor Chaplin
 26. Neuromarketing techniques in pharmaceutical drugs advertising. A discussion and agenda for future research. G Orzan, IA Zara, and VL Purcarea
 27. http://www.critpsynet.freeuk.com/pharmaceuticalindustry.htm
 28. http://banmarchive.org.uk/collections/soundings/06_63.pdf
 29. http://www.academyanalyticarts.org/uren-psychiatry-capitalism
 30. http://www.inquiriesjournal.com/articles/283/2/the-history-of-mental-illness-from-skull-drills-to-happy-pills
 31. https://global.britannica.com/biography/Benedict-Augustin-Morel
 32. http://paulturnbull.org/?q=node/31
 33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18516511
 34. The Oxford Handbook of the History of Eugenics. s. 141
 35. Psykiatria ennen, nyt ja tulevaisuudessa - mieli ja aivot, mania ja masennus 7.6.2006. Helsingin Yliopisto. Viitattu 4.1.2008.
 36. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1341-8/urn_isbn_978-952-61-1341-8.pdf Suomalaisen psykiatriatieteen juuria etsimässä : psykiatria tieteenä ja käytäntönä 1800-luvulta vuot - UEF Electronic Publications - Itä-Suomen yliopisto
 37. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1828151/
 38. https://www.researchgate.net/publication/51690506_The_attack_of_psychiatric_legitimacy_in_the_1960s_Rhetoric_and_reality
 39. Viljanen s. 32, 35
 40. Viljanen s. 2, 32
 41. Viljanen s. 32
 42. Viljanen s. 35
 43. Viljanen s. 36
 44. Viljanen s. 32 alaviite 25
 45. Viljanen s. 38–39.
 46. Viljanen s. 37
 47. Viljanen s. 39
 48. Viljanen s. 33
 49. a b Huttunen, Matti O.: Psykoosien hoidossa käytettävät lääkkeet Duodecim. 24.9.2017. Viitattu 18.03.2018.
 50. Psykologit käyvät psykiatrien kimppuun Britanniassa Yle Uutiset. Viitattu 26.6.2017.
 51. "Masennuslääkkeistä enemmän haittaa kuin hyötyä" – Psykiatrit tyrmäävät professorin HS:lle esittämän väitteen mtv.fi. Viitattu 26.6.2017.
 52. Lääkkeet - terveyttä vai rahastusta? Viitattu 26.6.2017.
 53. Arvostettu professori tyrmää psyykenlääkkeet ja vaatii niiden poistamista markkinoilta: enemmän haittaa kuin hyötyä Helsingin Sanomat. 9.3.2017. Viitattu 26.6.2017.
 54. https://www.huffingtonpost.com/art-levine/abilify-is-top-selling-us_b_6282684.html
 55. https://www.alternet.org/most-popular-drug-america-antipsychotic-and-no-one-really-knows-how-it-works
 56. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999754
 57. Viljanen s. 35 alaviite 29
 58. Your tap water is probably laced with antidepressants
 59. Mervat Nasser: The rise and fall of anti-psychiatry Psychiatric Bulletin. 1995.
 60. Lääkkeettömät hoidot Harjamäen vuosina 1926-1952. Kukkohovi, Jukka.
 61. David Semple, Roger Smyth, Jonathan Burns, Oxford handbook of psychiatry 2005 Oxford University Press Oxford ISBN 0198527837 sivu 6 [1]

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Thomas Szasz: The Myth of Mental Illness (1961)
 • Peter C. Gøtzsche: Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Sitruuna, 2014 ISBN 978-952-5701-40-1
 • Peter C. Gøtzsche: Tappava psykiatria ja lääkinnän harha. Sitruuna, 2016 ISBN 978-952-5701-58-6
 • James Davies: Hajalla. Onneton totuus psykiatrian nykytilasta. Basam books, 2015. ISBN 978-952-2603-63-0

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]