Malline:Todennäköisyysjakauma

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Käyttöohje[muokkaa wikitekstiä]

Malline:Todennäköisyysjakauma luo artikkelin oikeaan reunaan tietolaatikon, jonka sisältö perustuu annettuihin parametreihin. Mallineen käyttämiseksi kopioi seuraava koodi artikkeliin ja täytä vaaditut parametrit. Parametrien nimet ovat englanniksi, jotta englanninkielisen Wikipedian artikkeleissa käytetyt tietolaatikot on helpompi kopioida suomenkieliseen Wikipediaan. Ainoastaan mallineen nimi tulee vaihtaa muodosta Infobox probability distribution muotoon Todennäköisyysjakauma.

{{Todennäköisyysjakauma
| name    = 
| type    = 
| pdf_image = 
| cdf_image = 
| notation  = 
| parameters = 
| support  = 
| pdf    = 
| cdf    = 
| mean    = 
| median   = 
| mode    = 
| variance  = 
| skewness  = 
| kurtosis  = 
| entropy  = 
| mgf    = 
| cf     = 
| pgf    =
| fisher   = 
}}

Parametrit[muokkaa wikitekstiä]

 • name — Nimi tietolaatikon päällä; nimen tulee sisältää myös sana "jakauma", esimerkiksi "Normaalijakauma", "Eksponentiaalijakauma" (valinnainen parametri).
 • type — mahdollisia arvoja ovat "discrete" (tai "mass"), "continuous" (tai "density") ja "multivariate". Mallineessa tulee käyttää englanninkielisiä termejä, joiden merkitys suomeksi on "diskreetti", "massa", "jatkuva", "tiheys" ja "moniulotteinen".
 • pdf_image — tiheysfunktio kuva ja muuta tekstiä, kuten: [[Image:xxx.svg|250px]]<br/>teksti tähän (valinnainen parametri).
 • cdf_image — kertymäfunktion kuva ja muuta tekstiä, kuten: [[Image:yyy.svg|250px]]<br/>teksti tähän. (valinnianen parametri).
 • notation — jakauman tyypillinen merkintä, esimerkiksi . Merkinnän tulee sisältää kaikki jakaumaparametrit, jotka on selostettu seuraavassa kohdassa.
 • parameters — jakaumaperheen parametrit (kuten μ ja σ2 normaalijakauman tapauksessa).
 • support — jakauman määrittelyjoukko, joka voi riippua parametreista. Esitä tämä muodossa <math>x \in jokin joukko</math> jatkuville jakaumille, ja muodossa <math>k \in jokin joukko</math> diskreeteille jakaumille.
 • pdf — tiheysfunktio (tai massatiheysfunktio), kuten: <math>\frac{\Gamma(r+k)}{k!\,\Gamma(r)}\,p^r\,(1-p)^k \!</math>. Jätä pois funktio nimi, kuten "ƒ(x;μ,σ2)".
 • cdf — kertymäfunktio, esimerkiksi: <math>I_p(r,k+1)\text{ missä }I_p(x,y)</math> on [[säännöllistetty epätäydellinen Beta-funktio]].
 • meankeskiarvo tai odotusarvo.
 • medianmediaani, vain yksihuippuisille jakaumille.
 • modemoodi.
 • variance — jakauman varianssi tai kovarianssimatriisi useampiulotteisen jakauman tapauksessa.
 • skewnessvinous.
 • kurtosishuipukkuus.
 • entropyinformaatioteoreettinen entropia.
 • mgfmomentit generoiva funktio, esimerkiksi: <math>\left(\frac{p}{1-(1-p) e^t}\right)^r \!</math>.
 • char tai cfkarakteristinen funktio, kuten: <math>\left(\frac{p}{1-(1-p) e^{i\,t}}\right)^r \!</math>.
 • pgftodennäköisyydet generoiva funktio.
 • fisher — mallin Fisherin informaatiomatriisi.
 • intro — valinnainen viesti, joka näytetään ennen tietolaatikon muuta sisältöä.
 • marginleft — tietolaatikon vasemmanpuoleisen marginaali koko (oletus: 1em).
 • box_width — tietolaatikon leveys (oletus: 325px).