Katallaktiikka

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Katallaktiikka tai katallaksia on taloustieteilijä Friedrich von Hayekin kehittämä termi, joka on tarkoitettu vaihtoehdoksi sanalle talous (economy). Sana on peräisin kreikan kielen sanasta ”katallasso” (καταλλάσσω), joka tarkoittaa karkeasti suomeksi ”vaihtaa” tai ”muuttaa vihollinen ystäväksi”.

Hayek kritisoi talouden englannin kielistä nimeä ”economy”, joka periytyy kreikan kielen kantasanasta oikonómos (οἰκονόμος). Oikonómos tarkoittaa ”kotitalouden hoitoa”, mikä on Hayekin mielestä liian suppea käsite taloudelliselle toiminnalle ja antaa virheellisen käsityksen siitä, kuinka se olisi taloudellisten toimijoiden ainoa tavoite. Hayekin mukaan taloudessa on kyse lukuisten eri toimijoiden toiminnasta vapaaehtoisilla markkinoilla, joissa heillä kaikilla on hyvin erilaisia tavoitteita, joidenka saavuttamiseksi he tarvitsevat muiden toimijoiden kanssa tehtäviä vaihtoja.