Gothan ohjelman arvostelua

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Gothan ohjelman arvostelua (saks. Kritik des Gothaer Programms) on asiakirja, joka perustuu Karl Marxin toukokuun 1875 alussa Saksan sosiaalidemokraattiselle työväenpuolueelle (SDAP) kirjoittamaan kirjeeseen.

Tarjoamalla Marxin yksityiskohtaisimman lausunnon vallankumouksellisen strategian ohjelmallisista kysymyksistä, asiakirjassa keskustellaan "proletariaatin diktatuurista", kapitalismista kommunismiin siirtymisen ajanjaksosta, työväenluokan kansainvälisyydestä sekä työväenluokan puolueesta. Asiakirjassa Marx huomionarvoisesti selventää ristiriitaa kommunistisen yhteiskunnan ensimmäisen ja ylemmän vaiheen välillä. Kuvaillessaan ensimmäistä vaihetta hän toteaa, että "yksilö saa yhteiskunnalta juuri sen, mitä hän sille antaa", joskus määrittelemättömässä tulevaisuudessa koittavaa ylempää vaihetta hän kuvaili fraasilla "Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan".[1]

Marxin kuoleman jälkeen julkaistu Gothan ohjelman arvostelua oli yksi hänen viimeisistä merkittävistä kirjoituksistaan.[1] Kirjeen kritiikin kohteena on Gothan ohjelma, ehdotettu puoluefoorumin manifesti tulevalle puoluekongressille, jonka oli tarkoitus tapahtua Gothan kaupungissa. Puoluekongressissa SDAP ("Eisenakkerit", kotoisin Eisenachista) aikoi yhdistyä Saksan yleisen työväenyhdistyksen (ADAV, "Lassallelaiset", Ferdinand Lassallesta) kanssa muodostaakseen yhtenäisen puolueen. Eisenakkerit lähettivät yhtenäisen puolueohjelmaluonnoksen Marxille kommentoitavaksi. Marx piti Lassallen vaikutusta negatiivisena sekä piti Lassallea opportunistina, joka oli halukas rajoittamaan työntekijöiden liikkeen vaatimuksia vastineeksi hallituksen myöntämille myönnytyksille. Gothassa toukokuun lopulla 1875 pidetyssä kongressissa ohjelmaehdotus kuitenkin hyväksyttiin pienin muutoksin Saksan sosiaalidemokraattinen puolueen (SPD) toimesta, josta tulisi yksi Saksan merkittävimmistä puolueista. Friedrich Engels julkaisi Marxin ohjelmallisen kirjeen vasta myöhemmin vuonna 1891.

Gothan ohjelmassa esitettiin maltillinen, luonnollisesti kehittyvä tie sosialismiin vastakohtana ortodoksisten marxilaisten vallankumoukselliselle lähestymistavalle. Tämän seurauksena jälkimmäiset väittivät sen olevan revisionistinen ja tehoton.[2]

  1. a b Sen, Amartya: Marx after Kornai. Public Choice, 19.08.2020. Kluwer Academic Publishers. doi:10.1007/s11127-020-00838-x. ISSN 1573-7101. (englanniksi)
  2. The Gotha and Erfurt Programs Hanover Historical Texts Project. Viitattu May 8, 2013.