Foinikialainen kirjaimisto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Foinikialainen kirjaimisto kehittyi vuoden 1050 eaa. tienoilla Foinikiassa, nykyisen Libanonin seudulla. Kauppiaskansan mukana kirjoitusjärjestelmä levisi tehokkaasti eri alueille ja siitä kehittyivät puunilainen (Karthagon) kirjoitus, muinaisheprealainen kirjoitus sekä aramean ja kreikan kirjaimisto. Kreikan kirjaimistosta syntyivät edelleen kyrillinen ja latinalainen kirjaimisto.

Puunilainen kirjoitus hävisi Karthagon valtakunnan tuhouduttua ja muinaisheprealainen kirjoitus korvautui aramean kirjaimistosta kehittyneellä heprean neliökirjoituksella, muinaisheprealaisesta kirjoituksesta edelleen kehittyneellä samarialaisella kirjoituksella on enää noin 550 käyttäjää.

Nykyisin uskotaan että foinikialaiset eivät olleet aakkoskirjoituksen ensimmäisiä keksijöitä, vaan jokin heitä edeltänyt kanaanilainen kansa.

Kirjain Nimi Merkitys Vastaava kirjain
heprealainen arabialainen kreikkalainen latinalainen kyrillinen
Aleph ʼāleph härkä א Αα Aa Аа
Beth bēth talo ב Ββ Bb Бб, Вв
Gimel gīmel kameli ג Γγ Cc, Gg Гг
Daleth dāleth ovi ד Δδ Dd Дд
He ikkuna ה Εε Ee Ее, Єє
Waw wāw koukku ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
Zayin zajin ase ז Ζζ Zz Зз
Heth ḥēth aita ח Ηη Hh Ии
Teth ṭēth pyörä ט Θθ Фф
Yodh yōdh käsivarsi י Ιι Ii, Jj Іі
Kaph kāph kämmen כ Κκ Kk Кк
Lamedh lāmedh sauva, tutkain ל Λλ Ll Лл
Mem mēm vesi מ Μμ Mm Мм
Nun nun käärme נ Νν Nn Нн
Samekh sāmekh kala ס Ξξ, Χχ Xx Хх
Ayin ʿayin silmä ע Οο Oo Оо
Pe suu פ Ππ Pp Пп
Sade ṣādē papyrus צ Цц, Чч
Qoph qōph apina ק Qq
Res rēš pää ר Ρρ Rr Рр
Sin šin hammas ש Σσ Ss Сс, Шш
Taw tāw risti, merkki ת Ττ Tt Тт