Espoon Asunnot

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Espoonkruunu)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Espoon Asunnot Oy (Espoonkruunu Oy)
Yritysmuoto osakeyhtiö
Perustettu 1999
Toimitusjohtaja Jaakko Kammonen
Kotipaikka Espoo
Toiminta-alue 14 500 vuokra-asuntoa
Tuotteet asuntojen vuokraaminen
Liikevaihto 129,2 milj. € (2016)
Liikevoitto 28,3 milj. € (2016)
Henkilökuntaa 103 (2016)
Omistaja Espoon kaupunki
Kotisivu espoonasunnot.fi

Espoon Asunnot Oy (syyskuuhun 2012 asti Espoonkruunu Oy) on Espoon kaupungin omistama yhtiö, jonka tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että vuokrat käytetään asiakkaiden hyväksi asuntojen, asumisympäristön ja kiinteistöjen parantamiseen.

Nimi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espoonkruunu Oy:n toiminimi muutettiin Espoon Asunnot Oy:ksi vuonna 2012. Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri on 12. syyskuuta 2012 merkinnyt rekisteriin Espoonkruunu Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Yhtiö on rekisteröinyt aputoiminimen Espoonkruunu, mikä mahdollistaa entisellä nimellä toimimisen. Tällöin Oy-lyhennettä ei enää käytetä. Nimenmuutos perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen 21. kesäkuuta 2012. Yhtiön viestinnässä uusi toiminimi otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2013.

Perustehtävä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espoon Asunnot Oy:n missio on tarjota mahdollisuus kohtuuhintaiseen ja joustavaan vuokra-asumiseen Espoossa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin alueella sijaitsevia vuokratalokiinteistöjä ja vuokra-asuntoja. Yhtiö voi toimia rakennuttajana ja tehdä rakennuttamissopimuksia. Yhtiö huolehtii asukkaiden yhteistoimintaedellytysten ja asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tarjoaa isännöinti- ja huoltopalveluja.

Espoon Asunnot Oy:n toiminnan tarkoitus on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja Espoon kaupungin kilpailukykyä. Yhtiö toteuttaa tarkoitustaan tuottamalla vuokra-asuntopalveluja laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä jaa osinkoa eikä varoja vapaan oman pääoman rahastosta. Osakepääomaa ei voida alentaa varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö ei voi hankkia, lunastaa tai ottaa pantiksi omia osakkeitaan. Yhtiön purkautumis- ja rekisteristä poistumistilanteessa osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta.

Asunnot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espoon Asunnot Oy:lla on tällä hetkellä noin 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti. Tavoitteena on aloittaa 300 uuden asunnon rakentaminen vuosittain. Vuonna 2011 aloitettiin yhteensä 159 uuden asunnon rakentaminen.

Espoon Asunnot Oy:n asunnoissa asuu lähes 30 000 ihmistä. Asukasvalinta perustuu tarvehankintaan - asunnon saantiin vaikuttavat asunnontarve, varallisuus ja tulot. Kiinteistöjä Espoon Asunnot Oy:llä on 295 kappaletta. Suurin osa kiinteistöistä on arava- tai korkotukilainoitettuja, vapaarahoitteisia kiinteistöjä on kuusi. Arava-asuntojen keskineliövuokra vuonna 2012 oli 10,52 €/kk.

Asunnoista suurin osa eli 71 prosenttia on kerros- tai pienkerrostaloissa. Rivi- ja luhtitaloissa asunnoista on 27 prosenttia. Paritaloissa asunnoista on vain pari prosenttia. Pieniä asuntoja kysytään paljon, siksi niitä on rakennutettu eniten viime vuosina. Lähes puolet asunnoista on kaksioita. Yksiöitä ja isoja asuntoja eli 4-6 huoneen asuntoja on noin 13 prosenttia.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espoonkruunu Oy perustettiin 1. joulukuuta 1999 yhdistämällä 12 vuokrataloyhtiötä yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhtiön toiminta on laajentunut nopeasti, kun aiemmin ulkoistetut tehtävät on otettu itse hoidettavaksi. Vuonna 2016 Espoon Asunnot Oy:n palveluksessa on 103 ihmistä.

Hallinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhtiön määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Yhtiökokous toimii Espoon Asunnot Oy:n ylimpänä päätöksentekoelimenä, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat ja vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa sekä vahvistaa yhtiön strategian. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista kaksi on asukkaiden vaalilla valitsemaa asukasjäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen asukasjäsenten toimikausi muuttui kaksivuotiseksi vuonna 2009.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan tukena konsernin strategian laatimisesta ja toteutumisesta.

Johtoryhmä käsittelee kaikki strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä.

Savuttomuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaikki uudet Espoon Asunnot Oy:n asunnot ovat savuttomia. Ensimmäinen kokonaan savuton kiinteistö valmistui Espoon Kalajärvelle kesällä 2009. Isomäki 27:ssä savuttomuus ulottuu myös kiinteistön piha-alueelle, lasten leikkipaikoille ja muille yleisille paikoille.

Savuttomuutta edistetään Espoon Asunnoissa rajoittamalla tupakointia uusissa ja peruskorjatuissa taloissa. Uusissa eli vuoden 2009 jälkeen valmistuneissa kiinteistöissä tupakointi on sallittu vain tupakointiin varatuilla paikoilla. Myös vuoden 2009 jälkeen peruskorjatuissa kiinteistöissä tupakointi on sallittu ainoastaan tupakointiin varatuilla paikoilla.

Uuteen tai peruskorjattuun asuntoon muuttava allekirjoittaa muuttaessaan tupakointia rajoittavan vuokrasopimuksen ja samalla hän ottaa vastattavakseen tupakoinnin asunnolle mahdollisesti aiheuttamat vauriot.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]