Konserni

Wikipedia
Ohjattu sivulta Emoyhtiö
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä.[1]

Määräysvalta muodostuu yleensä silloin, kuin yrityksellä on yli 50 prosentin äänivalta omistamastaan toisesta yrityksestä.[2] Määräysvalta muodostuu myös silloin, jos yrityksellä on oikeus nimittää enemmistö toisen yrityksen hallituksesta tai vastaavasta toimielimestä, tai muutenkin, jos toinen yritys tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yrityksiä johdetaan yhteisesti.[3]

Emoyhtiö tai emoyritys on konsernin yhtiöistä se, jolla on määräysvalta konsernin muihin yhtiöihin (tytäryhtiöihin) nähden.[4]

Tytäryhtiö tai tytäryritys on yhtiö, johon konsernin emoyhtiöllä on määräysvalta.[4]

Sisaryhtiö tai sisaryritys tarkoittaa emoyhtiön välittömiä tytäryhtiöitä suhteessa keskenään.[4]

Osakkuusyritys on Suomen kirjanpidossa sellainen konserniin kuulumaton yritys, johon toisella yrityksellä kuitenkin on huomattava vaikutusvalta. Lähtökohtaisesti näin on silloin, kun toinen yritys omistaa (joko suoraan tai tytäryritystensä kautta) vähintään viidesosan mutta enintään puolet sekä osakkuusyrityksen pääomasta että äänimäärästä.[5]

Alakonserni on konserni, jonka emoyhtiö on jonkin toisen konsernin tytäryhtiö.[6]

Konsernin taloudellinen tulos ja asema esitetään konsernitilinpäätöksellä, joka esitetään siten kuin se olisi yksittäisen yhtiön tilinpäätös.[2]

Konsernien tyyppejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Konsernia, joka on levittäytynyt useille toimialoille (joiden keskinäinen synergia on heikko), voidaan kutsua konglomeraatiksi.[4]


Konsernia, jossa osien välinen yhteistoiminta ja synergia on suuri, kutsutaan konsortioksi.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Tilastokeskus: Käsitteet ja määritelmät Viitattu 23.6.2007.
  2. a b Pörssisäätiö: Sanasto Viitattu 23.6.2007.
  3. Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) 1:5 §
  4. a b c d Taloustiedon taloussanasto. Taloustieto r.y. 1987
  5. Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) 1:7–8 §
  6. Tilastokeskus: Alakonserni Viitattu 11.10.2014