Afrikkalaisamerikkalainen englanti

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Afrikkalaisamerikkalainen englanti on Yhdysvaltain mustan väestönosan käyttämä amerikanenglannin muoto. Jotkut kielitieteilijät pitävät sitä amerikanenglannin murteena, mutta osa pitää sitä kokonaan omana kielenään[1]. Kielestä on käytetty useita englanninkielisiä nimiä, jotka ovat vaihtuneet ajan myötä, kuten African-American Vernacular English (AAVE), African-American English, Afro-American English, Black English Vernacular (BEV), American Black English, Black English, sekä Ebonics.[2] Afrikkalaisamerikkalainen englanti on syntynyt valkoisesta amerikanenglannista, Karibian kreoleista sekä afrikkalaisista kielistä, jotka tulivat orjien mukana Yhdysvaltoihin 1600–1800-luvuilla[1].

Jotkut Etelä-Carolinan, Georgian ja pohjoisen Floridan rannikolla sekä Sea Islands -saarilla asuvat afroamerikkalaiset puhuvat yhä 1700-luvulla syntynyttä kreolikieltä nimeltä gullah, jossa on erityisen paljon afrikkalaisia ja karibialaisia vaikutteita.[3][4]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Afrikkalaisamerikkalainen englanti syntyi 1500–1800-luvuilla Yhdysvaltain Etelävaltioihin tuotujen orjien kielenä. Kielessä onkin säilynyt afrikkalaisia piirteitä, kuten sananalkuinen [d] < th, olla-verbin poisjättäminen sekä tietyt verbaalisen kaksintaistelun muodot puhekulttuurissa.[5][6] Alun perin kieli toimi myös amerikanafrikkalaisten välisenä salakielenä[7]. Kieli levisi mustan väestön muuttoliikkeen kautta myös pohjoisen suuriin kaupunkeihin.[3]

Asema[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Selkeimmin amerikanenglannin yleiskielestä eroavaa afrikkalaisamerikkalaisen englannin muotoa käyttää mustan väestön vähiten koulutettu osa. Korkeammin koulutettujen mustien kieli muistuttaa enemmän yleiskieltä.[8]

Yhdysvalloissa on viime aikoina usein keskusteltu siitä, tulisiko afrikkalaisamerikkalaista englantia käyttää kouluopetuksessa yhdessä amerikanenglannin yleiskielen kanssa, vai tulisiko sitä pitää pelkkänä slangina, joka ei kuulu kouluun. Käyttöönoton vastustajien mukaan afrikkalaisamerikkalaisen englannin käyttö estää yksilön sosioekonomisen nousun.[9]

Ominaispiirteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ääntäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

R ei äänny vokaalin jälkeen (esimerkiksi car [ka:]). L jää joskus ääntymättä sanan lopussa (esimerkiksi hep < help, sef < self). Jotkin sananloppuiset konsonanttiyhtymät lyhenevät (esimerkiksi des < desk, col < cold, talk < talked). -in korvaa -ing:n (esimerkiksi comin < coming). Sananalkuinen th äännetään [d] (esimerkiksi dat < that). Sananloppuinen th äännetään [f] (esimerkiksi souf < south). Sanan ensimmäisen tavun paino voi korostua (esimerkiksi pólice < police).[10]

Kielioppi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kieltoa voidaan ilmaista moninkertaisella negaatiolla (esimerkiksi No girl can't wear no platform shoes). It korvaa sanan there ilmaisussa It ain't no < There is no. Sanat are ja will jätetään joskus pois (esimerkiksi We comin ja We be here). Monikon tunnus, omistusliite ja menneen ajan tunnus jätetään usein pois (esimerkiksi He got < He's got, Dey talk all night < They talked all night). Apuverbiä do voidaan käyttää kieltoilmaisussa (esimerkiksi It don't all be her fault). Apuverbiä be voidaan käyttää ilmaisemaan toistuvaa tekemistä (esimerkiksi Dey be fightin < They are always fighting). Painotettu been ilmaisee kaukaista menneisyyttä (esimerkiksi Ah been see dat movie < I saw that movie long ago). Aikomusta ilmaisee partikkeli a (esimerkiksi Ah'm a hep you < I'm going to help you). Steady kuvaa jatkuvaa tekemistä (esimerkiksi Dey steady be good < They are always good). Come toimii joskus puolittain apuverbinä (esimerkiksi He come tellin me some story < He told me a lie). Like tarkoittaa joskus 'melkein' (esimerkiksi Ah like to die when she tol me dat < I almost died when she told me that).[11]

Sanasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Afrikkalaisamerikkalaisessa englannissa on joitain afrikkalaisia lainasanoja, kuten yam ('bataatti') ja tote ('kantaa'). Jotkin kieliopilliset muodot ovat myös peräisin Afrikasta, kuten toistuvaa tekemistä kuvaava be. Yleisiä etnistä yhteenkuuluvuutta kuvaavia tai pejoratiivisia sanoja ovat homeboy, brother, bloods, nigga ja honkie. Sanaa bad ('paha/huono') käytetään merkityksessä 'hyvä'. Crib, hip ja dude tulevat myös afrikkalaisamerikkalaisesta englannista ja ovat levinneet yleiseen käyttöön.[12]

Puhekulttuuri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Afrikkalaisamerikkalaiseen kielenkäyttöön kuuluu myös monia tyypillisiä puhetyylejä. Yksi näistä on räppäys, joka tarkoittaa riimien rytmikästä artikulointia, ja se on myös antanut nimensä rap-musiikkityylille. Toinen on jivin, sanoilla leikittely, jonka tarkoitus on usein hämätä ulkopuolista. Kolmas on soundin, sanallinen kaksintaistelu.[13]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • McArthur, Tom: Oxford Guide to World English. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 019-860771-7.
 • Smitherman, Geneva: Talkin That Talk : Africian American Language and Culture. Lontoo: Routledge, 1999. ISBN 9780203065419.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Smitherman 1999, s. 20
 2. McArthur 2002, s. 189
 3. a b McArthur 2002, s. 190–191
 4. Virginia Mixson Geraty: The Gullah Creole Language Charleston County Public Library. Viitattu 28.4.2013.
 5. Smitherman 1999, s. 20–21
 6. McArthur 2002, s. 190–191
 7. Smitherman 1999, s. 19
 8. McArthur 2002, s. 191–192
 9. McArthur 2002, s. 190
 10. McArthur 2002, s. 192
 11. McArthur 2002, s. 192–193
 12. McArthur 2002, s. 193
 13. McArthur 2002, s. 193–194