Wikipedia:Kommenttipyyntö

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Wikipedia:KP)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikipediaa rakennettaessa kaikki ei aina suju parhain päin. Kommenttipyynnön avulla on mahdollista pyytää yhteisön apua ja näkemystä ongelmatilanteisiin.

Kommenttipyynnöllä voi pyytää muita Wikipedian käyttäjiä osallistumaan sellaiseen keskusteluun, jonka osapuolet eivät yrityksestä huolimatta ole päässeet yhteisymmärrykseen tai joka on muodostunut tai muodostumassa riitaiseksi. Kommenttipyynnöt voivat koskea mitä tahansa Wikipedian käyttäjien välistä kanssakäymistä tai toimia, kunhan niistä on ensin käyty keskustelua. Kommenttipyynnön tarkoituksena on sovitella ongelmaa ja löytää ulkopuolisen näkökulman avulla reilu ratkaisu ongelmiin. Kuka tahansa Wikipedian käyttäjä voi tehdä kommenttipyynnön ja kaikki voivat osallistua siitä käytävään keskusteluun.

Useimmiten kärjistyneet tilanteet voidaan parhaiten ehkäistä ja ratkaista käyttäjien järkevällä keskustelulla ja olemalla kohtelias, kärsivällinen, konsensushakuinen ja neutraali. Wikipediassa on kuitenkin keskusteluita, joissa yksi tai useampi näistä aineksista puuttuu. Kommenttipyynnön jättäminen on vaihtoehto sellaisessa tilanteessa, jossa keskustelun osapuolet eivät omin voimin pääse keskustelussa eteenpäin. Tällöin muut käyttäjät voivat antaa ulkopuolisen näkemyksensä ja ratkaisuehdotuksensa.

Kommenttipyynnöt muista käyttäjistä

[muokkaa wikitekstiä]

Kommenttipyynnön voi jättää käyttäjien välisistä erimielisyyksistä tai muista ongelmista, joissa tarvitaan sovittelua. Vaihtoehtoisesti kommenttipyynnön voi jättää yksittäisen käyttäjän toimintatavoista, jos niitä voidaan pitää ongelmallisina Wikipedian kehittämisen ja yhteisön kannalta. Kommenttipyyntö voi olla osa käyttäjän ylläpitäjyyden poistamiseen liittyvää keskustelua esimerkiksi ylläpitotyökalujen väärinkäyttöön liittyen.

Kommenttipyyntöä tehdessä on erityisesti syytä pitää mielessä, että muut käyttäjät ovat oikeita ihmisiä. Tämän vuoksi esitetyiltä väitteiltä ja ehdotetuilta toimenpiteiltä edellytetään erityistä tarkkuutta. Epämääräisiä syytöksiä ei suvaita. Muista myös, että yksittäiset rikkomukset harvemmin ovat riittävä peruste kommenttipyynnön jättämiselle. Ilmeisen aiheettomat tai häiriköintimielessä tehdyt kommenttipyynnöt poistetaan.

Kuinka jätän kommenttipyynnön?

[muokkaa wikitekstiä]

Kommenttipyyntöön tulee sisältyä seuraavat asiat:

  • Anna lyhyt, ytimekäs ja mahdollisimman neutraali kuvaus käsiteltävästä ongelmasta ja mahdollisista eroavista näkökannoista.
  • Kerro kommenttipyynnössä, mitä ulkopuolista materiaalia keskustelun kohteena on ollut.
  • Erittele kommenttipyynnön kannalta keskeiset käytännöt, käytösohjeet ja tyyliohjeet.
  • Linkitä mahdollisiin muokkauksiin jotka rikkovat näitä käytänteitä.
  • Jos esität käyttäjiin kohdistuvia syytöksiä, tee ehdottoman selväksi ketä syytät ja mistä.
  • Selvitä tarkasti, mitkä ovat ne käsiteltävät asiat, joihin toivot muiden käyttäjien näkemystä.
  • Esitä kiistaan ratkaisuehdotus tai vaihtoehtoisesti pyydä sellaista muulta yhteisöltä.

Huomaa, että kommenttipyynnön jättämistä toimenpiteenä ei tarvitse perustella.

Kirjoita kommenttipyyntö tämän sivun uudelle alasivulle käyttäen seuraavaa lomaketta:


Kun kommenttipyyntö on valmis:

  1. Lisää wikilinkki kommenttipyyntöösi alla olevaan osioon "Avoinna olevat kommenttipyynnöt..." sopivan aiheotsikon alle ja allekirjoita se pelkällä ajankohdalla viidellä tildellä (~~~~~). Älä sisällytä kommenttipyyntöä tälle sivulle. (Mallikoodi: [[Wikipedia:Kommenttipyyntö/Majakka ja Perävaunu]] ~~~~~)
  2. Jätä kommenttipyynnön tekemisestä huomautus keskustelusivulle, jossa käytyyn keskusteluun liittyen kommenttipyyntö on tehty.
  3. Jos kommenttipyyntösi sisältää käyttäjiin kohdistuvia syytöksiä, ilmoita tekemästäsi kommenttipyynnöstä näille käyttäjille heidän keskustelusivullaan, jotta heillä on mahdollisuus vastata siihen.

Menettelytapoja kommenttipyynnöissä

[muokkaa wikitekstiä]

Jos toinen käyttäjä on tehnyt kommenttipyynnön sinua koskien, voit esittää oman näkemyksesi asiaan kommenttipyynnön omalla sivulla.

Kommenttipyynnöistä käytävä keskustelu käydään kommenttipyyntökohtaisella sivulla, ei tällä sivulla. Keskustelu voi olla hyvinkin kärjistynyttä, joten muista omalta osaltasi käydä keskustelua rakentavassa hengessä ja noudattaa käytäntöjä ja hyviä tapoja.

Vaikka kommenttipyynnöt eivät ole varsinaisia selkeästi tarkoitusta varten käynnistettyjä äänestyksiä, niin erikseen omiin osioihinsa kirjoitettujen näkemysten tai ratkaisuehdotusten kanssa samaa mieltä tai eri mieltä voivat olla ainoastaan äänioikeutetut rekisteröityneet käyttäjätunnukset kirjaamalla asianmukaisten otsikoiden alle oman mielipiteensä perustelujen kera tai ilman perusteluja. Muutoin kommenttipyynnön voi avata, omia näkemyksiä tai ratkaisuehdotuksia saa esittää ja keskusteluun osallistua kuka tahansa Wikipedian käyttäjä.

Kommenttipyynnön jälkeen

[muokkaa wikitekstiä]

Kommenttipyyntö suljetaan ja arkistoidaan, kun osapuolet ja yhteisö pääsevät yhteisymmärrykseen tai kun keskustelu tyrehtyy. Arkistoitua kommenttipyyntöä ei saa enää muokata.

Ellei kommenttipyynnön myötä käyty keskustelu tuo parannusta tilanteeseen, on asia mahdollista viedä Wikipedian välityslautakunnan käsiteltäväksi. Välityspyyntö on kuitenkin äärimmäinen toimenpide, johon on syytä turvautua vasta kun kommenttipyynnön käsittely on ajautunut umpikujaan.

Avoinna olevat kommenttipyynnöt aiheittain

[muokkaa wikitekstiä]

Tiettyjä artikkeleita koskevat

[muokkaa wikitekstiä]

Käyttäjiä koskevat

[muokkaa wikitekstiä]
 Arkistoidut kommenttipyynnöt artikkeleista  (16 kpl)
 Arkistoidut kommenttipyynnöt käyttäjistä  (91 kpl)
 Arkistoidut kommenttipyynnöt muista aiheista  (20 kpl)