Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto on yksityisen turvallisuusalan esimiestutkinto, joka antaa pätevyyden vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi. Tutkinnosta käytetään yleisesti lyhennettä TVEAT. 1. päivänä tammikuuta 2017 voimaan astuneen uudistetun lain yksityisistä turvallisuuspalveluista mukaan vain turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia yksityisen vartioimisliikkeen vastaavana hoitajana. Tämä vahvistaa yksityiselle turvallisuusalalle räätälöidyn turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon asemaa alan esimiestutkintona.

Tutkinnon muodostuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1 § Tutkinnon osat

Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava seuraavat tutkinnon pakolliset osat:

  • Turvallisuussuunnittelu
  • Turvallisuuslainsäädäntö

ja kolme osaa seuraavista

  • Vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Turvallisuustekniikka
  • Tietoturvallisuus
  • Kansainvälinen turvallisuustoiminta
  • Yrittäjyys

Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevat koulutusvaatimukset on määritelty vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (780/2002) 1 §:ssä. Kyseisen pykälän mukaan vastaavan hoitajan koulutus koostuu turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon sisältyvästä kolmen osan laajuisesta opetuskokonaisuudesta. Nämä erikoisammattitutkinnon osat ovat turvallisuuslainsäädäntö, vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet ja yksi vapaavalintainen tutkinnon osa. Henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella, jos hän on suorittanut hyväksytysti edellä mainitun koulutuksen sekä täyttää muut lainsäädännössä hänelle asetetut edellytykset.

Koulutus on suunnattu esimiestehtävässä työskenteleville tai siihen suuntautuville. Myös yritysten ja laitosten turvallisuudesta vastaavina henkilöinä, suojelujohtajina tai turvallisuuspäälliköinä työskentelevät hakeutuvat koulutukseen. Tutkinto suoritetaan näyttötutkinnoin yleisimmin oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työskentelemään yleisimmin vartioimisliikkeiden esimiestehtävissä, yrityksen turvallisuusvastaavina tai turvallisuusalan asiantuntijoina, turvallisuusalan kouluttajina tai vartioimisliikkeiden vastaavina hoitajina.

Koulutuksen sisältämät tutkinnon osat riippuvat järjestetyn koulutuksen suuntautumisesta. Esimerkki koulutuksen sisältämistä tutkinnon osista: turvallisuuslainsäädäntö, turvallisuussuunnittelu, turvallisuustekniikka, tietoturvallisuus ja vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet.

Koulutusta järjestävät lähinnä ne aikuiskoulutuskeskukset jotka tarjoavat muutakin turvallisuusalan koulutusta.