Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies, (TUCEMEMS) on Turun yliopiston monitieteinen tutkimuskeskus. Keskus tukee ja edistää myöhäisantiikin, keskiajan ja varhaismodernin ajan tutkimusta. Tavoitetta edistetään muun muassa eri oppiaineiden välisen yhteistyön avulla. Keskus aloitti toimintansa joulukuussa 2009.

TUCEMEMS-keskuksen logo

Toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

TUCEMEMS tukee ja edistää myöhäisantiikista 1700-luvun lopulle keskittyvää tieteellistä tutkimusta. Keskus yhdistää tutkijoita yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen. Keskuksen jäsenten edustamia oppiaineita ovat arkeologia, filologiat, filosofia, historia, oikeus- ja taidehistoria sekä kirjallisuus- ja uskontotieteet.[1] Kansainväliseen yhteistyöhön sisältyy esimerkiksi ulkomaisten professoreiden ja muiden tutkijoiden vierailut Turkuun,joiden yhteydessä vierailijat ovat pitäneet luentoja ja kursseja omasta erityisalastaan. Keskus on järjestänyt myös kansainvälisiä tutkijatapaamisia Turussa, kuten keväällä 2014 järjestetty kollokvio Framing Premodern Desires.[2] Kollokviossa käsiteltiin seksuaalisuutta, sen monimuotoisuutta ja siihen kohdistuvaa sosiaalista kontrollia keskiaikaisissa ja varhaismoderneissa yhteiskunnissa.[3]

Tucemems tarjoaa tutkijoille esitelmiä, seminaareja, luentoja sekä tutkijavierailuja. Jäsenet voivat myös hakea matka-avustuksia sekä avustusta erilaisten kansainvälisten tiedetapahtumien järjestämiseen Turussa.[4]

Tärkeä toimintamuoto on myös julkaisutoiminta, jota keskus tekee yhteistyössä Amsterdam University Pressin (AUP) kanssa. Keskus julkaisee AUP:n kanssa Crossing Boundaries -nimistä tieteellistä julkaisusarjaa. Sarja on oppiainerajoja ylittävän ja erilaisia lähdetyyppejä yhdistelevän tutkimuksen julkaisukanava. Sarjan ensimmäinen osa, Same-sex Sexuality in later Medieval English Culture käsittelee samaa sukupuolta olevien seksuaalisuutta myöhäiskeskiajan Englannissa.[5] Keskus on aikaisemmin osallistunut erilaisten julkaisujen tukemiseen taloudellisesti. Yhdessä Turun historiallisen yhdistyksen kanssa keskus on julkaissut artikkelikokoelman Turun tuomiokirkon suojissa - Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa, joka käsittelee Turun ja Suomen historiaa mainitulla ajanjaksolla.[6]

Keskus tarjoaa Turun yliopiston opiskelijoille monitieteistä Vanhojen aikojen opintokokonaisuutta. Kokonaisuus antaa perustiedot esihistorian, antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun historiasta sekä metodologisia työvälineitä ajanjaksoista kiinnostuneille opiskelijoille. Turun yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat voivat opiskella "vanhoja aikoja" 25 - 60 opintopistettä.[7]

Yleisölle tarjotaan erilaisia yleisöluentoja, erityisesti joka kevät järjestettävä Studia generalia -luentosarja. Luentosarja keskittyy aina johonkin tiettyyn aihealueeseen.[4] TUCEMEMS on myös tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Turun keskiaikaisten markkinoiden kanssa järjestämällä markkinoilla seminaareja erilaisista keskiaikaan liittyvistä teemoista.[8]

Sirkkalan kampus Turussa, jossa suuri osa TUCEMEMSin toiminnasta tapahtuu.

Hallinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

TUCEMEMSilla on kymmenen jäsentä käsittävä johtoryhmä. Johtoryhmällä on puheenjohtaja, joka vastaa TUCEMEMSin toiminnasta ja keskuksen tehtävien taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Johtoryhmän jäsenet ovat Turun yliopiston eri oppiaineiden professoreita ja muita tutkijoita. Johtoryhmä päättää määrärahojen käytöstä ja valvoo sitä sekä luo toimintasuunnitelman keskukselle vuosittain. Humanistisen tiedekunnan dekaani nimittää johtoryhmän.[9]

Johtoryhmän puheenjohtaja hyväksyy TUCEMEMSin uudet jäsenet. Jäseneksi hyväksytään hakijat, jotka tekevät tutkimusta tai jatko-opintoja liittyen keskiaikaan tai uuden ajan alkuun. Myös maisterivaiheessa olevia opiskelijoita voidaan hyväksyä jäseneksi, jos opiskelijan tavoitteena on jatkaa tutkimusta jatko-opintojen parissa.[10]

Julkaisusarja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

TUCEMEMSin julkaisee tieteellistä julkaisusarjaa Crossing Boundaries yhteistyössä Amsterdam University Press (AUP) -kustantamon kanssa. Sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä teoksia, jotka yhdistelevät eri tieteenaloja tai toimivat niiden risteyskohdissa. Julkaisut käsittelevät Euroopan historiaa myöhäisantiikista 1700-luvun lopulle. Sarjan julkaisut edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja kuten historiaa, arkeologiaa, uskontotiedettä ja kirjallisuudentutkimusta. Julkaisujen kieli on englanti.[11]

´Sarjassa ilmestyneet julkaisut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tom Linkinen: Same-sex Sexuality in Later Medieval English Culture. 2015. ISBN 9789089646293.

Kirsi Salonen, Sari Katajala-Peltomaa (eds): Church and Belief in the Middle Ages. Popes, Saints, and Crusaders. 2016. ISBN 9789089647764.

Tuomas Lehtonen, Linda Kaljundi (eds): Re-forming Texts, Music, and Church Art in the Early Modern North. 2016. ISBN 9789089647375.

Wojtek Jezierski, Lars Hermanson (eds): Imagined Communities on the Baltic Rim, from the Eleventh to Fifteenth Centuries. 2016. ISBN 9789089649836.

Sheryl McDonald Werronen: Popular Romance in Iceland. The Women, Worldviews, and Manuscript Witnesses of Nítída saga. 2016. ISBN 9789089647955.

Marika Räsänen: Thomas Aquinas's Relics as Focus for Conflict and Cult in the Late Middle Ages. The Restless Corpse. 2017. ISBN 9789089648730.

Liisa Steinby, Aino Mäkikalli (eds): Narrative Concepts in the Study of Eighteenth-Century Literature. 2017. ISBN 9789089648747.

Riitta Laitinen: Order, Materiality, and Urban Space in the Early Modern Kingdom of Sweden. 2017. ISBN 9789462981355.

Satu Lindman, Meri Heinonen, Tom Linkinen, Marjo Kaartinen (eds): Framing Premodern Desires. Sexual Ideas, Attitudes, and Practices in Europe. 2017. ISBN 9789089649843.

Mikko Kauko, Miika Norro, Kirsi-Maria Nummila, Tanja Toropainen, Tuomo Fonsén (eds): Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas. 2019. ISBN 9789462981553.

Maths Bertell, Frog, Kendra Willson: Contacts and Networks in the Baltic Sea Region. Austmarr as a Northern mare nostrum, ca. 500-1500 AD. 2019. ISBN 9789462982635.

Rose-Marie Peake: The Power of Religious Societies in Shaping Early Modern Society and Identities. 2020. ISBN 9789462986688.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskus sai alkunsa joulukuussa 2009. Keskusta esittelivät ensimmäisen kerran 4. joulukuuta 2009 Turun yliopiston päärakennuksessa TUCEMEMSin johtoryhmän jäsenet. Samana päivänä julkaistiin myös keskuksen nettisivut. Taustalla oli englannin kielen ja kulttuurihistorian tutkijoiden välinen yhteistyö. Tilannetta kartoitettaessa havaittiin, että Turun yliopistossa oli useita kymmeniä tutkimushankkeita, jotka käsittelivät tätä ajanjaksoa eri näkökulmista. Tutkimusta ajanjaksosta tehtiin paitsi historia-aineissa, myös muun muassa eri kieliaineissa, uskontotieteessä, filosofiassa, kirjallisuustieteessä ja jopa kasvitieteessä. Keskus perustettiin tiivistämään yhteistyötä eri oppiaineiden välillä.[12]

Perustamisen jälkeen toiminta käynnistyi vilkkaasti,vuonna 2010 jäseniä keskuksella oli jo noin 70.[13] Vuonna 2014 jäseniä oli yli 120.[14] Vuodesta 2010 lähtien keskuksella on ollut säännöllistä toimintaa, muun muassa joka kuukausi järjestettävät kuukausiesitelmät, sekä kansainvälisten tutkijoiden pitämät luentokurssit. Vuonna 2010 keskus aloitti yhteistyötä muiden saman alan keskusten kanssa. Samana vuonna keskus järjesti myös yhden symposiumin ja kolme erilaista luentosarjaa.[13]

Vuodesta 2011 lähtien keskus on järjestänyt kevätlukukaudella yleisölle tarkoitetun Studia generalia luentosarjan "Vanhat ajat". Luentosarja on kerännyt reilusti yleisöä sekä yliopiston opiskelijoista että muista historiasta kiinnostuneista. Ensimmäisen luentosarjan teemana oli materiaalinen kulttuuri, turhamaisuus ja uskonto. TUCEMEMSin oma tutkijaseminaari aloitti toimintansa myös vuonna 2011. Seminaarin tarkoituksena on tarjota eri alojen tutkijoille mahdollisuus keskustella toistensa töistä ja auttaa toisiaan tutkimuksen tekemisessä.[15]

Vuonna 2012 tärkeä tapahtuma oli ”Turun tuomiokirkon suojissa” -kirjan ilmestyminen. Kirja on artikkelikokoelma, joka valottaa Turun ja Suomen keskiaikaa ja uuden ajan alkua monitieteisesti. Kirja julkaistiin Turun Historiallisen Yhdistyksen Historia Mirabilis -sarjassa.[16] TUCEMEMS osallistui myös Dies Medievales -konferenssin järjestämiseen Turussa. Kevään Studia generalia -luentosarjan otsikko oli "Saarnataidosta anatomiaan – suomalaista koulutusta ja tutkimusta keskiajalta 1700-luvulle" ja keskittyi nimensä mukaisesti koulutukseen Suomessa.[17]

Vuonna 2013 Keskus aloitti yhteistyön Amsterdam University Pressin kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on julkaista Crossing Boundaries: Turku Medieval and Early Modern Studies -sarjaa. Sarjan ensimmäisen julkaisun pitäisi tulla painosta vuonna 2014. Kuten aikaisempinakin vuosina, studia generalia -luentosarja keräsi paljon kiinnostunutta väkeä. Teemana oli "Ruumiin ilot ja kirot – näkökulmia keskiajan ja uuden ajan alun ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin".[18]

Vuonna 2014 keskus järjesti huhtikuussa Framing Premodern Desires. Between Sexuality, Sin and Crime -kollokvion. Vuoden Studia Generalia -luentosarjan otsikko oli ”Kartanoelämää Suomessa 1500-1700-luvuilla”.[19]

Vuonna 2015 Crossing Boundaries -sarjan ensimmäinen julkaisu, Tom Linkisen kirjoittama Same-Sex Sexuality in Later Medieval English Culture, ilmestyi. Teoksen aiheena on samaa sukupuolta olevien väliset seksisuhteet keskiajan lopulla Englannissa.[20]

Vuonna 2016 alkoi pohjoisen reformaation 500. juhlavuosi, joka jatkui myös seuraavan vuoden puolelle. TUCEMEMS oli mukana järjestämässä 500. juhlavuoden avausseminaaria. 30. lokakuuta Turun Tuomiokirkkossa. Keskus oli yksi Ravattulan Ristimäen arkeologisten kaivausten rahoittajista. Kaivaukset suoritti Turun yliopiston arkeologian oppiaine.[21]

Reformaation juhlavuoden vietto jatkui vuonna 2017. Maaliskuussa keskus järjesti kaksipäiväisen kansainvälisen seminaarin “Reformation shaping culture and society in the past and in the present”. Myös vuoden Studia Generalia -luentosarja käsitteli reformaatiota. Sarjan otsikkona oli “Church in Transition – The Effects of the Reformation on the Culture and the Church”.[22]

Vuonna 2018 keksus järjesti useita workshoppeja ja pienempiä seminaareja. Marraskuussa Religious Objects in Medieval Churches -workshopissa kotimaiset ja kansainväliset puhujat keskustelivat Itämeren alueen kirkollisesta kulttuuriperinnöstä. Joulukuussa TUCEMEMSin jäsenet kokoontuivat esittelemään viimeisimpiä tutkimusprojektejaan jäsenistön tutkijaseminaariin.[23]

Vuonna 2019 ilmestyi kaksi uutta Crossing Boundaries -sarjan julkaisua: Contacts and Networks in the Baltic Sea Region. Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500–1500 AD, ed. Maths Bertell, Frog & Kendra Willson ja Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas, ed. Mikko Kauko, Miika Norro, Kirsi-Maria Nummila, Tanja Toropainen & Tuomo Fonsén. Lokakuussa teoksia juhlistettiin yhteisessä julkaisutilaisuudessa.[24]

Joulukuussa keskus järjesti Crises and the Schism in Late Medieval Europe -workshopin yhteistyössä SCISMA-projektin kanssa. Tapahtuma käsitteli myöhäiskeskiajan kriisejä: mustaa surmaa, satavuotista sotaa ja Suurta skismaa.[24]

Vuonna 2020 koronaviruspandemia vaikutti keskuksen toimintaan. Helmikuussa käynnistynyt Valistus-teemainen Studia Generalia -yleisöluentosarja keskeytettiin kahden ensimmäisen luennon jälkeen.[24]

Keskus oli mukana järjestämässä Religious Communities in Rome in the Great Western Schism -workshopia yhdessä École française de Romen ja Suomen Rooman-instituutin kanssa. Kaksi päivää kestäneessä etäyhteyksin järjestetyssä workshopissa keskusteltiin Suuren skisman vaikutuksista Rooman uskonnollisiin yhteisöihin.[24]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Tucemems -etusivu, Keskuksen nettisivut.
 2. Activity, The official website of the Centre.
 3. Framing Premodern Desires, The official homepage of the colloquium.
 4. a b Tucemems/Mitä tarjoamme.
 5. Tucemems/Julkaisut.
 6. Turun tuomiokirkon suojissa, julkaisun esittely Tucememsin nettisivuilla.
 7. Vanhojen aikojen opintokokonaisuus.
 8. Kriisi vai kukoistus? TUCEMEMSin seminaari Turun Keskiaikamarkkinoilla. TUCEMEMS-blog.
 9. [ http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/sivustot/tucemems/hallinto/periaatteet/Sivut/home.aspx Toimintaperiaatteet], TUCEMEMSin Toimintaperiaatteet.
 10. Liity jäseneksi, Ohjeet jäseneksi haluavalle TUCEMEMSin kotisivuilla.
 11. Amsterdam University Press: Crossing Boundaries Kustantajan sivuilla Amsterdam University Press. Viitattu 22.10.2021.
 12. Tucemems esittäytyi yliopistolla, Uutinen Turun yliopiston sivulla 4.12.2009.
 13. a b Tucemems Annual Report 2010, Keskuksen vuosiraportti 2010.
 14. Tucemems/Jäsenet, Tucemems-keskuksen jäsenluettelo keskuksen sivuilla.
 15. Tucemems Annual Report 2011, Keskuksen vuosiraportti 2011.
 16. [ https://thy.fi/julkaisut/historia-mirabilis/turun-tuomiokirkon-suojissa/ , Historia Mirabilis]Turun Historiallisen Yhdistyksen kotisivut.
 17. [https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/TUCEMEMS%20Annual%20Report%202012.pdf, TUCEMEMS Annual report for the year 2012].
 18. [https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/TUCEMEMS%20Annual%20Report%202013.pdf, TUCEMEMS annual report for the year 2013].
 19. TUCEMEMS Annual Report 2014.
 20. TUCEMEMS Annual Report 2015.
 21. TUCEMEMS Annual Report 2016.
 22. TUCEMES Annual Report 2017.
 23. TUCEMEMS Annual Report 2018.
 24. a b c d TUCEMEMS Annual Report 2019-2020

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]