Tosi ja elävä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tosi ja elävä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (engl. The True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days, tunnettu myös lyhenteellä TLC) on eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluva, Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta eronnut ryhmittymä. Se toimii Mantin kaupungissa Utahissa, Yhdysvalloissa, jossa sillä on pieni ja melko lailla eristäytynyt yhteisö. Siihen kuuluu noin 500–750 jäsentä.

Kirkko perustettiin 3. toukokuuta 1994. Sen perusti joukko Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta eronneita jäseniä, joiden mukaan kirkko oli poikennut pois niistä alkuperäisistä pelastuksen periaatteista, joita profeetta Joseph Smith ja hänen seuraajansa Brigham Young olivat opettaneet. Kirkon luopumuksen merkkeinä he näkivät ennen muuta luopumisen moniavioisuuden periaatteesta, joka heidän mielestään oli Jumalan kirkolleen antama periaate, kirkon alkuaikojen temppeli- ja endaumentti-keskeisyydestä sekä ylipäänsä kirkon alkuaikojen oppien "vesittämisen".

Kirkko alkoi jo 1990-luvulla eräiden Mantissa asuvien MAP-kirkkoon kriittisesti suhtautuvien kirkon jäsenten sekä paikallisten moniavioisuutta harjoittavien fundamentalistimormonien epämuodollisesta opintopiiristä. 1994 eräs opintopiirin jäsenistä, James D. Harmston, väitti, että Raamatun ajan varhaiset patriarkat Hanok, Nooa, Aabraham ja Mooses olivat ilmestyneet hänelle ja antaneet hänelle kirkolta sittemmin kadonneen Melkisedekin pappeuden avaimet. Tämän jälkeen hän järjesti muodollisesti Toden ja elävän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon sekä nimitti itsensä kirkon profeetaksi, ilmestyksensaajaksi ja ylimmäiseksi papiksi. Hän järjesti kirkolle oman patriarkan, ensimmäisen presidenttikunnan sekä kahdentoista apostolin neuvoston. Hän alkoi myös koota saamiaan ilmestyksiä "Mantin ilmestysten kirjaksi".

Kirkon alkuaikoina Harmston opetti kirkolleen "pelastuksen oppeja" puolittain salaisissa seminaareissa nimeltään "Mallit" (The Models). Hän opetti esimerkiksi moniavioisuutta Jumalan kirkolleen antamana sitovana käskynä sekä MAP-kirkon alkuaikoina sovellettua "pyhityksen lakia" eli kirkon jäsenten omaisuuden yhteyttä. Kirkon jäsenet muodostivatkin eräänlaisia kommuuneja, joissa omaisuus ja raha oli yhteistä. Lisäksi Harmston alkoi opettaa nk. moninkertaisen kuolevaisuuden koetusta. Tämän, vanhaa sielunvaellusoppia muistuttavan opin mukaan ihmissielun, joka ei ole saanut omakseen jumalallisen siunauksen täyteyttä tässä elämässä, kohtalona on palata uudelleen maan päälle uutta koetusaikaa varten. Tämä on kuitenkin rajattu sukupuolen mukaan: miehet syntyvät uudestaan miehiksi ja naiset naisiksi. Kirkko opettaa myös alkuaikojen MAP-kirkollekin tuttua "kokoamisen" oppia. Sen mukaan Jumala kokoaa tänä viimeisenä aikakautena uskolliset seuraajaksi kirjaimellisesti yhteen ainoaan paikkaan maapallolla. Harmstonin saaman ilmoituksen mukaan tämä olisi Sanpeterin piirikunta Utahissa, vaikka suurin osa kirkon jäsenistä asuikin Mantin kaupungissa.

Kirkon alkuaikoina kirkko harjoitti aktiivista lähetystyötä, ei vähiten internetin kautta. Maaliskuussa 2000 kaikki lähetystyö kuitenkin lopetettiin. Harmston selitti, että "pakanoiden ajat", jolloin kirkkoon kuulumattomilla (eli "pakanoilla") oli mahdollisuus liittyä kirkkoon ja tulla siten pelastuksesta osallisiksi, olivat nyt päättyneet. Nykyään kirkon jäsenet elävät melkolailla ulkopuolisilta suojattua ja eristettyä elämää.

Kirkolla on Punatiilinen kauppa eli Red Brick Store (nimetty Joseph Smithin Nauvoossa omistaman samannimisen kaupan mukaan) ja kokoushuoneisto Mantin keskustassa.

Moniavioisuutta harjoittava yhteisö ja sen jäsenet ovat toistuvasti joutuneet vaikeuksiin Utahissa sen moniavioisuuden kieltävien lakien vuoksi. Kirkko on saanut negatiivista julkisuutta sekä joukkotiedotusvälineissä että oikeusistuimissa. Useat kirkkoon kuuluneet ovat sittemmin jättäneet sen, mukaan lukien ainakin yksin kirkon ensimmäisen presidenttikunnan jäsenistä ja kolme sen apostoleista.

Yhteisö opettaa "kokoamiseen" liittyvää oppia siitä, että viimeisinä päivinä kirkon jäsenet saavat haltuunsa Mantissa sijaitsevan MAP-kirkon temppelin. Pyhät kokoontuvat sinne turvaan, kun Jumalan viha kohtaa maailmaa ja sen asukkaita niiden jumalattomuuden ja syntien vuoksi. Vain temppeliin paenneet ja sieltä turvaa etsineet saavat turvan Jumalan vihan päivänä.