Teatteritiede

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Teatteritiede on humanistinen tiede, joka tarkastelee teatterin ja esittämisen eri muotoja ja niiden kytköksiä ympäröivään yhteiskuntaan.[1][2] Teatteritiede on usein erkaantunut kirjallisuustieteen yhteydestä, mikä on vaikuttanut tutkimuksen keskittymiseen draaman tutkimukseen. Nykyisin tutkimus on kuitenkin laajentunut yhä enemmän koskemaan laajemmin nimenomaan esitystä, siihen liittyvää instituutiota ja draamakirjallisuutta sen osana.[3] Teatteritieteen näkökulmasta voidaan tutkia teatterin lisäksi myös muita esittävän taiteen lajeja, kuten tanssia ja musiikkiteatteria.[4]

Teatteritiedettä opiskelleet voivat työskennellä esimerkiksi tiedottajina, teatterisihteereinä, toimittajina, ohjaajina, tuottajina, sunnittelijoina sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä taideorganisaatioissa ja kulttuurihallinnossa. [1] [5]

Teatteritiede Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa teatteritiede on täysimittaisena akateemisena oppialana edustettuna Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Teatteritiede on nykyisin yksi taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunnista,[6] ja teatteritiedettä edustavia jatko-opintoja voi suorittaa filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmassa.[7]

Pääainekelpoinen oppiaine teatteritiede on ollut vuodesta 1980. Teatteritieteen pääainetta edelsi yleisen kirjallisuustieteen oppiaineen draamakirjallisuuden linja. Teatteritieteen ensimmäisenä professorina toimi vuosina 1977–1985 Timo Tiusanen. Tiusasen kuoleman jälkeen professuuri oli pitkään täyttämättä, kunnes tehtävään nimitettiin vuonna 1995 Pirkko Koski. Kosken jäätyä eläkkeelle vuonna 2008 professoriksi nimitettiin Hanna Korsberg.

Muu teatterintutkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muuta teatteriin liittyvää tutkimusta tehdään jonkin verran eri yliopistoissa. Teatteri ja draama ovat esimerkiksi vaihtelevasti osa kirjallisuustieteen opintoja.

Tampereen yliopistossa oli aiemmin Helsingin yliopiston teatteritieteeseen vertautuva teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaine, joka sai alkunsa Yhteiskunnallisen korkeakoulun draamastudiossa 1960-luvulta lähtien annetusta koulutuksesta, myöhemmästä yleisen kirjallisuustieteen draamalinjasta. Teatterin ja draaman tutkimus perustettiin varsinaisena oppiaineena vuonna 1996, ja sen professorina toimi myöhemmin Panu Rajala ja vuodesta 2005 Hanna Suutela. Teatterin ja draaman tutkimusta ei enää voi opiskella pääaineena tai suuntautumisvaihtoehtona, vaikka yliopistossa on edelleen teatterin ja draaman tutkimukseen keskittyvät professorin ja yliopistonlehtorin tehtävät. Tampereen yliopistossa tehdään teatteriin liittyvää tutkimusta lisäksi näyttelijäntyön laitoksella sekä Tutkivan teatterityön keskuksessa.[8]

Teatteriin liittyvää tutkimusta tehdään myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja erityisesti sen Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa, jossa tutkimus on luonteeltaan esittävien taiteiden (teatterin ohella erityisesti tanssin) ja sen pedagogiikan taiteellista tutkimusta.[9] Vastaavasti lavastustaiteen osalta teatterintutkimusta tekee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos.[10] Myös perinteiset ammattialoihin keskittyvät teatteritaiteen perustutkinto-ohjelmat, Taideyliopiston näyttelijäntaiteen, ohjauksen, dramaturgian sekä valo- ja äänisuunnittelun ja Aalto-yliopiston esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun koulutukset, ovat yliopistotasoisia koulutuksia, joten nekin on laskettavissa näkökulmasta riippuen teatterintutkimukseksi. Näissä koulutuksissa käytännön osuus on kuitenkin huomattavasti varsinaista teatteritiedettä/-tutkimusta suurempaa.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b Teatteritiede, humanististen tieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä Opintopolku.fi. Opetushallitus. Arkistoitu 11.8.2015. Viitattu 25.12.2015.
  2. https://weboodi.helsinki.fi/hy/vl_kehys.jsp?MD5avain=&Kieli=1&Opas=3527&Org=1000002971&vl_tila=1&AukAikMaar=1[vanhentunut linkki] Helsingin yliopisto Weboodi
  3. Lahtinen, Outi 2010. "Koulutusta teatteriammatteihin". Teoksessa Seppälä, Mikko-Olavi & Tanskanen, Katri (toim.): Suomen teatteri ja draama. Helsinki: Like, s. 339–353.
  4. http://www.helsinki.fi/teatteritiede/tutkimus/index.html Helsingin yliopisto, Teatteritiede – Tutkimus ja jatkokoulutus
  5. Teatteritiede: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet? töissä.fi. Viitattu 4.3.2015.
  6. Opintosuunnat Helsingin yliopisto. 16.12.2019. Viitattu 10.8.2020.
  7. Fi­lo­so­fian, tai­tei­den ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­sen toh­to­rioh­jel­ma Helsingin yliopisto. 14.6.2018. Viitattu 10.8.2020.
  8. Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus T7 tuni.fi.
  9. Teatterikorkeakoulun tutkimustoiminta (Tutke) ja tohtorikoulutus Uniarts Helsinki. 5.3.2020. Viitattu 10.8.2020.
  10. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO) | Aalto-yliopisto www.aalto.fi. Viitattu 10.8.2020.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]