Silmälasiresepti

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Specrx-prescription2.jpg

Silmälasiresepti eli silmälasimääräys on ohje silmälasien linssienhankintaa varten. Reseptissä mainitaan ainakin seuraavat tiedot molemmista silmistä:

 • OD = oikea silmä (lat. oculus dexter)
 • OS = vasen silmä (lat. oculus sinister)
 • Sf = Sfäärinen voimakkuus. Hajataitteisessa silmässä tarvitaan kaksi eri voimakkuutta korjaamaan näkö tarkaksi. Sf-voimakkuus ilmoittaa yhden tarvittavista voimakkuuksista.
 • Cyl = Sylinterin voimakkuus. Laskemalla yhteen sf ja cyl -voimakkuudet etumerkkeineen saadaan tietää hajataitteiseen silmään tarvittava toinen varsinainen voimakkuusarvo.
 • Ax = sylinterin asento asteissa (sylinterin akseli)

Näiden kolmen parametrin avulla on mahdollista valmistaa linssit. Lisäksi reseptissä mainitaan tavallisesti myös muita tietoja:

 • Visus (merkitään v) = Näöntarkkuus. Arvo merkitään Suomessa desimaalilukuina. Visusarvolla ei ole yksikköä. Ns. normaali näöntarkkuus merkitään arvolla v=1,0. Tällöin silmä pystyy erottamaan kaksi pistettä erillisiksi pisteiksi, kun pisteiden välinen etäisyys toisistaan on yksi kulmaminuutti. Vastaavasti, jos näöntarkkuus on v= 0,1, silmä pystyy erottamaan kaksi pistettä toisistaan, kun pisteiden välinen etäisyys toisistaan on kymmenen kulmaminuuttia jne.
 • Vapaa visus (vv)= Näöntarkkuus ilman silmälaseja
 • Pr, prisma = Yksikkönä silmälasioptiikassa prismadioptria (prd). Karsastuksen korjaukseen käytetty yksikkö.
 • Bas = Kanta. Liittyy prismakorjaukseen, bas-arvolla kerrotaan prismakorjauksen suunta. Bas-arvona voi olla asteluku välillä 0–360 tai sanallinen suunta (sisään, ulos, ylös, alas, nas, temp, up, down)
 • Ta = tonometriarvo, silmänpaine. Silmän sisäinen paine, yksikkö mmHg. Tilastollisesti normaali paine on 10–21 mmHg:n välillä. Äkillisessä silmänpainekohtauksessa paine voi nousta jopa yli 50 mmHg:n arvoihin. Liian korkea silmänpaine on suurin riskitekijä ääreisnäköä hitaasti vaurioittavalle silmäsairaudelle, glaukoomalle.
 • Pd (tai Kv) = Silmäväli [mm] ilmoitetaan millimetreinä. Ilmoitetaan yhtenä lukuna, lähelle ja kauas katsottuna erikseen. Voidaan myös ilmoittaa kahtena erillisenä lukuna pään keskeltä mitattuna, jolloin lukujen summa antaa silmien kokonaisetäisyyden.