Saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke[1][2][3] tai saavutettujen etujen säilyttämislauseke on säännös, jossa vanhaa sääntöä edelleen sovelletaan joitakin olemassa olevia tilanteita varten, kun taas uusi sääntö koskee kaikkia tulevia tapauksia. Niiden jotka on vapautettu uudesta säännöstä, on sanottu omistavan saavutetun etuuden tai saavutetun tai vakiintuneen oikeuden. Usein säilyttämislausekkeen aika on rajoitettu; sitä voidaan jatkaa tietyn aikaa, tai se voi kadota tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi "saavutettujen etuuksien voimalaitos" voi olla vapautettu uusista, rajoittavammista saastumista koskevista laeista, mutta poikkeus voidaan kumota ja uusia sääntöjä sovellettaisiin, jos voimalaa laajennettaisiin. Usein tällainen säännös on tehty kompromissina tai käytännöllisyyden takia, jotta uudet säännöt voivat tulla voimaan ilman järkyttävää vakiintuneen logistiikan tai poliittisen tilanteen muuttumista. Tähän ulottuu myös sääntö, että sääntöjä ei pitäisi soveltaa taannehtivasti.

Esimerkiksi uusissa laeissa mietitään kuinka kauan vanhoja lakeja sovelletaan. Näitä kutsutaan siirtymäsäännöksiksi ja niissä käsitellään muun muassa, minkälaisiin tapauksiin sovelletaan vanhoja lakeja ja missä uusia.[4] Saavutettujen etujen säilyttämislausekkeet ovat poikkeuslausekkeiden[5] yksi ilmenemismuoto.[6]

  1. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke Euroopan interaktiivinen termipankki (IATE). 22.11.1988. iate.europa.eu. Viitattu 12.11.2021.
  2. Direktiiviehdotus (ei voimassa): säästötulojen verotus yhteisössä (Esimerkki sanan käytöstä, sitaatti: "Markkinoiden vääristymisen välttämiseksi Ecofin-neuvosto sopi, että siirtymäkauden ajan mukaan otetaan "saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke", jonka tarkoituksena on jättää tänä aikana direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle siirtokelpoisten velkakirjalainojen tuotot, jotka liittyvät liikkeeseenlaskuihin, joiden listalleottoesitteen toimivaltainen viranomainen on vahvistanut ennen 1 päivää maaliskuuta 2001, tai listalleottoesitteen puuttuessa ennen tätä päivää toteutettuihin liikkeeseenlaskuihin.") 2001. Euroopan unioni. Viitattu 23.5.2016.
  3. europa.eu: Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston kirjelmät U 16/2017 vp ja U 17/2017 vp (Pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen I ja II) (PDF) (Esimerkki sanan käytöstä, S.1 sitaatti: "Lisäksi FK:n mielestä olisi säädettävä saavutettujen etuuksien säilyttämislausekkeesta, jolla taataan nykyisten etuoikeutettujen velkojen kelpoisuus tappionsietokykyvaatimuksen täyttämisessä.") 16.2.2017. Eduskunta. Viitattu 13.7.2018.
  4. 21.1 Vanhan ja uuden lain soveltaminen sekä siirtymäsäännökset (Sitaatti: "Säännöksiä, joita sovelletaan siirryttäessä (vanhan lain soveltamisesta) uuden lain soveltamiseen, kutsutaan siirtymäsäännöksiksi. Niille on ominaista, että niiden soveltaminen lakkaa siirtymäkauden jälkeen itsestään, kun ei enää ole tapauksia, joihin niitä sovellettaisiin.") Lainkirjoittajan opas. Oikeusministeriö. Viitattu 23.5.2016.
  5. Encarta Dictionaries: grandfather clause. Sanakirjassa on kaksi määritelmää sanalle. Tämä on toinen. Sitaatti: "2. exempting clause: a clause in prohibitive legislation that makes exceptions for those already engaged in the activity that it bans or regulates". Encarta Multimedia Encyclopedia, Microsoft® Student 2009 [DVD], Microsoft Corporation, 2009. (englanniksi)
  6. Euroopan parlamentti: Asetus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (Sitaatti: "Jos sopimus liittyy 4 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua maata selvästi läheisemmin johonkin toiseen maahan, poikkeuslausekkeessa olisi säädettävä, että asiassa sovelletaan tämän toisen maan lainsäädäntöä.") eur-lex.europa.eu. 17.6.2008. europa.eu. Viitattu 23.5.2016.
Tämä lakiin tai oikeuteen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.