Poikkileikkausaineisto

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Poikkileikkausaineisto on yleisin aineistotyyppi yhteiskuntatieteissä. Aineisto muodostaa poikkileikkauksen, kun siinä on satunnaisotannalla poimituista yksiköstä vain yksi mittaus. Esimerkiksi kyselytutkimuksesta saadaan tyypillisesti poikkileikkausaineisto. Poikkileikkausaineiston otoskoko on usein suuri verrattuna aikasarja-aineistoihin. Aikasarjassa on samasta yksiköstä useita mittauksia.

Jos mittaus toistetaan samoilta yksilöiltä myöhemmin, aineistoon saadaan myös aikaulottuvuus ja sitä kutsutaan pitkittäisaineistoksi tai paneeliaineistoksi. Koska poikkileikkausaineistossa on havainto vain yhdeltä ajanhetkeltä, on kausaliteettien päättely sen perusteella vaikeaa. Toistuvat mittaukset helpottavat kausaliteettien päättelemistä. Lisäksi ne mahdollistavat tehokkaampien menetelmien käytön mittausvirheiden ja puuttuvien muuttujien aiheuttaman virheiden korjaamisessa.