Satunnaisotanta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Satunnaisotanta tarkoittaa, että otos on kerätty jollakin satunnaisuuteen perustuvalla menetelmällä. Jokainen alkio poimitaan populaatiosta riippumatta muiden alkioiden poiminnasta. Satunnaisotanta on tärkeää, koska sen ansiosta saatuja tuloksia voidaan yleistää koko populaatioon.

Yksinkertainen satunnaisotanta (simple random sampling, SRS) on yksinkertaisin otantamenetelmä, jossa jokaisella alkiolla on sama todennäköisyys tulla valituksi otokseen.

Yksinkertainen satunnaisotanta ei ole kaikissa tilanteissa tehokkain mahdollinen, koska otokseen valikoituvat alkiot eivät välttämättä ole perusjoukon tunnuslukujen estimoinnin kannalta informatiivisia. Siksi tarvitaan usein suhteellisen suuri otos perusjoukosta, jotta estimaatit olisivat tarkkoja. Suuren otoksen hankkiminen voi tulla kalliiksi, mikä vähentää otantamenetelmän käytettävyyttä. Mikäli perusjoukosta on saatavilla lisäinformaatiota, olisi mahdollista suorittaa tehokkaampi otanta käyttäen tätä lisätietoa.

Otanta voidaan tehdä joko palauttaen valittu alkio takaisin perusjoukkoon tai ilman palautusta. Tehtäessä otanta palauttaen sama alkio voi tulla otokseen monta kertaa.