Pienteholaserhoito

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pienteholaserhoito

Pienteholaserhoito eli LLLT (low-level laser (light) therapy) on lääketieteellinen hoitomuoto, jossa käytetään lasereita tai LED-valoja paikallisesti kudosten toiminnan muuttamiseksi. Hoidosta käytetään myös nimitystä valobiomodulaatio (photobiomodulation), sillä on tiedostettu että laservalon lisäksi myös normaali (ei-koherentti) valo tuottaa samat vaikutukset.

Lääketieteessä korkeatehoisia lasereita käytetään kudoksen ablaatioon, mutta pienitehoisten laserien väitetään stimuloivan kudosta ja edistävän solujen toimintaa. Tutkimuksissa pyritään tällä hetkellä selvittämään, onko tällä hoitomuodolla merkittäviä hoitovaikutuksia erilaisten sairaustilojen hoidossa.

Hoito toteutetaan käytännössä aina joko punaisella valolla (λ = 630-690 nm) tai lähi-infrapunalla (λ = 780-1072 nm), sillä valon biologisten vaikutusten on havaittu ilmenevän vain näillä aallonpituuksilla.[1] Valon annostelulla näyttäisi olevan tietty terapeuttinen leveys, jonka alittaminen ja ylittäminen johtaa hoitotehon puutteeseen.[2]

Lääketieteellinen käyttö

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pienteholaserhoidon vaikutusten uskotaan johtuvan sen vaikutuksista mitokondrion sytokromioksidaasi-entsyymiin. ATP:n, ja reaktiivisten happoyhdisteiden lisääntynyt tuotanto, sekä typpioksidin vapautuminen, voivat johtaa lukuisiin muutoksiin geenien ilmentymisessä ja solujen toiminnassa.

Pienteholaserhoidon toimivuudesta ei ole vielä lääketieteellisen yhteisön konsensusta, mutta useat meta-analyysit ja kliiniset tutkimukset antavat viitettä mahdollisesta tehokkuudesta erilaisiin hoitoaiheisiin kuten

On alustavaa näyttöä pienteholaserhoidon mahdollisesta hyödystä aristavaan dentiiniin,[11] fibromyalgiaan,[12] huuliherpekseen,[13] jäätyneeseen olkapäähän,[14] kroonisiin nivelvaivoihin,[15] leukanivelen ongelmiin,[16] niskakipuun[17], nivelreumaan[18] ja palovammojen arpiin.[19] Sen sijaan näyttö hoidon tehosta haavojen paranemiseen,[20] nivelrikkoon,[21] oikomishoitoon liittyvään kipuun[22] ja viivästyneeseen lihaskipuun (DOMS)[23] on ristiriitaista.

Vaikka onkin pitkään ehdotettu, että LLLT voisi olla hyödyksi haavojen paranemisnopeuteen, toimivia parametreja (annos, valolähde, aallonpituus, jne.) ei ole tunnistettu.[20] Samoin laserien käyttö kroonisen parodontiitin ja hammasimplantteja ympäröivien tulehdusten hoidossa on ehdotettu, mutta ei ole riittävää näyttöä että pienteholaserhoito olisi tehokkaampi kuin perinteiset hoitomenetelmät.[24]

Pienteholaserien vaikutuksista julkaistaan paljon tutkimusta. PubMed-tietokannan mukaan vuonna 2014 julkaistiin aiheeseen liittyen yli 400 tieteellistä artikkelia.[25] ClinicalTrials.gov-tietokannan mukaan LLLT:n tehoa selvitetään parhaillaan kliinisissä tutkimuksissa useisiin erilaisiin sairaustiloihin.[26]

Eläintutkimukset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eläintutkimuksissa on pyritty selvittämään pienteholaserhoidon hyödyllisyyttä erilaisiin lääketieteellisiin hoitoaiheisiin kuten allerginen astma,[27] Alzheimerin tauti,[28] ateroskleroosi,[29] diabetes,[30][31][32] hermovaurio,[33] keuhkovaurio,[34] koliitti,[35] kurkunpääntulehdus,[36] luutulehdus[37], maksan paraneminen,[38] MS-tauti,[39] niveltulehdus,[40] Parkinsonin tauti,[41] parodontiitti,[42] sydämen vajaatoiminta,[43] silmänpohjan ikärappeuma[44] ja sydäninfarkti[45].

Vaikutusmekanismit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pienteholaserhoidon vaikutusten uskotaan johtuvan sähkömagneettisen spektrin tiettyjen aallonpituuksien (punainen valo, lähi-infrapuna) vaikutuksista mitokondrioiden soluhengitysentsyymi sytokromioksidaasin toimintaan.[1][46][47] Valon vaikutuksesta muuttunut mitokondrion toiminta johtaa muutoksiin geenien ilmentymisessä ja solusignaloinnissa.

On vielä osittain epäselvää, mihin kudoksiin käytettynä LLLT toimii ja mitkä hoitoparametrit (aallonpituus, annos, hoidon kesto, koherenssi, pulssitus) johtavat parhaisiin hoitotuloksiin.[48] Aallonpituus valitaan yleensä hoidettavan vaivan perusteella. Punainen valo läpäisee kudosta heikommin kuin lähi-infrapuna, joten sitä käytetään yleensä pinnallisten vaivojen hoitoon.

Hoitolaitteet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pienteholaserhoitoa on annettu kliinisissä tutkimuksissa laajalla kirjolla laservalolaitteita. Laitteiden tuottaman valon aallonpituus, teho, pulssitus sekä muut parametrit vaihtelevat mallista riippuen.

Hoitolaitteita markkinoidaan pitkälti terveydenhuoltoalan toimijoille. Markkinoilla on kuitenkin myös kuluttajille tarkoitettuja kotikäyttöisiä laitteita, kuten kaljuuntumisen hoitoon tarkoitetut Theradome, iGrow ja HairMax LaserComb hoitolaitteet.[49][50] Myös Suomessa markkinoidaan joitakin pienteholasertuotteita.[51]

Yksi ristiriidan aihe on ollut, voiko hoidon toteuttaa ainoastaan koherentilla laservalolla, vai toimivatko myös muut valonlähteet kuten LED samalla tavalla. Alan tutkijat ovat esittäneet, että vaikutuksen aikaansaamiseksi ei tarvita laservaloa.[52][53] Erityisesti monissa eläintutkimuksissa on käytetty monokromaattisia LED-valoja. Polykromaattisen valon kuten auringonvalon tai hehku-/halogeenilamppujen valon hoidollista käyttöä ei ole vielä tutkittu merkittävästi.

Pienteholaserhoidon tehokkuuteen liittyen on kohdistunut paljon epäilyjä. Valohoitolaitteita markkinoidaan myös useisiin hoitoaiheisiin, joiden osalta tutkimusnäyttöä ei juurikaan ole.

Esimerkiksi Quackwatch-sivuston johtopäätös LLLT-hoidosta oli (2009), että näyttöä LLLT:n tehosta väliaikaisessa kivun lievityksestä on olemassa, mutta "ei ole syytä uskoa että [hoito] vaikuttaisi minkään sairauden kulkuun tai olisi tehokkaampi kuin muut lämmitysmenetelmät"[54]

On lukuisia sairaustiloja, joiden hoitamisesta pienteholaserhoidolla ei ole saatu myönteisiä tutkimustuloksia. Esimerkiksi kymmenillä miljoonilla dollareilla rahoitetussa aivohalvauspotilaiden hoitoon keskittyneessä NEST-tutkimussarjassa hoidosta ei havaittu lainkaan hyötyä.[55] On ehdotettu, että osa näistä negatiivisista tuloksista selittyisi epäsopivilla hoitoparametreilla kuten liian pienellä annoksella.[56][57]

Pienteholaserhoito Suomessa ja maailmalla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pekka J. Pöntinen julkaisi vuonna 1988 kirjan Laser Lääketieteellisenä hoitomuotona, jossa hän käsitteli laajasti sen ajan tutkimustietoa pienteholaserhoidosta. Vuonna 1989 julkaistiin myös suomalainen kliininen tutkimus aiheeseen liittyen.[58]

Viime vuosina aiheesta on julkaistu Suomessa joitakin opinnäytetöitä aiheesta[59][60], mutta muuta lääketieteellistä keskustelua aiheesta ei ole vielä käyty. Vuonna 2015 julkaistussa Käypä hoito -näytönastekatsauksessa tehtiin johtopäätös "Laserhoito saattaa helpottaa käsiniveloireita".[61]

Suomessa toimii järjestö nimeltä Suomen lääketieteellinen laseryhdistys (SLLY), mutta järjestöllä ei juurikaan ole lääkärijäseniä. Laserhoitoa myydään palveluna noin kymmenellä eri paikkakunnalla. Ruotsissa toimii myös Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS).

Maailmalla merkittävin alan yhdistys on World Association for Laser Therapy (WALT). WALT on laatinut joitakin menetelmä- ja annossuosituksia PLH-tutkimuksia ja kliinistä käyttöä varten.

Suurin osa pienteholaseria koskevista tutkimuksista on tehty Brasiliassa, Turkissa ja Iranissa. Kuitenkin myös useat Euroopan maat kuten Italia, Kroatia, Espanja, Tšekki, Ruotsi, Norja, Kreikka ja Itävalta ovat tuottaneet tutkimustietoa pienteholaserhoidosta. Osa tutkimuskirjallisuudesta on kielimuurin takana venäjän ja ukrainan kielisessä tiedekirjallisuudessa.

 1. a b Chung, Hoon (2012-02-01). "The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy". Annals of Biomedical Engineering 40 (2): 516–533. doi:10.1007/s10439-011-0454-7. ISSN 1573-9686. PMID 22045511. PMC:3288797. 
 2. Huang YY, Sharma SK, Carroll J, Hamblin MR.: Biphasic dose response in low level light therapy - an update. Dose Response. 2011;9(4):602-18., 2011.
 3. Huang, ZeYu (2015-01-01). "The effectiveness of low-level laser therapy for nonspecific chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis". Arthritis Research & Therapy 17: 360. doi:10.1186/s13075-015-0882-0. ISSN 1478-6362. PMID 26667480. 
 4. Zarei, Mina (2015-12-21). "Low level laser therapy and hair regrowth: an evidence-based review". Lasers in Medical Science. doi:10.1007/s10103-015-1818-2. ISSN 1435-604X. PMID 26690359. 
 5. Höfling, Danilo B. (2013-05-01). "Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: a randomized, placebo-controlled clinical trial". Lasers in Medical Science 28 (3): 743–753. doi:10.1007/s10103-012-1129-9. ISSN 1435-604X. PMID 22718472. 
 6. Law, Dina (2015-02-01). "Laser acupuncture for treating musculoskeletal pain: a systematic review with meta-analysis". Journal of Acupuncture and Meridian Studies 8 (1): 2–16. doi:10.1016/j.jams.2014.06.015. ISSN 2093-8152. PMID 25660439. 
 7. Haslerud, Sturla (2015-06-01). "The efficacy of low-level laser therapy for shoulder tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials". Physiotherapy Research International: The Journal for Researchers and Clinicians in Physical Therapy 20 (2): 108–125. doi:10.1002/pri.1606. ISSN 1471-2865. PMID 25450903. 
 8. Smoot, Betty (2015-06-01). "Effect of low-level laser therapy on pain and swelling in women with breast cancer-related lymphedema: a systematic review and meta-analysis". Journal of Cancer Survivorship: Research and Practice 9 (2): 287–304. doi:10.1007/s11764-014-0411-1. ISSN 1932-2267. PMID 25432632. 
 9. Oberoi, Sapna (2014-01-01). "Effect of prophylactic low level laser therapy on oral mucositis: a systematic review and meta-analysis". PloS One 9 (9): e107418. doi:10.1371/journal.pone.0107418. ISSN 1932-6203. PMID 25198431. PMC:4157876. 
 10. He, W. L. (2015-08-01). "A systematic review and meta-analysis on the efficacy of low-level laser therapy in the management of complication after mandibular third molar surgery". Lasers in Medical Science 30 (6): 1779–1788. doi:10.1007/s10103-014-1634-0. ISSN 1435-604X. PMID 25098769. 
 11. Sgolastra, F. (2013-06-01). "Lasers for the treatment of dentin hypersensitivity: a meta-analysis". Journal of Dental Research 92 (6): 492–499. doi:10.1177/0022034513487212. ISSN 1544-0591. PMID 23609160. 
 12. Gür A, Karakoc M, Nas K, Cevik R, Sarac J, Ataoglu S.: Effects of low power laser and low dose amitriptyline therapy on clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. Rheumatol Int. 2002 Sep;22(5):188-93., 2002.
 13. Muñoz Sanchez, Pedro Jose (2012-01-01). "The effect of 670-nm low laser therapy on herpes simplex type 1". Photomedicine and Laser Surgery 30 (1): 37–40. doi:10.1089/pho.2011.3076. ISSN 1557-8550. PMID 22047597. 
 14. "Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder)." (Oct 1, 2014). The Cochrane database of systematic reviews 10: CD011324. doi:10.1002/14651858.CD011324. PMID 25271097. 
 15. "A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders" (2003). The Australian journal of physiotherapy 49 (2): 107–16. doi:10.1016/s0004-9514(14)60127-6. PMID 12775206. 
 16. Chen, J. (2015-04-01). "Efficacy of low-level laser therapy in the treatment of TMDs: a meta-analysis of 14 randomised controlled trials". Journal of Oral Rehabilitation 42 (4): 291–299. doi:10.1111/joor.12258. ISSN 1365-2842. PMID 25491183. 
 17. Kadhim-Saleh, Amjed (2013-10-01). "Is low-level laser therapy in relieving neck pain effective? Systematic review and meta-analysis". Rheumatology International 33 (10): 2493–2501. doi:10.1007/s00296-013-2742-z. ISSN 1437-160X. PMID 23579335. 
 18. "Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis" (2005). Cochrane Database of Systematic Reviews (4): CD002049. doi:10.1002/14651858.CD002049.pub2. PMID 16235295. 
 19. Anthony Papp, Virve Koljonen, Jyrki Vuola: Vaikeiden palovammojen hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2007;123(8):955-61, 2007.
 20. a b "Laser Therapy in the Tissue Repair Process: A Literature Review" (2010). Photomedicine and Laser Surgery 28 (1): 17–21. doi:10.1089/pho.2008.2372. PMID 19764898. 
 21. Huang, Z. (2015-09-01). "Effectiveness of low-level laser therapy in patients with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis". Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society 23 (9): 1437–1444. doi:10.1016/j.joca.2015.04.005. ISSN 1522-9653. PMID 25914044. 
 22. Ren, Chong (2015-09-01). "The effectiveness of low-level diode laser therapy on orthodontic pain management: a systematic review and meta-analysis". Lasers in Medical Science 30 (7): 1881–1893. doi:10.1007/s10103-015-1743-4. ISSN 1435-604X. PMID 25800534. PMC:4562996. 
 23. Nampo, Fernando Kenji (2016-01-01). "Effect of low-level phototherapy on delayed onset muscle soreness: a systematic review and meta-analysis". Lasers in Medical Science 31 (1): 165–177. doi:10.1007/s10103-015-1832-4. ISSN 1435-604X. PMID 26563953. 
 24. Dederich DN: Little evidence for the use of diode lasers as an adjunct to non-surgical periodontal therapy. Evid Based Dent. 2015 Mar;16(1):16., 2015.
 25. Home - PubMed - NCBI ncbi.nlm.nih.gov. Viitattu 7.1.2016.
 26. Search of: LLLT - List Results - ClinicalTrials.gov clinicaltrials.gov. Viitattu 7.1.2016.
 27. Wang, Xue-yan (2014-05-01). "Effect of low-level laser therapy on allergic asthma in rats". Lasers in Medical Science 29 (3): 1043–1050. doi:10.1007/s10103-013-1456-5. ISSN 1435-604X. PMID 24158722. 
 28. Farfara, Dorit (2015-02-01). "Low-level laser therapy ameliorates disease progression in a mouse model of Alzheimer's disease". Journal of molecular neuroscience: MN 55 (2): 430–436. doi:10.1007/s12031-014-0354-z. ISSN 1559-1166. PMID 24994540. 
 29. Park, Dongsun (2012-03-01). "Anti-hypercholesterolemic and anti-atherosclerotic effects of polarized-light therapy in rabbits fed a high-cholesterol diet". Laboratory Animal Research 28 (1): 39–46. doi:10.5625/lar.2012.28.1.39. ISSN 2233-7660. PMID 22474473. PMC:3315201. 
 30. Patrocínio-Silva, Tatiane Lopes (2014-07-01). "The effects of low-level laser irradiation on bone tissue in diabetic rats". Lasers in Medical Science 29 (4): 1357–1364. doi:10.1007/s10103-013-1418-y. ISSN 1435-604X. PMID 23990218. 
 31. Tang, Johnny (2013-05-01). "Low-intensity far-red light inhibits early lesions that contribute to diabetic retinopathy: in vivo and in vitro". Investigative Ophthalmology & Visual Science 54 (5): 3681–3690. doi:10.1167/iovs.12-11018. ISSN 1552-5783. PMID 23557732. PMC:3668802. 
 32. Lim, Jinhwan (2010-05-03). "Effects of low-level light therapy on streptozotocin-induced diabetic kidney". Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology 99 (2): 105–110. doi:10.1016/j.jphotobiol.2010.03.002. ISSN 1873-2682. PMID 20356759. 
 33. Wang, Chau-Zen (2014-01-01). "Low-level laser irradiation improves functional recovery and nerve regeneration in sciatic nerve crush rat injury model". PloS One 9 (8): e103348. doi:10.1371/journal.pone.0103348. ISSN 1932-6203. PMID 25119457. PMC:4131879. 
 34. Ashrafzadeh Takhtfooladi, Mohammad (2015-08-01). "Effect of low-level laser therapy on lung injury induced by hindlimb ischemia/reperfusion in rats". Lasers in Medical Science 30 (6): 1757–1762. doi:10.1007/s10103-015-1786-6. ISSN 1435-604X. PMID 26155904. 
 35. Zigmond, Ehud (2014-08-01). "Low-level light therapy induces mucosal healing in a murine model of dextran-sodium-sulfate induced colitis". Photomedicine and Laser Surgery 32 (8): 450–457. doi:10.1089/pho.2013.3626. ISSN 1557-8550. PMID 25101535. 
 36. Marinho, Renata R. (2013-04-05). "Potentiated anti-inflammatory effect of combined 780 nm and 660 nm low level laser therapy on the experimental laryngitis". Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology 121: 86–93. doi:10.1016/j.jphotobiol.2013.02.012. ISSN 1873-2682. PMID 23524249. 
 37. Kaya, Göksel Şimşek (2011-06-01). "The use of 808-nm light therapy to treat experimental chronic osteomyelitis induced in rats by methicillin-resistant Staphylococcus aureus". Photomedicine and Laser Surgery 29 (6): 405–412. doi:10.1089/pho.2010.2807. ISSN 1557-8550. PMID 21219239. 
 38. Oron, U. (2010-10-01). "Enhanced liver regeneration following acute hepatectomy by low-level laser therapy". Photomedicine and Laser Surgery 28 (5): 675–678. doi:10.1089/pho.2009.2756. ISSN 1557-8550. PMID 20932182. 
 39. Gonçalves, Elaine D. (2015-12-24). "Low-level laser therapy ameliorates disease progression in a mouse model of multiple sclerosis". Autoimmunity: 1–11. doi:10.3109/08916934.2015.1124425. ISSN 1607-842X. PMID 26703077. 
 40. Carlos, Fernando Pereira (2014-03-01). "Protective effect of low-level laser therapy (LLLT) on acute zymosan-induced arthritis". Lasers in Medical Science 29 (2): 757–763. doi:10.1007/s10103-013-1413-3. ISSN 1435-604X. PMID 23933663. 
 41. Quirk, Brendan J. (2012-01-01). "Therapeutic effect of near infrared (NIR) light on Parkinson's disease models". Frontiers in Bioscience (Elite Edition) 4: 818–823. ISSN 1945-0508. PMID 22201916. 
 42. Chang PC, Chien LY, Ye Y, Kao MJ.: Irradiation by light-emitting diode light as an adjunct to facilitate healing of experimental periodontitis in vivo.. J Periodontal Res. 2013 Apr;48(2):135-43., 2013.
 43. Hentschke, Vítor S. (2013-05-01). "Low-level laser therapy improves the inflammatory profile of rats with heart failure". Lasers in Medical Science 28 (3): 1007–1016. doi:10.1007/s10103-012-1190-4. ISSN 1435-604X. PMID 22936461. 
 44. Begum R, Powner MB, Hudson N, Hogg C, Jeffery G.: Treatment with 670 nm light up regulates cytochrome C oxidase expression and reduces inflammation in an age-related macular degeneration model.. PLoS One. 2013;8(2):e57828., 2013.
 45. Ad, N. (2001-10-01). "Impact of low level laser irradiation on infarct size in the rat following myocardial infarction". International Journal of Cardiology 80 (2-3): 109–116. ISSN 0167-5273. PMID 11578700. 
 46. Prindeze, Nicholas J. (2012-11-01). "Mechanisms of action for light therapy: a review of molecular interactions". Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.) 237 (11): 1241–1248. doi:10.1258/ebm.2012.012180. ISSN 1535-3699. PMID 23239434. 
 47. Nick Lane: Cell biology: power games.. Nature. 2006 Oct 26;443(7114):901-3., 2006.
 48. "Biphasic Dose Response in Low Level Lightherapy" (2009). Dose-Response 7 (4): 358–383. doi:10.2203/dose-response.09-027.Hamblin. PMID 20011653. 
 49. HairMax hairmax.fi. Arkistoitu 14.1.2016.
 50. The iGrow Hair Growth System igrowlaser.com.
 51. Kipua poistava pehmolaser tuli jo koteihinkin – mitä saat 600 eurolla? Helsingin Uutiset. 4.1.2016.
 52. Tiina I. Karu: Low-Power Laser Therapy Biomedical Photonics Handbook. 2003. Arkistoitu 5.3.2016.
 53. Chung H, Dai T, Sharma SK, Huang YY, Carroll JD, Hamblin MR.: The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy.. Ann Biomed Eng. 2012 Feb;40(2):516-33., 2012.
 54. A Skeptical Look at Low Level Laser Therapy 17.7.2009. Quackwatch. Viitattu 23.7.2010.
 55. Levine SR, Hill MD: NeuroThera Effectiveness and Safety Trial 3: how do we align corporate and scientific integrity to complete and report pharma-sponsored trials properly?. Stroke. 2014 Nov;45(11):3175-7., 2014.
 56. Tuner J: It's all in the parameters: a critical analysis of some well-known negative studies on low-level laser therapy. J Clin Laser Med Surg. 1998 Oct;16(5):245-8., 1998.
 57. Henderson TA, Morries LD: Near-infrared photonic energy penetration: can infrared phototherapy effectively reach the human brain?. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015; 11: 2191–2208., 2015.
 58. Olavi Airaksinen; Pekka Rantanen; Pertti J. Kolari; Pekka J. Pöntinen: Effects of the infrared laser therapy at treated and non-treated trigger points. Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, Volume 14, Number 1, 1989, pp. 9-14(6), 1989.
 59. Jenni Lehtinen: Low Level Laser Therapy: periaatteet ja käyttömahdollisuudet eläinlääketieteessä. Kirjallisuuskatsaus ja 2 potilaskertomusta. 2009. Helsingin yliopisto.
 60. Timo Kukko: Matalatehoisen laserterapian hoitavia vaikutuksia 2012. Tampereen ammattikorkeakoulu.
 61. Laserhoito nivelreumassa Käypä hoito / Näytönastekatsaus. 30.3.2015.