Piennar

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Piennar on ajoradan ulkopuolinen osa tietä.

Piennar (rinnakkaismuoto pientare) on peltoa ympäröivä maakaistale tai tien ajoradan ja pengerluiskan välinen alue.[1] Yleisemmin piennar on ojan luiskan ja pellon, tien tai muun alueen väliin jäävä tasainen reuna-alue.lähde?

Viljelysalueilla piennar tulee valtaojiin rajoittuvilla viljelysalueilla olla vähintään 60 cm leveä ja viereiseen kasvulohkoon kuuluvana enintään 3 metriä. Piennaraluetta ei saa kyntää eikä lannoittaa, ja siinä tulee olla nurmikasvusto. Pientareen tarkoituksena on estää viljelyssä irtoavan maa-aineksen ja käytettävien lannotteiden kulkeutuminen pintavesien mukana vesistöihin.[2]

Tien piennar jaetaan sorapintaiseen tukipientareeseen ja päällystettyyn pientareeseen. Pientareen tarkoituksena on tukea ajorataa, lisätä ajoturvallisuutta ja tien välityskykyä sekä toimia tilapäisenä pysäköimistilana. Pientareen leveys vaihtelee 0,5 metristä 3:een metriin.[3]

Vesilaissa ojaan katsotaan kuuluvaksi 60 cm levyinen piennar ojan molemmin puolin.[4]

Tieliikennelaissa pientareella tarkoitetaan ajoradasta reunaviivalla erotettua tien pituussuuntaista osaa.[5] Eli ajoradan ja ojan luiskan reunataitteen välistä aluetta, kun tien reunassa ei ole erillistä pyörätietä tai jalkakäytävää. Piennar on varattu kevyen liikenteen käyttöön, kuten jalankulkijoille tai polkupyörille, sekä hitaille ajoneuvoille, kuten mopoille. Piennar voi olla kestopäällystetty tai sorapintainen.lähde?

Tieliikennelain mukaan ajoneuvolla saa ajaa tilapäisesti myös pientareella, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.lähde?

  1. piennar. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2024.
  2. TEHO Plus > Tiedotearkisto ymparisto.fi. Viitattu 17.7.2017. lähde tarkemmin?
  3. Liikenneviraston ohjeita: Tien poikkileikkauksen suunnittelu, s. 7, 24, 27. Liikennevirasto, 29/2013.
  4. Vesilaki 264/1961 Finlex. Säädökset alkuperäisinä. Viitattu 17.7.2017.
  5. Tieliikennelaki (729/2018) finlex.fi. Arkistoitu 25.12.2021. Viitattu 25.12.2021.