Suomen Pakkauskierrätys Rinki

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta PYR)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (toukokuuhun 2015 saakka Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on kaupan ja teollisuuden omistama voittoa tavoittelematon palveluyritys. Yhtiö huolehtii siitä, että Rinki-ekopisteissä kotitalouksien kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä metalli saadaan talteen kierrätystä varten oikein lajiteltuna, tehokkaasti ja järkevin kustannuksin. Rinki järjestää myös käytettyjen lasipakkausten kierrätyksen.[1]

Yrityksille Rinki tarjoaa ratkaisut pakkausten lakisääteisen tuottajavastuun toteutukseen. Tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on 1 miljoonaan euroa tai enemmän. Liittymällä Rinkiin yritys siirtää yhdellä sopimuksella tuottajavastuunsa pakkauksistaan pakkausalan tuottajayhteisöille.

Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät pakkausten kierrätyksen siten, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa. Rinkiin rekisteröityneen yrityksen ei tarvitse ylläpitää järjestelmää itse eikä raportoida siitä viranomaisille.[2]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaikka Suomi ei 1990-luvun alkupuolella ollut vielä Euroopan unionin jäsen, pakkausala ryhtyi jo silloin valmistautumaan voimaan tulevan EU:n pakkausdirektiivin vaatimuksiin ja päätti aktiivisesti osallistua pakkausalaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseen.[3]

Pakkausala ja Suomen ympäristöministeriö solmivat 14. maaliskuuta 1995 sopimuksen, joka perustui vapaaehtoisiin toimiin pakkausjätteen hyödyntämisen ja kierrättämisen järjestämiseksi. Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä annettiin 23. lokakuuta 1997, ja se perustuu EU:n pakkausdirektiiviin. Lainsäädännön tarkoitus on vähentää pakkausjätteen määrää, lisätä pakkausten uudelleenkäyttöä sekä syntyvän jätteen hyödyntämistä. Lokakuun 6. päivänä 1997 oli allekirjoitettu kymmenen pakkausteollisuutta, pakkaavaa teollisuutta ja kauppaa edustavan järjestön välinen sopimus valtioneuvoston päätöksen vaatiman operatiivisen toiminnan järjestämisestä.[4]

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy perustettiin 1. joulukuuta 1997, ja operatiivinen toiminta alkoi tammikuussa 1998.

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy muutti nimensä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ksi toukokuussa 2015. Uusi nimi ilmentää aiempaa laajempaa tehtäviä ja toiminnan ydintä: pakkausten kierrätystä.[5] Ringin uudet tehtävät liittyvät pakkausten laajennettuun tuottajavastuuseen, joka tuli voimaan 1.5.2015. Tuottajien eli pakkaajien ja pakattuja tuotteita maahantuovien yritysten järjestämät ja kustantamat pakkausjätteen vastaanottoterminaalit aloittivat tuolloin toimintansa. Vuoden 2016 alusta lähtien tuottajat ovat vastanneet myös kuluttajapakkausten keräyksestä Suomessa.[2]

Pakkausten laajennettu tuottajavastuu merkitsi sitä, että Rinki ryhtyi kaupan ja teollisuuden lisäksi palvelemaan kuluttajia ylläpitämällä maanlaajuista Rinki-ekopisteverkostoa kotitalouksien pakkausjätteelle.[5] Rinki on saanut tehtäväkseen järjestää myös lasipakkausjätteen vastaanoton ja hyötykäytön yhteistyössä Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n kanssa.[6]

Tehtävät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ringin tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Tuottajien tunnistaminen, asiakaspalvelu ja laskutus:

 • Markkinoi tuottajayhteisöjen ja Ringin palveluita tuottajavastuullisille yrityksille ja hoitaa sopimusten laatimisen.
 • Neuvoo asiakasyrityksiä pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa.
 • Laskuttaa asiakasyrityksiltä tuottajayhteisöjen päättämät kierrätysmaksut.

Pakkaustietojen keräys, rekisterit ja raportointi:

 • Ylläpitää tuottajarekisteriä, kerää tuottajilta tarvittavat pakkaustiedot ja laatii pakkausten tuottajavastuun edellyttämät tilastot.
 • Raportoi tuottajayhteisöille sopimusten ja viranomaisille säädösten vaatimusten mukaisesti.

Kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys:

 • Suunnittelee ja toteuttaa tuottajien vastuulla olevan pakkausjätteen vastaanottoverkoston kuluttajille.
 • Suunnittelee ja toteuttaa lasipakkausjätteen terminaalit, kuljetukset ja kierrätyksen.
 • Raportoi kuluttajapakkausten keräyksen toteutuksesta tuottajayhteisöille.

Tiedotus ja edunvalvonta:

 • Tiedottaa pakkausjätteen keräyksestä ja kierrätyksestä sekä tuottajavastuujärjestelmistä ja niiden muutoksista.
 • Suunnittelee ja toteuttaa pakkausjätteiden tuottajavastuun edellyttämän kuluttajaviestinnän.
 • Valvoo pakkaajien etuja ja hoitaa suhteita sidosryhmiinsä pain.

Asiamiestehtävät:

 • Toimii Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n asiamiehenä.[7]

Kierrätysmaksut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pakkausten kierrätys rahoitetaan yritysten maksamilla kierrätysmaksuilla, jotka ovat pakkausten tuottajayhteisöjen materiaalikohtaisesti määrittelemiä. Rinki laskuttaa ja tilittää kierrätysmaksut lyhentämättöminä tuottajayhteisöjen käyttöön.[8]

Tilastointi ja raportointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rinki kokoaa vuosittain tuottajavastuullisilta yrityksiltä pakkaustilastoja. Ne toimitetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tilastotiedot koostuvat Rinkiin liittyneiden yritysten raportoimista pakkaustiedoista sekä tuottajayhteisöjen ilmoittamista pakkausmateriaalien kierrätysmääristä. Tilastot osoittavat sen, miten eri pakkausmateriaaleille asetetut kierrätystavoitteet on saavutettu Suomessa.

Tilastot tarkistetaan Ringissä ennen kuin ne toimitetaan viranomaisille. Ringillä on ISO 9001:2008 -laatustandardi. Tilastoista ilmenevät vain yritysten käyttämien pakkausmateriaalien kokonaismäärät. Rinki ei luovuta yksittäisen yrityksen tietoja eteenpäin.[9]

Rinki-ekopisteverkosto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rinki on ylläpitänyt vuoden 2016 alusta maanlaajuista Rinki-ekopisteverkostoa. Pisteisiin kuluttajat voivat palauttaa maksutta kotitalouksissa kertyvät pakkausjätteet. Rinki-ekopisteverkostossa on yli 1 850 keräyspistettä kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille. Lisäksi yli 500 pisteessä kerätään muovipakkauksia.[10] Useissa Rinki-ekopisteissä on myös paperin ja vaatteiden keräys.[11]

Tiedotus ja neuvonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rinki julkaisee Rinki-tiedotuslehteä yrityksille, ylläpitää kotitalouksille ja yrityksille suunnattua Rinkiin.fi-verkkosivustoa sekä tiedottaa pakkausten uudelleenkäyttöön, hyötykäyttöön ja kierrätykseen liittyvistä asioista. Lisäksi Rinki tarjoaa asiakaspalvelua ja neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse sekä kotitalouksille että yrityksille.[12]

Omistus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen teollisuus ja kauppa omistavat yhdessä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n. Osakkeenomistajat ovat:

Toiminnan rahoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ringin toiminta rahoitetaan tuottajavastuullisten yritysten asiakasmaksuilla[14] ja tuottajayhteisöiltä laskutettavilla palvelumaksuilla.

Rinki-todistus ja Rinki-merkki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ringin kanssa sopimuksen tehnyt yritys saa vuosittain nimellään varustetun Rinki-todistuksen. Lisäksi Rinki myöntää jäsenyrityksilleen oikeuden käyttää Rinki-merkkiä esimerkiksi verkkosivuillaan sekä painetussa ja sähköisessä markkinoinnissa viestimään yrityksen vastuullisuudesta ja pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta.[15]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Vuosikertomus 2016 (PDF) Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 2. a b Tuottajavastuu Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 3. PYR tiedottaa 3/07, s. 6
 4. PYR tiedottaa 3/07, s. 9
 5. a b Vuosikertomus 2015 (Sivu 2) Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 6. Suomen Keräyslasiyhdistys Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 7. Tehtävät Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 8. Liittyminen Rinkiin Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 9. Pakkaustilastot Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 10. Rinki-ekopisteet Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 11. Tiedote: Rinki-ekopisteverkosto avautui 12.1.2016. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 12. Kotitalouksille Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 13. Omistus Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 14. Tiedote: Pakkausten tuottajavastuun siirto tuottajayhteisölle – uudet sopimusehdot voimaan 1.1.2018 27.9.2017. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.
 15. Rinki-merkki Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Viitattu 21.3.2018.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]