Osakas

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osakas tarkoittaa osakeyhtiön osakkeenomistajaa. Osakas omistaa yhtiöstä yhden tai useamman osakkeen. Yhtiön osakkaat käyvät ilmi yhtiön pitämästä osakasluettelosta tai arvo-osuusjärjestelmästä. Osakasluettelo on julkinen.

Osakas saa käyttää osakkalle osakeyhtiölain[1] mukaan kuuluvia oikeuksia sitten, kun hänet on merkitty osakasluetteloon. Tällaisia oikeuksia ovat mm. puhe- ja äänivalta yhtiökokouksessa, oikeus saada osinkoa, käyttää vähemmistöomistajan oikeuksia, käyttää yhtiöjärjestyksessä sallittua lunastusoikeutta, merkitä uusia osakkeita osakeannissa ja saada jako-osuus yhtiön purkautuessa.

Yhtiöjärjestys vaikuttaa siihen, millaisia oikeuksia osakkaalla yhtiössä on. Myös osakkeiden määrällä on merkitystä.

Osakassopimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yrityksen osakkuuteen liittyy usein kirjallisesti tehty osakassopimus. Osakassopimus on osakkaiden välinen sopimus yhtiön hallinnosta ja asioiden hoitamisesta. Sopimusten sisältö vaihtelee tarkoituksesta riippuen, mutta yleensä osakassopimuksissa sovitaan yhtiön omistukseen, rahoitukseen, päätöksentekoon ja taloudellisiin etuihin liittyvistä seikoista. [2]

Osapuolina osakassopimuksissa voivat olla joko kaikki tai vain osa yhtiön osakkaista. Osakassopimuksia voi olla myös useita - esimerkiksi enemmistöosakkaiden intressit ja ehdot voivat poiketa merkittävästikin vähemmistöosakkaiden vastaavista. [2]

Osakassopimuksia ei säädellä erityisesti missään laissa, joten niihin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita ja lakeja, erityisesti osakeyhtiölakia (21.7.2006/624)[1] sekä lakia varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (13.6.1929/228)[3]. [2]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Taloustaidon taloussanasto, Taloustieto r.y. 1987. Hakusanat osakas ja osakasluettelo.
  1. a b Osakeyhtiölaki Finlex. Viitattu 6.7.2020.
  2. a b c Osakassopimukset pienissä ja keskisuurissa osakeyhtiöissä Tampereen ammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutusohjelma, opinnäytetyö (Laura Asp). Viitattu 6.7.2020.
  3. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista Finlex. Viitattu 6.7.2020.