Malline:Näppäin

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

{{{1}}}

Mallineen ohje [näytä] [muokkaa] [päivitä]

Malline {{Näppäin}} muodostaa parametriksi annettavan tekstin ympärille näppäintä muistuttavan kehyksen. Se on tarkoitettu havainnollistamaan näppäinpainalluksia ja ‑yhdistelmiä etenkin sellaisissa esimerkeissä, jotka hahmottuvat typografisesti erillisiksi (kuten taulukon soluihin sijoitettuina). Sen sijaan juoksevan tekstin sekaan näppäinkuviot eivät kovin hyvin istu, ja luetteloissakin peräkkäisten rivien kehykset tuppaavat menemään päälletysten, jos väliin ei lisätä tyhjää riviä.

Malline on muokattu englanninkielisen Wikipedian mallineesta {{Key press}}.

Käyttö[muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa esimerkissä on parametrina kirjain A:

{{näppäin|A}} tuottaa kuvion A

Lisäparametrien avulla voidaan esittää usean näppäimen yhdistelmiä. Mallineessa samanaikaista näppäilyä symboloi näppäinkuvioiden väliin asemoituva rivinkeskinen piste · (jota matematiikassa voidaan käyttää kertolaskun merkkinä):

{{näppäin|Shift|A}} edustaa kahden näppäimen yhdistelmää Shift·A
{{näppäin|Ctrl|Alt|Del}} edustaa kolmen näppäimen yhdistelmää Ctrl·Alt·Del

Nykyisellään malline pystyy tunnistamaan viisi näppäinparametria, vaikka käytännössä harvoin on tarpeen painaa useampaa kuin kolmea näppäintä samanaikaisesti.

Automaattinen rivinvaihto ei yleensä ole mahdollista mallineen sisällä. Jos rivinvaihto näppäinkuvioiden välillä halutaan mahdollistaa, voidaan käyttää erillisiä mallineita, joiden välissä on välilyönti. (Asia erikseen on, että jos rivinvaihto tapahtuu juuri ennen näppäinkuviota, kehyksen vasen reunus voi ainakin joissain Operan versioissa jäädä edellisen rivin loppuun. Siksi malline kannattaakin yleensä pyrkiä sijoittamaan aivan rivin tai kappaleen alkuun, vaikka tällä ohjesivulla näin ei ole tehty.)

Näppäilysarjojen havainnollistaminen[muokkaa wikitekstiä]

Erillisiä mallineita on mielekästä käyttää myös silloin, kun halutaan esittää peräkkäisiä näppäilyjä (erityisesti tarkenäppäinten käytön havainnollistamiseksi). Kahden mallineen väliin lisättävä plusmerkki voi havainnollistaa esimerkiksi sitä, miten suomalaisella näppäimistöllä kirjoitetaan pienaakkonen ü painamalla ensin tarkenäppäintä ja sitten erikseen u-kirjaimen näppäintä:

{{näppäin|¨}} + {{näppäin|U}} edustaa näppäilysarjaa ¨ + U

Sisällyttämällä yhteen mallineeseen useita parametreja voidaan esittää monimutkaisempiakin näppäilysarjoja vaikkapa suuraakkosen Õ tuottamiseksi:

{{näppäin|AltGr|¨}} + {{näppäin|Shift|O}} edustaa kahta peräkkäistä näppäinyhdistelmää AltGr·¨ + Shift·O

Plusmerkin kummallekin puolelle kannattaa lisätä välilyönti, jotta näppäinyhdistelmät vaikuttaisivat erillisiltä.

Numerosormiolla näppäiltäviä Windowsin Alt-koodeja puolestaan voidaan havainnollistaa yhdistelmällä, jossa numerosarjan näppäinkuviot liittyvät kiinteästi toisiinsa, mutta Alt-näppäimen ja koodin ensimmäisen numeron välissä on samanaikaisuutta symboloiva rivinkeskinen piste. Esimerkiksi plus-miinusmerkin (±) tuottavaa Alt-koodia 0177 voidaan havainnollistaa siten, että Alt-näppäin ja koodin ensimmäinen numero ovat yhdessä mallineessa ja muut numerot erillisissä mallineissa, joiden välissä ei ole mitään välimerkkejä tai ‑lyöntejä:

{{näppäin|Alt|0}}{{näppäin|1}}{{näppäin|7}}{{näppäin|7}} tuottaa kuvion Alt·0177

Näppäinsymbolit[muokkaa wikitekstiä]

Joihinkin erikoisnäppäimiin liittyy luonteenomainen Unicode-merkki. Malline lisää automaattisesti eräitä tällaisia merkkejä näppäinkuvioon, jos mallineessa käytetään tiettyjä (yleensä englanninkielisiä) nimiä:

{{näppäin|Shift}} tuottaa kuvion Shift
{{näppäin|Enter}} tuottaa kuvion Enter
{{näppäin|Tab}} tuottaa kuvion Tab
{{näppäin|Backspace}} tuottaa kuvion ← Backspace
{{näppäin|Cmd}} tuottaa kuvion Cmd
{{näppäin|Opt}} tuottaa kuvion Opt
{{näppäin|Up}} tuottaa kuvion
{{näppäin|Down}} tuottaa kuvion
{{näppäin|Left}} tuottaa kuvion
{{näppäin|Right}} tuottaa kuvion
Windows- ja menu-näppäin (AltGr- ja Ctrl-näppäimen välissä).
Vanhemmalla lippulogolla varustettu Windows-näppäin (Ctrl- ja Alt-näppäimen välissä).

Windows- ja menu-näppäinten symbolit eivät sisälly Unicodeen (ja erityisesti Windowsin lippulogon käyttö saattaisi olla oikeudellisestikin ongelmallista, koska se on tavaramerkki). Käytettävissä on kuitenkin hieman samannäköisiä korvikemerkkejä:

{{näppäin|Win}} tuottaa kuvion Win
{{näppäin|Menu}} tuottaa kuvion Menu

Linkit[muokkaa wikitekstiä]

Mikäli Wikipediassa on kyseistä näppäintä käsittelevä artikkeli, parametriin voidaan liittää myös wikilinkki:

{{näppäin|[[Enter]]}} tuottaa kuvion Enter

Tällöin pitää kuitenkin varmistaa, että linkki johtaa oikeaan artikkeliin eikä mahdolliselle täsmennyssivulle. Yllä olevan esimerkin tapauksessa malline osaa muuntaa täsmennyssivulle vievän linkin enter oikeaan artikkeliin johtavaksi linkiksi enter-näppäin ja myös lisätä näppäinkuvioon vasemmalle kääntyvän nuolen (↵).

Wikimerkit[muokkaa wikitekstiä]

Eräillä merkeillä on Wikipediassa erityistehtäviä, joten niitä ei voi sellaisinaan laittaa parametriksi. Jos niille kuitenkin halutaan näppäinkehykset, ne ovat tuotettavissa välillisesti. Pystyviiva voidaan tuottaa taikasanalla {{!}}, puolipiste mallineella {{;}} ja yhtäsuuruusmerkki mallineella {{=}}:

{{näppäin|{{!}}}} tuottaa kuvion |
{{näppäin|{{;}}}} tuottaa kuvion ;
{{näppäin|{{=}}}} tuottaa kuvion =

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää merkkiviittauksia:

{{näppäin||}} tuottaa kuvion |
{{näppäin|&#59;}} tuottaa kuvion ;
{{näppäin|=}} tuottaa kuvion =

Jos merkit muotoillaan wikilinkeiksi, malline osaa käsitellä niitä sellaisinaan:

{{näppäin|[[|]]}} tuottaa kuvion |
{{näppäin|[[;]]}} tuottaa kuvion ;
{{näppäin|[[=]]}} tuottaa kuvion =

Mikäli näppäinkuvioista ei haluta tehdä linkkejä, myös <nowiki>-merkkaus ajaa saman asian:

{{näppäin|<nowiki>|</nowiki>}} tuottaa kuvion |
{{näppäin|<nowiki>;</nowiki>}} tuottaa kuvion ;
{{näppäin|<nowiki>=</nowiki>}} tuottaa kuvion =

Kaksoispistettä, asteriskia ja ristikkomerkkiä malline osaa muutenkin käsitellä sellaisinaan.

Teknisiä yksityiskohtia[muokkaa wikitekstiä]

Malline {{Näppäin}} hyödyntää alamallinetta {{Näppäin/peruskoodi}}, johon sisältyvä koodi pitäisi muuten toistaa monta kertaa.